Mærkesag: Seniorer skal inddrages i demokrati og samfund.

Kort fortalt:

De ældre er aktive borgere, der bidrager positivt til vores samfundsudvikling. Mange er på arbejdsmarkedet, og mange bidrager som frivillige. Derfor er der brug for at styrke ældres deltagelse i vores demokrati og samfundsliv.

Det vil vi arbejde for:

  • Senior- og ældrerådenes rolle og opgaver i forhold til kommuner og kommunalbestyrelser skal styrkes. Der skal sikres reel indflydelse på de opgaver i kommunen, som berører ældregruppen. Der er behov for at forøge interessen for valg til ældrerådene. Mange ældre har ikke den nødvendige information om arbejdet i ældrerådene. Der skal være fremmødevalg og mere ensartede kommunale kriterier for opstilling og valg til ældrerådene. Det er en vigtig forudsætning for, at alle kommuner lever op til deres forpligtelser i forhold til ældrerådenes arbejde.
  • Der skal gennemføres en mere målrettet politik i forhold til rekruttering og deltagelse af ældre i det lokale frivillige arbejde. Perspektivet med, at ’ældre hjælper ældre’, giver dog det sociale arbejde en masse menneskelighed og bryder med den klientgørelse, vi oplever mange steder. Vi har brug for flere frivillige til det lokale sociale og kulturelle arbejde og ikke mindst til det frivillige foreningsliv. Det er et afgørende supplerende arbejde i forhold til den ordinære fagprofessionelle indsats, men der må udarbejdes præcise retningslinjer som sikrer, at frivillige ikke udfører opgaver, der er opstået af eller vil føre til besparelser på ældreområdet.
  • Den massive digitalisering, der præger vores moderne samfund, giver mange ældre problemer med at følge med og få vigtige informationer. Vi skal have en bedre politik på området, som kan sikre ældre en mere enkel og overskuelig adgang til informationer og muligheder for at påvirke egen situation. Og staten må understøtte initiativer, der hjælper de ældre godt ind i den digitale verden.

Læs mere om vores mærkesager: