Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at en del af de penge, du har i banken kommer fra en erstatning.

Har du fået en erstatning? Det betyder det for din pension

Har du fået erstatning efter en arbejdsskade eller for kritisk sygdom? Se her om den tæller med som formue og indtægt.

Senest opdateret: mandag 1. februar 2021

Tæller økonomiske erstatninger med som formue og indtægt i forbindelse med pension, tillæg og ældrecheck?

Det spørgsmål får Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis ofte.

Er erstatning en del af ens indtægt?

”Får du en erstatning som pensionist, vil den heller ikke indgå som indkomst. Og berører dermed hverken dit grundbeløb eller pensionstillæg. Uanset og det er dig eller din ægtefælle, der får erstatningen,” svarer socialrådgiver Carsten Riis.

Er erstatning en del af ens formue?

”Den del af ens formue, som kommer fra arbejdsskade, kritisk sygdom eller erstatninger efter lov om erstatningsansvar, medtages ikke når man beregner formuegrænsen i forbindelse med personlige tillæg og ældrecheck,” svarer socialrådgiveren.

”Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at en del af de penge, du har i banken kommer fra en erstatning,” forklarer Carsten Riis. ”Det kan du for eksempel gøre ved at sende dem en kopi af afgørelsen om erstatningen”.

Nogle sætter erstatningen ind på en særskilt konto, så det er tydeligere at dokumentere for eksempel i forbindelse med ældrecheck.

Vær især opmærksom i december og januar, hvis du er berettiget til ældrecheck. Det er din formue 1. januar, der er afgørende for, om du kan få ældrecheck, hvis du opfylder de øvrige betingelser.

Har Udbetaling Danmark regnet en erstatning med som formue, bør du kontakte dem, så det kan blive ændret.

Se her, hvad der tæller med som formue

Se om du kan få ældrecheck

Har du spørgsmål, som vi skal skrive om i nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte os sf@fagligsenior.dk

Spørg socialrådgiveren om formue og ældrecheck

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om formue, ældrecheck, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Pensionsloven § 14 c

Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5) lov om erstatning for vaccinationsskader,

6) lov om patientforsikring,

7) lov om lægemiddelskader,

8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade.

Først publiceret: tirsdag 25. februar 2020
Artiklen er sidst opdateret mandag 1. februar 2021 kl. 16:43

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.