Hidtil har myndighederne ikke medregnet tab af efterlønspræmie, hvis du ikke allerede var påbegyndt optjening af præmien. Det har betydning for arbejdsskadeerstatningens størrelse.

Har du fået en erstatning? Måske har du penge til gode

Har du fået erstatning for arbejdsskade, skal din erstatning måske forhøjes efter ny principafgørelse. Se om du har krav på en højere erstatning.  

Senest opdateret: tirsdag 2. juni 2020

Når du får en erstatning for tab af erhvervsevne på grund af en arbejdsskade, fastsættes den ud fra den indtægt, du forventes at miste frem til folkepensionsalderen.

Der bliver foretaget en beregning af din forventede og mistede årsløn.

Hidtil har myndighederne ikke medregnet dit tab af efterlønspræmie, hvis du ikke allerede var påbegyndt optjening af efterlønspræmie.

Men det har ikke være korrekt forvaltning, har Ankestyrelsen slået fast i en ny principafgørelse. Derfor har mange erstatninger været for lave.

Det har ramt alle, som havde en forventning om at kunne blive ved med at arbejde i efterlønsperioden.

Få genoptaget din sag

Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis anbefaler, at du får genoptaget din sag.

”Ankestyrelsen har nu truffet en principafgørelse som ændrer praksis. Men myndighederne har imidlertid ikke mulighed for at kontakte de mange, som har ret til at få taget deres sager op til ny behandling,” forklarer socialrådgiver hos Faglige Seniorer Carsten Riis.

Du skal selv henvende dig til enten Ankestyrelsen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, når tab af efterlønspræmie ikke var medtaget ved fastsættelse af din årsløn. Du skal kontakte den myndighed, som har truffet den seneste afgørelse i din sag.

”Ingen aner, hvor mange seniorer der nu har krav på ekstra erstatning. Både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen siger, at de ikke kan finde sagerne. Folk skal selv rette henvendelse. Din fagforening kan hjælpe dig med at få sagen genoptaget,” siger Carsten Riis, som her svarer på de mest almindelige spørgsmål i forbindelse med afgørelsen:

Hvor meget er jeg gået glip af?

Tabet af efterlønspræmier udgør 13.740 kroner pr. portion. Det kan give en forhøjelse af årslønsfastsættelsen på op til 54.960 kroner (dog ikke over maksimum på 551.000 kroner i 2020 niveau).

Hvad betyder det for mig, som allerede var i gang med at optjene efterlønspræmie, da skaden skete?

Der står i principafgørelsen, at hvis du allerede var i gang med optjeningen af, da skaden skete, vil dette som udgangspunkt tale for, at du ville have optjent efterlønspræmie, hvis skaden ikke var sket. Det gælder dog ikke, hvis der er oplysninger i sagen, der tyder på, at du ikke ville være fortsat i arbejde på samme vilkår og i samme omfang. Tjek om din årslønsfastsættelse indeholder erstatning for tab af efterlønspræmie. Er du i tvivl,kan du få sagen genoptaget.

Hvad betyder det for mig, som endnu ikke var i gang med at optjene efterlønspræmie, da skaden skete?

Hvis optjeningen af efterlønspræmie ikke var påbegyndt på skadestidspunktet, kan bl.a. følgende ting indgå i vurderingen:

  • Alder på skadestidspunktet (hvor tæt var du på at kunne have påbegyndt optjening af efterlønspræmie)
  • Om du selv siger, at du ville fortsætte med at arbejde frem til folkepensionen (eller et andet tidspunkt).
  • Hvor lang tid du har været på arbejdsmarkedet
  • Om der var tale om en fast eller løs tilknytning til arbejdsmarkedet og du arbejdet på fuld tid eller på deltid
  • Om du havde tilskadekomne andre helbredsproblemer
  • Om du havde en aftale med arbejdsgiver om at arbejde videre, eller det modsatte

Hvem kan få vurdering af, om arbejdsskaden har medført mistet efterlønspræmie?

Alle kan få deres erstatningssag genvurderet og få vurderet, om man har et tab.

Myndigheden skal vurdere, om din afgørelse var korrekt set i lyset af den nye principafgørelse.

Hvad er forældelsesfristen for at få genoptaget min sag?

Der er ingen forældelsesfrist, fordi lovgivningen har været forvaltet forkert, er der ikke nogen frist for, hvornår du kan få din sag taget op til ny vurdering.

Hvordan rejser jeg en erstatningssag?

Du kan enten selv rejse din erstatningssag igen, eller få støtte fra din fagforening.

Spørg socialrådgiveren om erstatning

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om erstatning, seniorpension, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren her

LÆS OGSÅ: Har du fået en erstatning? Det betyder det for din pension

 

 

Først publiceret: tirsdag 31. marts 2020
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. juni 2020 kl. 14:41

Se, hvad vi ellers skriver om:

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.