Der var fuldt hus på Faglige Seniorers borgermøde om sygehusstrukturen i Region Nordjylland - og fremtiden for Hobro Sygehus. Foto: Carsten Elert

Hobro sygehus skal bevares – også når supersygehuset i Aalborg står færdigt

Velbesøgt debatmøde i Mariagerfjord om sygehusstrukturen i Region Nordjylland. Regionsformand: Vi har absolut ingen aktuelle planer om at lukke Hobro Sygehus.

Senest opdateret: tirsdag 17. december 2019

“Jeg kan ikke lade være med at tænke på Folketingsvalgdagen i juni i år, hvor der var lagt op til at vi kunne miste Regionsrådene alt efter hvilken blok der vandt valget”, indledte Erik Jensen fra Faglige Seniorer i Hobro med at sige på et Borgermøde, der var arrangeret af Faglige Seniorer i Mariagerfjord.

Mødet blev holdy i begyndelsen af december – og var velbesøgt med fuldt hus: 50 personer.

I dag er sygehuset godt og velfungerende med god driftsøkonomi og stor medarbejdertilfredshed. Og patienterne er tilfredse.

Ulla Astman. regionsformand

Erik Jensen fortsatte:

“Valgets resultat gjorde at Regionerne fortsat eksisterer, og det modsatte vil efter min mening været katastrofalt for vores sundhedsvæsen.

Når vi tænker sundhed, er vi nødt til at se på befolkningens sammensætning. Den 1. januar 2019 var der 1.135.000 personer over 65 år. Heraf er 872.000 mellem 65- 74 år, mens 264.000 er 80 år eller derover.

Vi ved at mange ældre får brug for sundhedsvæsenet. Det gælder både de somatiske og psykiatriske patienter. Dertil kommer, at der er nogle med en eller flere kroniske lidelser, og der er dem med slidskader… og jeg kunne blive ved.

Fremtidens sygehusstruktur

“Det leder mig hen på dagens emne”, fortsatte Erik Jensen:

Hvordan ser den fremtidige sygehusstruktur i Region Nordjylland når det nye supersygehus i Aalborg står færdig i 2021-22? Bliver Hobro sygehus så bevaret?

Vi har i dag et velfungerende sygehus her i Hobro, med mange velfungerende funktioner blandt andet et lille akut modtagerafsnit, et ambulatorium for mave-tarmkirurgi, anæstesi, kirurgisk dagafsnit m.m. Et godt og velfungerende personale, der gør en stor indsats for at behandle patienterne godt under indlæggelse.  En anden ting vi ikke må glemme, er at det en nemt at komme til og fra Hobro sygehus det ligger tæt på banen og har gode busforbindelser.

Seniorrådet må markere sig - det her får jo stor betydning for os ældre.

Erik Jensen, Faglige Seniorer

Vi ved også at der er en ny sundhedsreform på vej. Hvad kommer det til at betyde for sygehuset og kommunen samt de praktiserende læger? Der tales om at mere skal lægges ud til kommunen som skal overtage flere opgaver fra Regionen, hvilken er ikke helt klarlagt. Men der lægges op til at kommunen opretter sundhedscentre med tilknytning til de praktiserende læger, og her vil det jo være oplagt at benytte det nuværende sygehus som sundhedscenter for Hobro, i stedet for at bruge penge på nye bygninger.

Med de opgaver der lægges fra Region til kommunen, der så i samarbejde med de praktiserende læger skal forestå den videre behandling, så melder spørgsmålet sig, er der personale nok i kommunerne med de kvalifikationer som er nødvendige? Hvad med økonomien? Det kan ikke undgås at det kommer til at koste kommunen penge, og hvor skal de komme fra?

Det er så vigtigt, at vores lokale politikere kommer på banen omkring det her emne, og derfor er jeg glad for at flere stiller op til dialogen i dag.

Men også efter mødet her, skal de lokale politikere være klare og tydelige med deres holdninger.

Også Seniorrådet må markere sig – det her får jo stor betydning for os ældre, så derfor må Seniorrådet melde klart og tydeligt ud!”

Ulla Astman, regionsrådsformand

Velfungerende sygehus i Hobro

Herefter fik regionsrådsformand for Region Nordjylland Ulla Astman, Socialdemokratiet, ordet:

“Vi har absolut ingen aktuelle planer om at lukke Hobro Sygehus, men når det er sagt, er det jo rigtig vigtigt hvordan tingene på sundhedsområdet skal udvikle sig i fremtiden. Derfor er mødet her i dag godt! Og vi politikere har behov for input fra borgerne. I dag er sygehuset godt og velfungerende med god driftsøkonomi og stor medarbejdertilfredshed. Og patienterne er tilfredse – ikke mindst! Men vi skal ha’ ambitioner om at gøre det endnu bedre.

Der bliver nok en anderledes fordeling mellem det nye store hospital i Aalborg og sygehuset i Hobro. Et godt og rammende ordspil kunne være: “Samme dag under samme tag!” Det signalerer, at så meget som muligt skal klares på samme dag, når man som patient er der, og uden at man skal rende rundt imellem en masse forskellige afdelinger. En god ambition. Så meget som muligt skal foregå ambulant, og vi skal undgå så meget akut som muligt for det er dyrt. Så derfor skal vi være bedre til at planlægge. Og når vi skal ha’ et sundhedshus her i Hobro, skal der være et tæt samarbejde mellem alle instanser. Det er ikke nok at sige det, det skal også ske!

Vi skal huske på, at cirka 10 procent af dem der er indlagt, også har behov for andre kommunale tilbud som skal klares. Desværre er kommunikationen somme tider ringe, og de får ikke hjælp. Det kan føre til genindlæggelser og utryghed. Og samtidig koster det ekstra penge, som vi kunne have sparet, hvis kommunikationen havde været i orden.

Samtidig skal vi ha’ et tættere samarbejde mellem regionen og de enkelte kommuner. Der skal indgås sundhedsaftaler. Nært og sammenhængende er vigtigt, men nærhed kan ikke stå alene.”

Venstre: Forebyggelse er nødvendig

Lone Sondrup, 1. næstformand i Region Nordjylland for Venstre og tidligere byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune:

“Jeg vil gerne bakke op om bevarelse af Hobro Sygehus; også som uddannelsessted.

Forebyggelse er én af mine kæpheste, så vi undgår at få folk ind på sygehusene. Her er der virkelig noget at spare. Også økonomisk. Det handler om dyrere tobak, motion og bedre kost. Vi er jo rigtig gode til at reparere folk, men det er rigtig dyrt. Vi skal undgå det så meget vi kan. Forebyggelse er derfor nødvendigt. “Tidlig indsats på tværs – projektet” har vi igangsat og det forventer jeg mig meget af. Og et Sundhedshus skal vi ha’, men vigtigt er det at få diskuteret hvad der skal være i huset?! Det skal vi ha’ afklaret – og vi skal huske at indtænke den praktiserende læge.

Der skal nok bygges et eller andet for at vi kan få et sundhedshus. Der er ikke meget mere end et par kosteskabe til overs på Hobro Sygehus, så det rækker ikke. Men vi må ha’ lavet en samlet plan, også selvom vi endnu ikke ved hvornår noget skal sættes i værk. Og desværre har vi ikke mange midler til et sundhedshus. Kan vi håbe på, at der kommer lidt penge fra Christiansborg ?! Jeg tror det desværre næppe.”

Håber på penge til sundhedshus

Jan Andersen, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nu partiløs byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune.

“Jeg er glad for at høre at Hobro Sygehus kommer til at bestå mange år fremover. Vi skal finde mere fysisk plads til det hele og nøgleordene skal være sundhed, tryghed og nærhed. Behandling i hjemmet går jeg ind for. Det er godt for alle parter og sparer penge. Vi skal have en bedre kommunikation mellem hjemmeplejen og den praktiserende læge. Også det kan hjælpe mange og spare penge tilmed. Nu håber jeg regeringen vil give nogle penge til Sundhedshuse. Det vil hjælpe os meget.”

Lone Sondrup:

“Der kommer flere praktiserende læger, men først om 5 – 6 år, så vi må væbne os med tålmodighed. Vi skal fortsat have lægerne til at varetage det lægefaglige naturligvis, men mere og mere skal rykkes over til sygeplejerskerne og andre behandlere, når det er noget de kan klare. Det sparer og giver hurtigere behandling.”

Ulla Astman:

“Ja, sygeplejerskerne bliver mere centrale fremover, og derfor er det også godt at det er besluttet at afsætte flere penge til at uddanne flere. Der er brug for dem! Vi kommer til at opleve at kronikere fremover i meget større udstrækning vil blive behandlet lokalt. Det er til gavn for alle, ikke mindst patienten.

Ser vi på kommunikationsværktøjerne, er det sådan at de private praktiserende læger selv vælger deres elektroniske kommunikationssystemer. Men de skal kunne kommunikere med hospitaler og sygehuse på de områder hvor der er behov. Men ikke omkring alt. Det kommer til at fungere er jeg overbevist om. Vi er jo ved at opbygge et nyt IT system der er bedre og billigere end Sundhedsplatformen.”

På spørgsmålet om der kommer et Hospice i Hobro må jeg nok sige nej

Lone Sondrup, 1. næstformand i Region Nordjylland

Jan Andersen:

“Og så skal vi huske at sætte penge af til oplæring. Det er ikke nok med selve teknikken. Man skal jo lære at bruge det!”

Lone Sondrup:

“Ja, kommunerne får flere og flere sundhedsopgaver og der følger ikke nødvendigvis penge med. Her er en stor opgave at løse. En af mange løsninger er, at vi får fælles kvalitetsstandarder i alle kommuner. Det vil spare og gøre alt mere praktisk. Det skal vi arbejde på!”

Ulla Astman:

“Staten har faktisk afleveret flere penge til kommunerne de seneste år, men dermed ikke sagt at det er nok. Flere opgaver kræver flere penge.”

Lone Sondrup:

“På spørgsmålet om der kommer et Hospice i Hobro må jeg nok sige nej. Det er der ikke planer om. Det er dyrt og kræver en kommunal medfinansiering.”

Erik Jensen:

“Det har været en meget positiv dialog der har været i dag på mødet her. Det jeg hører er, at kommune, region og praktiserende læger skal samarbejde meget mere, og det må vi gøre alt for at understøtte. Dialog er en god ting”

Og til slut vil jeg sige, at også Seniorrådet skal meget mere på banen, omkring sundhedsspørgsmålene i Mariagerfjord Kommune. Det vil jeg selv være med til sker.”

Først publiceret: tirsdag 17. december 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 17. december 2019 kl. 08:57

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.