I panelet på Faglige Seniorers valgmøde var (fra venstre) Rosa Lund (Enhedslisten), Kasper Nordborg Kiær (Socialistisk Folkeparti), Anders Johansson (Konservative), Verner Sand Kirk (Socialdemokratiet) og Kenneth Kristensen Berth (Dansk Folkeparti). Foto: Carsten Elert

Stor spørgelyst på velbesøgt valgmøde i København

Politikere måtte svare for sig, da de var til et velbesøgt valgmøde arrangeret af Faglige Seniorer i Storkøbenhavn.

Senest opdateret: mandag 3. juni 2019

“Det er nødvendigt at hæve pensionsalderen, for ellers hænger det økonomisk ikke sammen i Danmark, og de pensionister der kan klare sig selv, må det. Der skal flere penge i statskassen, for ellers kan alle pensionister ikke få en værdig ældrepleje,” sagde Anders Johansson, fra det Konservative Folkeparti på et velbesøgt valgmøde, der blev afholdt af Faglige Seniorer Storkøbenhavn i slutningen af maj måned.

Folketingskandidaterne var blevet bedt om at forholde sig til følgende:

  • Ældre- og værdigheds-politik, herunder fremtidssikring af ældrepleje og -omsorg, pleje- og ældreboliger.
  • ”Ældre-økonomi” – herunder hjælp til de fattigste pensionister
  • Sundhedspolitik med fokus på seniorer/ældre – forebyggelse og behandling af ældres kroniske sygdomme.

“Pensionsalderen skal ikke hæves, snarere tværtimod. Og så skal der skaffes mere tid til ældreplejen generelt. Ældreplejen skal styrkes markant, blandt andet for at afhjælpe ensomhed blandt ældre. Det ved vi er et stort problem,” indledte Kasper Nordborg Kiær, fra Socialistisk Folkeparti med at sige.

Han blev fulgt godt op af Verner Sand Kirk, fra Socialdemokratiet, der sagde:

“Ældreplejen skal styrkes så vi ikke blot får rettet op på at vi mangler plejere, men også så vi tager højde for at der kommer mange flere ældre der vil have behov for pleje. Og når vi kigger på dem der nærmer sig pensionsalderen i dag, og de kommende generationer, så vil der være mange der ikke kan klare arbejdet længere og er nedslidt. Dem skal vi naturligvis ta’ hånd om. Derfor må der afsættes flere midler til de ældre der har behov for at gå på pension. Vi skal kunne løse det her problem!”

“Ja, vi skal ikke blot stoppe den stigende pensionsalder. Faktisk så jeg gerne at vi sænker den nuværende,” sagde Rosa Lund, fra Enhedslisten, der fortsatte:

“Og så skal man da have ret til at gå på pension og trække sig tilbage, hvis man føler man har behov. Vores forslag er, at efter man har været på arbejdsmarkedet i 40 år – og 35 år i en A-kasse – skal man kunne trække sig tilbage. Og ældre skal have ret til et ugentligt bad, og ret til en gåtur ude. Måske lidt rigidt, men det vil sikre de svageste. Vi vil ha’ opnormeret over hele linjen, og ønsker 27.000 flere ansatte i den offentlige sektor. Derfor må vi have Socialdemokraterne ud af Velfærdsforliget, så vi kan få lavet en ordentlig pensionsaftale.”

Kenneth Kristensen Berth, fra Dansk Folkeparti var den sidste indleder:

“Som alle ved, top-prioriterer Dansk Folkeparti ældreområdet, og vi har med vores forslag løftet ældreområdet med 2,1 procent i løbet af de sidste 4 år. Vi er de ældres parti! Vi skal have øremærket pengene der afsættes til de ældre, for i dag ser vi at der er penge der afsættes til ældre i kommunerne, som bruges på alt muligt andet. Og naj- tak til standarder, for de bliver ofte til minimumsløsninger. Og endelig vil jeg nævne boligområdet: Vi skal have mange flere plejeboliger. Pengene må findes til det!”

Hvad med de allerfattigste folkepensionister?

Spørgelysten i salen var stor:

“Hvad med de allerfattigste pensionister? Os der kun har Folkepensionen…”

“Skal vi tilgodese de fattigste pensionister, må vi ha’ gjort op med uligheden i sundhedssystemet. Det handler jo ikke bare om at hæve Folkepensionen,” sagde Kasper fra SF, der fortsatte:

“Næh, vi skal satse på at hjælpe dem der ikke har en arbejdsmarkedspension’, sagde Anders fra De Konservative. ’De der har en arbejdsmarkedspension, må klare sig selv. Og så har vi jo været med til at lo få lavet Seniorpensionsordningen. Den vil også hjælpe mange.”

Verner Sand Kirk: “En ydelseskommission som Socialdemokratiet har foreslået, er en start på at få kortlagt problemet omkring de fattigste pensionister. Det vil være et godt grundlag at handle på.”

“Nej en ydelseskommission er bare en syltekrukke. Vi vil ha’ handling i stedet for pensionisterne har jo i dag færre penge end andre. De er ikke blevet reguleret ordentligt og det skal der rettes op på,’ sagde Kenneth fra DF. ’Ældrechecken må vi også se på, så den ikke rammer forkert. Der er jo blandt andet kommet en del til landet som ikke har ydet til samfundet, men alligevel kan få Ældrechecken. Det er forkert.”

“En ordentlig ældrepleje kræver jo også at der er rigeligt med veluddannede plejere. Vi må derfor opprioritere de tekniske skoler og gøre det mere attraktivt at ta’ den type uddannelser. Det skal ikke kun handle om at styrke gymnasierne,” sagde Verner fra Socialdemokraterne, der tilføjede:

“Praktikproblemet må løses og vi må ha’ indvandrerne til at ta’ uddannelser, så vi får dem hjulpet ind på arbejdsmarkedet.”

Kasper fra SF:  “Ja, flere ind på SOSU – uddannelserne. Og så handler det jo i den grad om at gøre uddannelserne meget mere interessante og også styrke arbejdsmiljøet. Alt for mange dropper ud af uddannelserne, og alt for mange bli’r slidt ned af arbejdet med de ældre. Det skal naturligvis ændres.”

Rosa fra Enhedslisten var enig:

“Det må gerne koste at få forbedret arbejdsforholdene for de ansatte i ældreplejen. Dels er det jo et rent menneskeligt problem, men på sigt er der også rigtig mange penge at spare, og vi sikrer rekrutteringen til området.”

Hvem skal bestemme hvem der kan komme på seniorførtidspension?

Hans Meldgaard, gartner fra 3F, ville gerne vide: Hvem skal visitere til den nye seniorpension?

“Forhåbentlig ikke kommunerne for så bliver det meget uensartet landet over? Og kommunerne vil jo også gerne spare penge… Og et forslag fra mig, skulle være at lade alle folketingskandidaterne på en medicinsk afdeling en uge, så kan de selv opleve hvorledes det står til. Så vil der blive handlet!”

Og Kate fra FOA:  “Det er jo svært som almindelig pensionist at få råd til at bo på et plejehjem. Så i stedet for blot at bygge flere, bør det gøres billigere!”

Rosa fra Enhedslisten: “Alle tankerne om omstruktureringer i ældreplejen kan i godt glemme. Det handler jo om at få ansat mere personale.”

“Ja – visitering til seniorpension, skal nok ikke varetages af kommunerne. Der skal findes et sted, så vi sikrer ensartethed. Det vil komme!, lovede Anders fra De Konservative. Og så ønsker vi flere sundhedshuse tættere på borgerne. Det der ikke er svært, skal være nært! Alt det vi kan gøre for at befolkningen ikke skal rejse langt for behandling, skal gøres,”

Kenneth fra DF: “Det er et krav at det skal være arbejdsmedicinske klinikker der skal stå for visitationen til seniorpensionen. Ikke kommunerne. Jeg er enig i, at det ellers bliver alt for uensartet. Også synes jeg vi har et støttesystem omkring boliger og meget andet, der gør at alle burde ha’ råd til at kunne komme på plejehjem. Jeg har siddet i en kommunalbestyrelse i mange år, og har ikke oplevet at det er et problem. Men vi skal være opmærksomme her!”

Regioner i fokus

Fra salen blev der spurgt: Hvad er holdningen til nedlæggelse af regionerne? Og kunne man lave en statslig medicinfond, så udgifterne til medicinen blev trukket ud af sygehusenes økonomi? Det er jo et stort og stigende problem? Hvad med arveafgiften. Vil i hæve den igen?

“Næh, vi vil ikke hæve arveafgiften, og ja til nedlæggelse af regionerne. Vi er så lille et land, at staten nemt vil kunne varetage hele sundhedsområdet. Og på en mere ensartet måde,” sagde Kenneth fra DF.

Verner fra S var uenig:

“Vi vil beholde regionerne og ser gerne en lille stramning omkring arveafgiften, så vi får flere penge i statskassen. Og så er ge imod et digitalt sundhedskort. Hvorfor skal alle tvinges ind i det digitale. De der vil ha’ det på den gammeldags facon skal da ha’ lov til det. Det har vi plads til!”

“I Det Konservative Folkeparti vil vi ikke genindføre formueskatten, sagde Anders. ’De der så eventuelt skulle betale, har jo betalt skat en gang. Og det gi’r ikke noget særligt i kassen til staten. Det med medicinpriserne er et rigtigt svært problem. Man kan mere og mere med medicinen, og hvor skal grænsen så gå for hvem der skal ha’ medicin?!. Vi har ikke ubegrænset råd til medicin, så det må være læger der vurderer. Der er jo rent faktisk et etisk problem. Og så siger vi ja, til nedlæggelse af regionerne. Vi er et lille land der ikke behøver det styringslag ekstra. Staten kan varetage funktionerne.”

“Vi må lægge pres på medicinalindustrien så de ikke hele tiden skal tjene mere og mere,” sagde Kasper fra SF.

“Det er jo et rent ta-selv – bord for medicinalindustrien. Det må vi ha’ gjort op med! Og et stort JA til at hæve afgifter og formueskat – for vi skal bruge pengene til at hæve kontanthjælpsloftet betragteligt!”

Rosa Lund fra Enhedslisten afsluttede med at sige:

“Vi er modstandere af tvangsdigitalisering. Vi vil bevare regionerne – de har gjort det godt og er nødvendige. Og så skal vi sammen gøre noget for at stække medicinalindustriens magt. Ser vi på skatteområdet, så er det meget simpelt, for Enhedslisten mener det modsatte af De Konservative!”

Først publiceret: fredag 24. maj 2019
Artiklen er sidst opdateret mandag 3. juni 2019 kl. 05:01

Se, hvad vi ellers skriver om:

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.