Trist tænksom senior mand kontanthjælp pensionsopsparing

Der kan ikke udbetales kontanthjælp hvis man selv, eller ens ægtefælle, har formue på mere end 10.000 kroner.

Kontanthjælp kan koste dig din pensionsopsparing

Du kan risikere at skulle hæve din pensionsordning før tid, hvis du kommer på kontanthjælp. Se reglerne her

Senest opdateret: mandag 23. januar 2023

Hvis du bliver langtidssyg eller langtidsledig, så du falder ud af dagpengesystemet, kan du ende på kontanthjælp.

I den situation oplever flere og flere seniorer, at de bliver tvunget til at hæve deres pensionsopsparing. Det betyder, at de kommer til at mangle pengene, når de når folkepensionsalderen.

Reglerne rammer især seniorer hårdt, fordi de ikke har mulighed for at indhente den tabte opsparing, inden de går på folkepension.

Har du været på kontanthjælp i mere end 6 måneder, og har du en pensionsopsparing på mere end 50.000 kroner, kan du blive pålagt at tvangshæve din pension og leve af den, inden du igen kan få støtte.

Her giver Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis og pensionsekspert fra PensionDanmark Tina Bjørk-Olsen svar på spørgsmål om emnet:

Hvorfor bliver man tvunget til at hæve pensionsopsparing?

Der kan ikke udbetales kontanthjælp, hvis man selv, eller ens ægtefælle, har formue på mere end 10.000 kroner. Det gælder formue som penge, værdier, sommerhus og bil – samt større friværdi i egen bolig.

“Det handler om lovgivning og reglerne om formue. Har du formue, kan du nemlig ikke få kontanthjælp. Alle har ansvar for at forsørge sig selv.  Hvis det ikke er muligt, kan man søge kontanthjælp, som er et økonomisk sikkerhedsnet, hvis man ikke kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie,” forklarer Faglige Seniorers socialrådgiver Carsten Riis. “Dette sikkerhedsnet er ret finmasket , når man ser på, hvor lidt det er tilladt at have i formue, når man søger kontanthjælp.”

Efter man har modtaget kontanthjælp i 6 måneder medtages også formue, som er øremærket til udbetaling, efter man har forladt arbejdsmarkedet.
Med det tænkes på formue i form af kapitalpension, aldersopsparing og anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, samt livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret.
Der er et bundfradrag, hvor kommunen skal se bort fra de første 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtefæller . Bundfradraget er før fradrag af afgifter og gebyrer.

”I de første 6 måneder er der en karensperioden, hvor kommunen ser bort fra formue i form af kapitalpension, aldersopsparing og anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Der er et bundfradrag, hvor kommunen skal se bort fra de første 50.000 kroner for enlige og for ægtefæller 100.000 kroner. Reglerne blev indført i 1998, så de er ikke nye,” forklarer Faglige Seniorers socialrådgiver, Carsten Riis..

Kapitalpensioner m.v., der ikke kan tilbagekøbes, betragtes ikke som formue.

Reglerne står i Socialministeriets bekendtgørelse 1469 af 16. december 2019. 

Hvem bliver tvunget til at hæve pensionsopsparing?

”Det er ikke alle pensionsordninger, som kan hæves i utide. Mange er indrettet med en klausul, eller det står i forsikringsbestemmelserne, at de ikke kan hæves – det vil sige genkøbes eller tilbagekøbes,” forklarer Tina Bjørk-Olsen fra PensionDanmark. ”Du bør derfor kontakte dit pensionsselskab og høre, hvilke regler der er for genkøb/tilbagekøb i dit konkrete pensionsselskab og din pensionsaftale.”

“Ofte ser man, at ordninger oprettet via en arbejdsgiver, ikke har ret til genkøb/tilbagekøb, men er den oprettet privat, så er det muligt. I PensionDanmark er det ikke muligt at genkøbe/tilbagekøbe sin ordning i denne situation,” forklarer Tina Bjørk-Olsen. “Derfor vil arbejdsmarkedspensionen i PensionDanmark ikke blive ramt af kommunens krav. Jeg vil anbefale, at man spørger til genkøbs-/tilbagekøbsbetingelserne i ens eget pensionsselskab, så man ved, om man kan blive tvunget til at hæve sin pension, hvis man kommer på kontanthjælp.”

Hvad skal der betales i afgift, når pensionsopsparingen hæves?

”Hvis en pension hæves i utide, udløser det en afgift til skat på 60 procent. Dog er afgiften 52 procent for kapitalpensioner og 20 procent for aldersopsparing,” siger Tina Bjørk-Olsen.

I gennemsnit hæver kontanthjælpsmodtagerne 180.000 kroner på deres pensionsopsparinger, viser tal fra Forsikring og Pension.
Heraf går 95.000 kroner til afgift til Staten på 60 procent, fordi pensionen hæves i utide. Efter afgiften er betalt, er der i gennemsnit 85.000 kroner tilbage, som kontanthjælpsmodtagerne skal leve af, før de igen kan modtage hjælp fra det offentlige.

Kontanthjælpsmodtagernes ægtefæller eller samlevere kan også blive tvunget til at hæve deres pension. De hæver typisk dobbelt så meget som kontanthjælpsmodtagerne. Det skyldes formentlig, at bundgrænsen for, hvornår man kan tvinge en partner til at hæve sin pension, er dobbelt så høj.

Nye regler på vej

14. juni 2022 kom der en ny kontanthjælpsreform.

I aftalen skriver politikerne, at det strider mod hensynet om, at alle borgere skal spare op til at gå på pension. Desuden har den enkelte borger ikke nødvendigvis indflydelse på, om en pensionsordning er med tilbagekøbsret eller ej.

Aftalepartierne er derfor enige om at ophæve kravet om, at kontanthjælpsmodtagere skal hæve arbejdsgiverindbetalte pensioner med tilbagekøbsret.

På den måde får borgerne bedre muligheder for at fastholde deres pensionsopsparing – også selvom de skulle få brug for hjælp i kontanthjælpssystemet.

Aftalen er endnu ikke omsat til lov. Vi skriver i Faglige Seniorers nyhedsbrev, når der er nyt om de nye regler. Du kan tilmelde dig gratis her

Spørg socialrådgiveren om kontanthjælp

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om kontanthjælp, folkepension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

 

Først publiceret: torsdag 28. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 23. januar 2023 kl. 11:21

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.