Kravene for at få seniorpension er mere lempelige end for seniorførtidspension. Det er dog ikke en ret, du har. Du skal søge om seniorpensionen, og dit helbred skal vurderes af en læge.

Nedslidt?  Seniorpension kommer til at afløse seniorførtidspension

Seniorførtidspensionen afløst af nye regler om seniorpension. Det giver dig nye muligheder, hvis du er nedslidt og vil forlade arbejdsmarkedet.

Der er endnu ikke vedtaget en lov i Folketinget, men et flertal af Folketingets partier har indgået et forlig om, at nedslidte kan søge seniorpension fra 1. januar 2020.

I forliget blev reglerne beskrevet sådan:

6 år før din pensionsalder

Opfylder du betingelserne, vil du kunne du søge seniorpension seks år før din folkepensionsalder.

Pensionsalderen er lige nu 65,5 år, men den stiger løbende. Du kan se din folkepensionsalder her

Nedsat arbejdsevne

For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.

Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Er du for eksempel murer, som ikke kan arbejde mindst 15 timer om ugen som murer, kan du ikke blive henvist til et job i en butik.

År på arbejdsmarkedet

Du skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år for at få seniorpension.

Du skal vurderes af en læge

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer.

Fra januar 2020 er det kommunerne, er skal stå for administration og tildeling af seniorpension. Derefter er aftalen, at tager ATP over. Det er endnu uvist, hvornår ATP er klar til at overtage opgaven.

Hvor meget får jeg i seniorpension?

Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension. I 2019 er satserne:

Enlige: 18.875 kroner.

Gifte og samlevende: 16.044 kroner.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

Seniorpensionen afløser seniorførtidspensionen

Læs om reglerne for seniorførtidspension her

Hvordan søger jeg om seniorpension?

Du skal kontakte din kommune, hvis du vil søge om seniorpension.

Vi følger op

Seniorpensionen er helt ny og derfor er der en del, som endnu ikke er helt på plads.

Vi vil løbende orientere i nyhedsbrevet, når der er nyt om seniorpensionen.

Får du ikke nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig gratis her

Artiklen er sidst opdateret tirsdag 7. januar 2020 kl. 09:31