Du skal ikke betale skat af de penge, du får udbetalt. Det kan være med til at give dig en god start på livet som pensionist.

Den oversete smarte pension: Aldersopsparing

Aldersopsparing bliver ikke modregnet i din pension, du skal ikke betale skat af den og du kan indbetale til ordningen, selvom du er over 65,5 år. Læs mere om reglerne her.

Senest opdateret: søndag 12. januar 2020

Med en aldersopsparing vælger du selv, om du vil have pengene udbetalt på én gang eller i mindre portioner.

Du skal ikke betale skat af de penge, du får udbetalt. Det kan være med til at give dig en god start på livet som pensionist.

Din aldersopsparing skal udbetales senest 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder.

Hvilke fordele er der ved aldersopsparing?

 • Aldersopsparingen bliver ikke modregnet i folkepensionen, som reglerne er nu.
 • Du skal ikke betale skat  af udbetalingen.
 • Du kan få den udbetalt fra den dag, du når din pensionsudbetalingsalder og 20 år frem.
 • Du vælger selv, om du vil have pengene udbetalt på en gang eller i mindre portioner.
 • Afkastet bliver kun beskattet med 15,3 %, hvor renterne på en opsparing i banken typisk bliver beskattet med over det dobbelte.
 • Du kan fortsætte med at indbetale til aldersopsparingen, selvom du er begyndt at få udbetaling fra ordningen.

Hvilke ulemper er der ved aldersopsparing?

 • Du kan ikke trække indbetalingen fra i skat.
 • Som alle andre former for pension bliver aldersopsparing modregnet i din efterløn.

Hvor meget må jeg indsætte på en aldersopsparing?

Er der mere end 5 år til, at du når pensionsalderen, kan du højst indsætte 5.300 kroner om året på en aldersopsparing.

Fra 5 år inden din folkepensionsalder må du sætte op til 50.200 kroner på en aldersopsparing årligt. Beløbet reguleres årligt frem til 2023, hvor loftet bliver 51.000 kroner.

Har du mere end én aldersopsparing, gælder loftet på 5.300 kroner  eller 50.200 kroner årligt samlet for alle dine aldersopsparinger.

Er  du for eksempel 60 år med to aldersopsparinger, kan du maksimalt indbetale 2.650 kr. årligt på hver, indtil 5 år før du når din Folkepensionsalder.

Kan jeg indbetale på en aldersopsparing, hvis jeg er nået pensionsalderen?

Du kan både oprette og indbetale til en aldersopsparing helt frem til 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder. Det kan for eksempel være en god løsning, hvis du har en formue på mere end 86.000 kroner, som er grænsen for ældrecheck og helbredstillæg.

Er du begyndt at få udbetalingen fra en fradragsberettiget pensionsordning, som en ratepension eller livrente må du dog højst indbetale 5.300 kroner om året.

Dog er nogle udbetalinger undtaget denne regel. Det gælder for eksempel udbetalinger som følge af invaliditet, tjenestemandspension, indekskontrakter og ATP. Forbuddet mod udbetaling gælder fra 10. år før du når folkepensionsalderen.

Bliver min aldersopsparing modregnet i min folkepension eller efterløn?

Aldersopsparingen bliver ikke modregnet i din folkepension eller tillæg. Årsagen er, at du ikke tidligere har fået fradrag for indbetalingerne. Aldersopsparingen er den eneste pensionstype, der ikke modregnes i folkepensionen.

Derfor kan du med fordel bruge af din aldersopsparing først, inden du begynder udbetaling af en ratepension eller livrente. Så undgår du, modregning af ratepension og livrenten i dit folkepensionstillæg.

Hvis du er på efterløn, bliver du modregnet af udbetaling fra din alderspension. Se reglerne for modregning af pensioner i efterlønnen her

Hvad sker der med min aldersopsparing, når jeg dør?

Hvis du dør, inden din aldersopsparing er udbetalt, udbetales til dine arvinger, som hverken skal betale skat eller afgift af din aldersopsparing.

Hvordan opretter jeg en aldersopsparing?

Du skal kontakte dit pensionsselskab, som kan rådgive dig om aldersopsparing. Har du arbejdsmarkedspension i PensionDanmark eller Industriens Pension, kan de rådgive dig gratis.

Er din ægtefælle eller samlever pensionist eller på kontanthjælp?

Hvis din ægtefælle eller samlever er pensionist eller modtager kontanthjælp, så er der nogle særlige regler, der kan have stor betydning for jeres økonomi. Ydelserne fra det offentlige kan nemlig risikere at blive meget mindre, når du indbetaler til en aldersopsparing. Det gælder især kontanthjælpen. Derfor bør du altid kontakte din pensionskasse, som bedst kan rådgive dig om indbetaling til din pension.

Læs mere om aldersopsparing her

Pensionsudbetalingsalder

Din aldersopsparing kan udbetales fra den dag, du når din pensionsudbetalingsalder og 20 år frem

Fra 1. januar 2018 er pensionsudbetalingsalderen 3 år før din folkepensionsalder.

Pensionsudbetalingsalderen afhænger af, hvilke regler der var gældende, da du i sin tid oprettede din aldersopsparing.

 • Pensionsordninger oprettet før 1. maj 2007 kan udbetales, når du fylder 60 år. Uanset hvornår du er født.
 • Pensionsordninger oprettet i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017 kan udbetales fem år før din folkepensionsalder.
 • Pensionsordninger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales tre år før din folkepensionsalder

Særlige regler, hvis du er født før 30. juni 1960

For nogle årgange er pensionsudbetalingsalderen dog ikke fastsat som 3 år før folkepensionsalderen, men fastsat i pensionsbeskatningsloven.

Født til og med den 31. december 1958 = 60 år
Født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959 = 60 ½
Født i perioden fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959 = 61 år
Født i perioden fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960 = 61½ år

 

 

Først publiceret: mandag 17. september 2018
Artiklen er sidst opdateret søndag 12. januar 2020 kl. 14:52