Lønmodtagere fra brancher med nedslidende job er overrepræsenterede blandt førtidspensionister. Det gælder især slagteriarbejdere. Nu skal de have ret til at gå tidligere på folkepension.

Seniorer roser S-udspil: Tidlig folkepension til nedslidte

Nedslidning og mange år på arbejdsmarkedet skal give adgang til tidligere folkepension, lyder det i S-udspil, der får ros fra Faglige Seniorer.

Senest opdateret: mandag 4. marts 2019

Nu er der håb forude for alle dem, der har nedslidende job og dem, der startede tidligt med at arbejde: De skal have ret til at tidligere på folkepension.

Det fremgår af et nyt udspil fra Socialdemokratiet, der blev præsenteret tirsdag. Udspillet får rosende ord med på vejen fra fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer, der har 230.000 medlemmer over 60 år.

”Vi har i årevis gjort opmærksom på, at den stigende pensionsalder og den stærkt forringede efterløn rammer nedslidte og personer med et langt arbejdsliv ekstra hårdt. Derfor er det befriende, at der endelig kommer et politisk udspil, der tager den gruppe lønmodtagere alvorligt,” siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

Ret til længere og bedre otium

Mange af Faglige Seniorers medlemmer er fra fagforbund som 3F, FOA og Fødevareforbundet NNF, hvor nedslidning er et stort problem.

Det drejer sig blandt andet om tidligere slagteriarbejdere, social- og sundhedsassistenter, murere og ufaglærte.

”Nedslidning og sygdomme fra et langt liv med job eller nedslidende arbejde forringer livskvaliteten for mange. Mange kolleger når aldrig at få en rimelig seniortilværelse, fordi de har stærke smerter på grund af nedslidning eller så hårdt ramt af sygdom, at de ikke kan deltage i sociale aktiviteter. Derfor er det rimeligt, at de mennesker får mulighed for at træde ud af arbejdsmarkedet lidt tidligere og dermed en mulighed for et bedre og længere otium,” siger Palle Smed.

Reformen skal konkret udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, fremgår det af udspillet.

Her skal blandt andet afklares, hvordan anciennitet konkret skal kunne måles i forhold til arbejdstid, aflønningsform med videre.

Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, siger, at  man skal arbejde “mere end 40 år”, for at få ret til at gå tidligere på folkepension.

Syge og dør tidligere

Flere statistikker viser, at hver fjerde lønmodtager i fag med hårdt arbejdsmiljø er eller har været syge på grund af deres arbejde.

Lønmodtagere fra brancher med nedslidende job er overrepræsenterede blandt førtidspensionister. Det gælder især slagteriarbejdere, viser undersøgelse fra AE-Rådet.

Samtidig viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik, at en ufaglært i gennemsnit kan se frem til godt ni år som pensionist, mens en person med en længere videregående uddannelse kan regne med at få 15 års otium.

For at kunne gå på folkepension skal man i dag være 65 ½ år.

Folkepensionsalderen stiger yderligere i fremtiden. I 2020 til 66 år, i 2022 til 67 år og i 2030 til 68 år. I 2064 er folkepensionen fastsat til 74 år.

Hent Socialdemokratiets udspil “De mest nedslidte fortjener også en værdig pension” som pdf-fil – KLIK HER

Socialdemokratiet: Ret til tidlig pension

7 principper for en ny ret til tidlig folkepension

  1. Det skal gavne de nedslidte: Rettigheden gælder dem, der er mest nedslidte – uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.
  2. Langt liv med job: Rettigheden gælder også dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet og som startede tidligt i job.
  3. Man skal ikke bede om lov: De nye rettigheder bygger på objektive kriterier.
  4. Lige rettigheder uanset køn: Mænd og kvinder skal have lige rettigheder til ordningen. Perioder med barsel eller deltid er ingen hindring for at bruge retten.
  5. Henvisning til tidlig folkepension: Personer, der ikke er direkte omfattet af ordningen, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske og psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.
  6. Simpel model: Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt og skal varsles i god tid, så alle kan indrette sig efter de nye forhold.
  7. Økonomisk ansvarlig: Ordningen med tidlig folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor en ramme på 3 milliarder kroner.

Hvad mener du?

Socialdemokraterne vil give nedslidte og personer, der startede tidligt med at arbejde, ret til at gå tidligere på folkepension. Hvad mener du om udspiller? Din mening er velkommen – vær med i debatten på Faglige Seniorers hjemmeside – KLIK HER.

https://www.facebook.com/fagligsenior/posts/2028228010558800?__xts__[0]=68.ARANHH9EcTF6OawKOZAq-H5kMHa4jCfSzYQiNmpiW6Wod7Ml5FKlErgdgzLymP4GS4yK_IwK0egSiJ1c9w1r9ilXBLxt0TLobhTKK6-ZCi2X0BBN_wTeBOsn7M0MSN_TeLfTUO8jGe0iP4d5uUc3HNGLyTj5pUs7spgJ0-q8nQ5Hu8WxCBcS8Vp0tSLEa95z0YVOqCzTcj1dj4QcDsK_1XEZAR26XCl_7K9L7D1MZzLPuwDKs3hWzChTYGMT_cnx0wODlYpLqWVNHAtTI4ShDskpvdctIQo3p1xe12m0yo5OjlZKWYDbjwweHvGCCMHYU3N8&__tn__=-R-R

Først publiceret: tirsdag 22. januar 2019
Artiklen er sidst opdateret mandag 4. marts 2019 kl. 10:07

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.