Har du spørgsmål til din pension, kan du spørge Faglige Seniorers socialrådgiver.

Erstatning er IKKE formue

Er du gået glip af ældrecheck, fordi du har penge fra en erstatning stående i banken? Se reglerne her

Senest opdateret: mandag 15. februar 2021

Er det formue, når man har fået en erstatning efter arbejdsskade eller kritisk sygdom? Det spørgsmål får Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis ofte.

”Den del af ens formue, som kommer fra arbejdsskade, kritisk sygdom eller erstatninger efter lov om erstatningsansvar, medtages ikke, når man beregner formuegrænsen i forbindelse med personlige tillæg og ældrecheck,” fortæller  socialrådgiveren.

”Du skal selv give Udbetaling Danmark besked om, at en del af de penge, du har i banken, kommer fra en erstatning,” forklarer Carsten Riis. ”Det kan du for eksempel gøre ved at sende dem en kopi af afgørelsen om erstatningen. Vær især opmærksom, når du skal søge om folkepension.”

Nogle sætter erstatningen ind på en særskilt konto, så det er tydeligere at dokumentere for eksempel i forbindelse med ældrecheck.

Likvid formue

Din likvide formue opgøres hvert år den  1. januar.

Når man skal opgøre din formue, kigger man på:

 • Hvor meget du har stående på din bankkonto.
 • Hvad du har af kontanter (kontant beholdning).
 • Værdien af aktier, obligationer, investeringsbeviser og andre værdipapirer.
 • Om du har en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Det kaldes samlet din likvide formue.

Dette tæller IKKE med i din likvide formue:

 • Almindelig kassekredit, som ikke har sikkerhed i fast ejendom.
 • Fast ejendom.
 • Bil, campingvogn m.v.
 • Ting du ejer for eksempel et værdifuldt arvestykke.
 • Erstatning for ulykke eller sygdom
 • Opsparing hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, arbejdsmarkedspension, aldersopsparing og lignende pensionsordninger.

Er din erstatning regnet med i formuen?

Har Udbetaling Danmark regnet en erstatning med som formue, bør du kontakte dem, så det kan blive ændret.

”Jeg har været i kontakt med flere medlemmer, som er gået glip af ældrecheck i flere år, fordi de ikke kendte reglerne, og ikke fik gjort opmærksom på, at pengene i banken stammede fra en erstatning,” fortæller socialrådgiveren. ”Jeg synes, at Udbetaling Danmark kunne gøre mere for at undgå denne misforståelse, og informere bedre på borger.dk. Det har Faglige Seniorer gjort dem opmærksomme på.”

Socialrådgiveren peger på, at man bliver spurgt om formue og eventuelle erstatninger, når man ansøgning om folkepension, men hvis man ikke svarer korrekt på ansøgningen, eller hvis man får tilkendt en erstatning på et senere tidspunkt, bliver man ikke hjulpet i vejledningen om ældrecheck på borger.dk. Denne hjemmeside indeholder nemlig ikke information om, at man kan se bort fra erstatninger og godtgørelser. Ældrecheck – her kan du se, om du kan få ældrecheck (borger.dk). Afsnittet om beskrivelse af likvid formue mangler nemlig dette punkt i beskrivelsen.

Se formuegrænse, og hvad der tæller med som formue

Se om du kan få ældrecheck

Har du spørgsmål, som vi skal skrive om i nyhedsbrevet, er du altid velkommen til at kontakte os sf@fagligsenior.dk

Spørg socialrådgiveren om formue og ældrecheck

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om formue, ældrecheck, folkepension og tillæg og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Pensionsloven § 14 c

Ved opgørelse af formue efter § 14 b bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om sikring mod følger af arbejdsskade,

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion,

5) lov om erstatning for vaccinationsskader,

6) lov om patientforsikring,

7) lov om lægemiddelskader,

8) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

9) lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

10) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke økonomisk skade.

Først publiceret: mandag 15. februar 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 15. februar 2021 kl. 11:58

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.