Mærkesag: Flere boliger til seniorer.

Kort fortalt:

I takt med at den gennemsnitlige levealder stiger, øges behovet for egnede boliger til ældre. Faglige Seniorer kræver en helt ny strategi for at sikre boliger til alle. Der skal udarbejdes en national strategi for boligforsyningen til ældre, som kan være fundamentet for de beslutninger, der skal træffes i kommunerne.

Det vil vi arbejde for:

  • Kommunerne skal forpligtes til at udarbejde en samlet plan for ældreboliger. Det skal sikre et tilstrækkeligt antal ældreboliger med en god spredning på forskellige boligformer. Alle skal have mulighed for at bo godt – uanset størrelsen på ens pengepung. Derfor er der brug for mange flere almene boliger, ligesom der skal igangsættes udviklingsprojekter, som kan sikre flere nye boligfællesskaber for ældre.
  • De kommunale anlægsbudgetter skal øges, så der kan bygges flere plejeboliger og beskyttede ældreboliger. Derfor skal lånegrænser og grænser for kommunal grundkapital justeres, og tilskud til energirenovering og almindelige vedligeholdelse af pleje- og ældreboliger skal øges.
  • Med mange nye enlige ældre skal der fokuseres på at bygge mindre boligenheder for denne gruppe. Mange pensionister har brug for mindre boliger til en lav husleje. Samtidig skal plejehjem og ældreboliger integreres i det omgivende samfund og placeres i bynære omgivelser.
  • Mange ældre vil helst forblive i eget hjem. Derfor skal der indføres et særligt håndværkerfradrag til seniorer, der ønsker en mere ældrevenlig boligindretning. Fremtidens ældreboliger skal indrettes med ny velfærdsteknologi, som kan hjælpe med at klare praktiske opgaver i hjemmet, så den fremtidige ældrepleje i højere grad kan koncentrere sig om de menneskelige relationer. ”Smart home”-teknologi kan allerede i dag gøre hverdagen lettere for de ældre og derved bidrage til, at man som ældre kan være selvhjulpen i længere tid.

Læs mere om vores mærkesager: