Mærkesag: Overgang fra arbejde til pensionist skal styrkes

Kort fortalt:

Faglige Seniorer ønsker, at alle får skabt tryghed i overgangen fra arbejdsmarkedet til den 3. alder – uanset baggrund og forudsætninger. Der er seniorer, som føler sig nedslidte, og som ikke ønsker at være på arbejdsmarkedet længere. Og der er seniorer, som ønsker at fortsætte på arbejdsmarkedet enten på fuldtid eller deltid. Seniorerne er forskellige og skal sikres de bedst mulige forudsætninger for at vælge den løsning, der er bedst for dem selv. Den enkelte skal have mulighed for at vælge den bedste tilbagetrækningsform og det bedste tilbagetrækningstidspunkt.

Det vil vi arbejde for:

  • Der skal gennemføres en koordineret rådgivning, som sikrer en uafhængig information om muligheder og konsekvenser. Det er vigtigt, at de økonomiske forhold kan kortlægges. Det er et kompliceret samspil mellem privatøkonomi, boligforhold, offentlige og private pensioner, modregningsregler i forhold til indtægt og pension, muligheder for at kombinere deltid med delpension osv.
  • Stadig flere mennesker i Danmark føler sig ensomme. Det går ud over livskvaliteten for den enkelte, og har samtidig omfattende samfundsøkonomiske konsekvenser. Ensomheden skal mødes af stærke sociale fællesskaber. Derfor vil vi skabe opmærksomhed og debat om ensomhed i samfundet, udarbejde oplæg til en ensomhedsstrategi og udvikle værktøjer, der kan understøtte indsatser i foreninger og seniorklubber.
  • Det er vigtigt at udbygge den digitale mulighed for selv at kunne se konsekvenserne af forskellige valg, herunder hvornår man hæver sin pension, i forbindelse med overgang til pension, udnyttelse af pensionsordninger, forbliven på arbejdsmarkedet på nedsat tid og i det hele taget alle økonomiske forhold som følge af overgang til pension Men det er også vigtigt at få rådgivning om de forandringer, som beslutningen om tilbagetrækning medfører i forhold til familie, fritidsaktiviteter, motion og kulturelle forhold. Derfor vil Faglige Seniorer etablere en digital platform: seniorklar.dk, som skal styrke den enkelte senior i valget af den rette overgang til pensionstilværelsen.
  • Faglige Seniorer ser positivt på muligheden for tidlig pension for dem, som føler sig nedslidte og ude af stand til at arbejde, selvom der er flere år, til de når den officielle pensionsalder. Der bør i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skabes muligheder, som kan sikre individuelle muligheder for at fortsætte på nedsat tid eller for at vælge en førtidig pension. Erfaringer med Tidlig Pension (Arne-pension) skal følges op af en samlet gennemgang af tilbagetrækningsmulighederne, så de er tilpasset den enkeltes behov og muligheder. Det skal ske på et oplyst grundlag, hvor tryghed og sikkerhed i overgangen giver flere lyst til og mulighed for at fortsætte lidt længere på arbejdsmarkedet.