Inden 27. juni vil alle danskere have fået tilbuddet om at blive vaccineret - personer over 65 år allerede inden april.

Sundhedsstyrelsen: Alle over 65 år bliver tilbudt vaccination inden april

Selv om der er en vis usikkerhed, har Sundhedsstyrelsen nu sat en tidsplan for, hvornår vi kan forvente at blive vaccineret. Se vaccinations-kalender her.

Senest opdateret: onsdag 20. januar 2021

SENESTE: Danmark modtager 10 procent færre  vacciner end forventet fra Pfizer/BioNTech i første kvartal. Det  at mellem 42.000 og 50.000 færre end planlagt vil blive vaccineret i årets første tre måneder.

Inden april har alle over 65 år fået tilbuddet om at blive vaccineret mod corona.

Selve vaccinationerne af de personer, der er i aldersgruppen 65 – 74 år forventes gennemført i løbet af april og begyndelsen af maj.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der nu har fastlagt en prioriteringsrækkefølge for tilbud om vaccination mod COVID-19.

Rækkefølgen fremgår af en vaccinationskalender, der netop er offentliggjort.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle borgere i Danmark er vaccineret med andet stik senest 27. juni.

”Ud fra den viden vi har lige nu, forventer vi, at alle personer, der er i særlig risiko, personale i sundheds- og plejesektoren samt samfundskritiske funktioner vil være blevet tilbudt vaccination inden april 2021. Vi forventer at kunne begynde at tilbyde vaccination til den øvrige befolkning i slutningen af foråret eller starten af sommeren,” er udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen.

To vacciner til danskerne

Udmeldingen kommer efter at at Moderna-vaccinen er godkendt.

Så mange får tilbudt vaccination

Så mange danskere vil få tilbudt vaccination mod corona. Opgørelsen viser antal personer i de grupper, som Sundhedsstyrelsen har prioriteret med borgere i plejehjem som de første.

1.Borgere i plejebolig mv.: 46.000 
2. Borgere over 65, praktisk hjælp og personlig pleje: 50.000
3. Borgere over 85 år: 110.000
4. Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren: 353.500
5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko: 190.000
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko: 6.000
7. Borgere 80-85 år: 150.000
8. Borgere 75-79 år: 250.000
9. Borgere 65-74 år: 632.000
10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko: 200.000
11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner: 100.000
12. Øvrig befolkning over 16 (18) år: 3.000.000

Det betyder, at Danmark nu råder over to typer vaccine mod COVID-19.

”Vi kan ikke give et helt præcist svar på, hvornår den enkelte kan blive tilbudt vaccination mod COVID-19, men vi har uddybet, hvordan vi har prioriteret i rækkefølgen for, hvornår man får tilbud om vaccination, fortæller Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Er du i tvivl om, hvilken vaccinationsgruppe du tilhører, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række eksempler. Tilhører man flere grupper, så vil man blive vaccineret efter den højest prioriterede gruppe (se eksempler i boksen længere nede i artiklen).

Du får besked i e-Boks

Når det bliver din tur til at få tilbuddet om vaccination, får du automatisk besked enten via e-Boks eller som et fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post.

”Du skal ikke kontakte din praktiserende læge om tidspunkt for vaccination, for det kan din læge ikke svare på,” siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender

Se kalender i web-udgave her

Se video: Sådan virker vaccinen

Ugentlig opdatering af kalender

Sundhedsstyrelsen offentliggør ugentlig en specificeret vaccinationskalender med fokus på følgende:

  • planlagte og forventede doser til Danmark, totalt og pr. producent (p.t 2 producenter) – pr. måned og uge og gennemførte, planlagte og forventede vaccinationer –  – pr. måned og uge
  • beskrivelser af målgruppernes størrelse og estimater for tilslutning ved de to vaccinestik

Se den seneste vaccinationskaldender 8. januar 2021 her

Hvilken vaccinationsgruppe er du i?

Har du svært ved at afgøre, hvilken vaccinationsgruppe, du tilhører, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række eksempler.

I de fleste tilfælde vil man blive inviteret til vaccination efter den højest prioriterede målgruppe, som man tilhører.

Nedenfor følger eksempler på personer, der tilhører forskellige vaccinationsmålgrupper, med en angivelse af hvornår Sundhedsstyrelsen forventer, at personerne vil få tilbud om vaccination.

En sygeplejerske på en akutmodtagelse på 63 år med KOL 
Hun tilhører tre målgrupper: alder, der placerer hende i målgruppe 12; kronisk sygdom, der placerer hende i målgruppe 10, og arbejdet som frontpersonale, der placerer hende i  målgruppe 4.

Hun vil derfor blive tilbudt vaccination som en del af målgruppe 4, da hun som frontpersonale i en akutmodtagelse ikke kan undgå tæt kontakt med personer, som kunne være eller er smittet med ny coronavirus, eller som har høj risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19.

Hun kan forvente at få tilbuddet om vaccination i tidsperioden frem til april. Præcist, hvornår hun tilbydes vaccination, vil afhænge af regionens prioritering af deres frontpersonale ud fra kendskab til risikoen i de enkelte afdelinger og arbejdsfunktioner.

Kvinde på 57 år, hvis mand har blodkræft og stærkt nedsat immunforsvar  
Hun tilhører henholdsvis målgruppe 6 bestående af udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 samt målgruppe 12 i henhold til sin alder. Hun vil derfor blive tilbudt vaccination i målgruppe 6 som pårørende til en person i særligt øget risiko.

Pædagog på 55 år i børnehave i område med høj forekomst af sygdom
Han tilhører i henhold til sin alder målgruppe 12, det vil sigeden almene befolkning (alle personer over 16 år), og vil derfor forventeligt blive tilbudt vaccination fra midten af april og ind i juni. Arbejdet med børn er ikke en særlig risikofaktor, idet børn generelt ikke rammes alvorligt af COVID-19.

Arbejde med børn er derfor ikke udslagsgivende for, hvornår man får tilbudt vaccination. Han har ikke selv en kronisk sygdom, der sætter ham i en anden risikogruppe, og vil således få tilbudt vaccination på baggrund af sin alder. Pædagoger tilhører ikke gruppe 11 omfattende samfundskritiske funktioner.

Pædagog på 27 år, der arbejder på socialt botilbud for unge med svære fysiske eller psykiske handicap
Han tilhører målgruppe 12 i forhold til sin alder, det vil sige den almene befolkning (alle personer over 16 år). Derudover tilhører han målgruppe 4, fordi han i sit arbejde tager sig af personer, der tilhører gruppen i øget risiko eller særligt øget risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19.

Han vil derfor blive vaccineret som en del af målgruppe 4 og vil forventeligt blive tilbudt vaccination i tidsperioden frem til april. Prioriteringen af målgruppe 4 laves på baggrund af flere faktorer.

Lærer på 35 år, der underviser på specialskole
Læreren tilhører i henhold til sin alder målgruppe 12 bestående af alle personer over 16 år og vil derfor forventeligt blive tilbudt vaccination fra midten af april ind i juni. Arbejde med børn er ikke en særlig risikofaktor for at få COVID-19, idet børn generelt ikke rammes alvorligt af COVID-19. Derfor er arbejde med børn ikke udslagsgivende for, hvornår man får tilbudt vaccination. Lærere tilhører ikke gruppe 11 omfattende samfundskritiske funktioner.

Mand på 78 år med forhøjet blodtryk 
Forhøjet blodtryk i sig selv giver ikke øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Manden vil således blive tilbudt vaccination på baggrund af sin alder. Han tilhører derfor målgruppe 8 (75-79-årige) og vil forventeligt blive tilbudt vaccination fra midten af marts og frem til midten af maj måned.

Kvinde på 23 år med cystisk fibrose 
Denne kvinde er på grund af sin sygdom i særligt øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis hun bliver syg med COVID-19, og hun derfor tilhører hun målgruppe 5, der forventeligt vil blive tilbudt vaccination frem til midten af april.

Mand på 64 år med Alzheimers sygdom

Manden er i øget risiko grundet sin sygdom og tilhører derfor målgruppe 10 og kan forventeligt blive tilbudt vaccination fra april og frem til midten af maj. I forhold til sin alder tilhører han målgruppe 12.
Ikke-hjemmeboende datter til mand på 65 år i dialyse på grund af nyresygdom

Kun en mindre gruppe af pårørende tilbydes vaccination, og datteren vil ikke i dette tilfælde være omfattet af denne gruppe, fordi hun ikke udfører særlige opgaver i forbindelse med plejen af sin far, fordi faren er i øget men ikke i særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og fordi faren selv har mulighed for at blive vaccineret.

Hun tilhører således målgruppe 12 bestående af alle personer over 16 år og vil derfor forventeligt blive tilbudt vaccination fra midten af april og ind i juni.

Kvinde på 18 år som er ikke-fastansat medhjælper på plejehjem 
Kvinden arbejder med personer, der tilhører risikogruppen bestående af plejehjemsbeboere, og er derfor i målgruppe 4. Hun kan forventeligt blive tilbudt vaccination i tidsperioden frem til april. Hvornår, der tilbydes vaccination, vil afhænge af ledelsen på plejehjemmets prioritering af, hvilke ansatte der skal vaccineres først.

Mand på 55 år med tendens til åndenød ved selv let fysisk aktivitet på grund af hjertesvigt 
Manden er i øget risiko på grund af sin sygdom og tilhører derfor målgruppe 10. Han kan forventeligt blive tilbudt vaccination fra april og frem til midten af maj.

Kvinde på 35 år med svær overvægt (BMI > 35).
Kvinden er i øget risiko, fordi hun er svært overvægtig, og tilhører derfor målgruppe 10. Hun kan forventeligt blive tilbudt vaccination fra april og frem til midten af maj.

Læs mere om målgrupperne for vaccinationsindsatsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvad mener du?

Synes du det gør hurtig nok med at få danskerne vaccineret mod corona? Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK HER

 

Først publiceret: fredag 8. januar 2021
Artiklen er sidst opdateret onsdag 20. januar 2021 kl. 14:03