Faglige Seniorers organisation

Faglige Seniorer er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer.

Vi er Danmarks 2. største seniororganisation med mere end 250.000 medlemmer fra 18 fagforbund fordelt på 550 seniorklubber over hele landet.

Kongressen

Kongressen er øverste myndighed. Der afholdes kongres hvert 3. år.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er øverste myndighed imellem kongresserne.

Se her, hvem der sidder i Hovedbestyrelsen

Medlemsforbund

Faglige Seniorer har 18 medlemsforbund, som alle har plads i hovedbestyrelsen.

Se oversigt over medlemsforbund her

Seniorklubber

Forbundene har tilsammen godt 550 seniorklubber som medlem af Faglige Seniorer.

Se alle seniorklubber her

Daglig ledelse

Daglige ledelse håndterer den daglige drift af foreningen.

Sektioner

Faglige Seniorer er regionalt opdelt i 15 sektioner.

Se de 15 sektioner her 

Kommunegrupper

Lokalt er Faglige Seniorer organiseret i kommunegrupper. Medlemmerne af en kommunegruppe driver selv gruppen på frivillig vis.

Faglige Seniorer har kommunegrupper i knap halvdelen af landets kommuner, og flere grupper er på vej.

Se kommunegrupperne her

I flere kommuner har vi også stiftet lokalforeninger.

Udvalg og projektgrupper

Forbundsudvalget består af forbundsrepræsentanter og er Faglige Seniorers bindeled til fagforbundene og seniorklubberne.

Der er nedsat 3 faste udvalg, som beskæftiger sig med Faglige Seniorers centrale interesseområder. Udvalgene mødes 3-4 gange årligt. Det er Landspolitisk Udvalg, Kommunalpolitisk Landsudvalg samt udvalget for Medie- og medlemssynlighed.

Ad hoc grupper eller arbejdsgrupper kan nedsættes af hovedbestyrelsen eller projektgrupperne med det formål at beskæftige sig med en helt konkret problemstilling. Ad hoc grupperne er typisk nedsat i kortere tid.

Vedtægtsudvalget fortolker og udreder eventuelle spørgsmål, som måtte være i forhold til Faglige Seniorers vedtægter i kongresperioden, og forbereder eventuelle ændringer af vedtægterne frem til kongressen.

Vedtægter

Faglige Seniorers vedtægter vedtaget på kongressen 2019