Mærkesag: Større tryghed i ældreplejen.

Kort fortalt:

Hjemmeplejen er under pres i disse år. Løbende nedskæringer i kombination med et stigende antal ældre med behov for pleje og omsorg har ført til, at mange ældre føler sig utrygge i hverdagen. Det er ikke værdigt, hvis man har nedsat funktionsevne. Mangel på kvalificeret arbejdskraft præger i stigende grad ældreplejens evne til at klare opgaverne.Faglige Seniorer ønsker, at der bliver gennemført en økonomisk genopretning, hvor budgetterne følger med udviklingen i behovet for hjælp i hverdagen. En generel velfærdsgaranti sikrer, at der både nationalt og kommunalt bliver afsat tilstrækkelig økonomi til ældreplejen.

Det vil vi arbejde for:

  • Mange ældre får en god pleje i hverdagen. Men der er fortsat alt for mange eksempler på en uværdig behandling. Der skal etableres en kvalitetssikring ikke mindst i forhold til et stigende behov for hjælp i hverdagen. Serviceloven giver ikke den nødvendige sikkerhed for de ældre. Faglige Seniorer støtter en ny ældrelov, hvor der er fokus på rammerne for fremtidens ældrepleje.
  • Kommunerne skal udarbejde en klar politik for ældreplejen indeholdende mål og indsatser for at klare det lokale behov. Det er nødvendigt med en større reorganisering af det udførende led i ældreplejen. Der bør etableres faste teams, som sikrer, at de ældre oplever at få service og hjælp fra de samme personer. Det er også forudsætningen for, at man kan uddelegere opgaverne til frontpersonalet, så opgaven kan løses mere effektivt.
  • Visitationen til hjemmepleje eller til plejehjems­plads er præget af tilfældigheder. Faglige Seniorer ønsker klare retningslinjer og rettigheder til de ældre, der har brug for en plads på plejehjem. Det skal medvirke til en reduktion af kontrol og tilsynsopgaver, som i dag tager alt for mange ressourcer.
  • Indsatsen for at sikre tilstedeværelse af faguddannet personale er fortsat utilstrækkelig, og der bør gennemføres en handlingsplan for at rekruttere og uddanne flere medarbejdere. Mangel på personale kan blive en bombe under vores hjemmepleje. Det er vigtigt med efteruddannelse af det nuværende personale. Der bør skabes bedre og mere fleksible arbejdsvilkår, som kan medføre faldende sygefravær.

Læs mere om vores mærkesager: