"Regeringen lægger op til en omfavnelse af Faglige Seniorers store mærkesag; et styrket seniorarbejdsmarked. Det er vi naturligvis godt tilfredse med," siger landsformand Mette Kindberg.

Ros fra seniorerne: Rigtig god start

Faglige Seniorer er godt tilfreds med regeringsgrundlaget med forhøjelse af ældrecheck, bedre rammer for ældreplejen og et styrket seniorarbejdsmarked.

Senest opdateret: mandag 23. januar 2023

Set med Faglige Seniorers øjne er den nye, brede regering kommet rigtigt godt fra start.

Få mail med nyheder om seniorpolitik

Du skal ikke vente!

Få nyheden i din mailboks med det samme, når  der er breaking om senior- og ældrepolitik.

Faglige Seniorers redaktion følger med og giver dig besked, når det sker.

Så er du altid opdateret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet SeniorPolitik HER - det er gratis.

Sådan lyder det fra landsformand, Mette Kindberg i en kommentar til regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering.

“Først og fremmest kan vi se frem til en ny inflationspakke med en ekstra ældrecheck på 5.000 kroner til mest udsatte ældre. Det er vi meget tilfredse med,” siger hun.

“Dernæst får vi en permanent forhøjelse af ældrecheckken på 4.700 kroner, fordi pensionisterne ikke får gavn af de skattelettelser, regeringen vil gennemføre.”

Bedre rammer for ældrepleje

Mette Kindberg noterer, at arbejdet med en ny ældrelov fra den tidligere regering fortsætter.

“På ældreområdet er vi glade for, at den nye regering vil fortsætte det gode arbejde omkring en ny ældrelov og frisætte området, sådan at vi får skabt bedre rammer for en ældrepleje, der bygger på livsglæde fremfor bureaukrati,” siger hun.

“Endelig lægger regeringen op til en omfavnelse af Faglige Seniorers store mærkesag; et styrket seniorarbejdsmarked, hvor vi både gør det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet og samtidig får fjernet de barrierer, som i dag holder seniorerne ude af arbejdsmarkedet,” lyder det fra Mette Kindberg.

Ny regulering af folkepensionen

Hun opfodrer den nye regering til at se på reguleringen af folkepensionen, som Faglige Seniorer har foreslået.

“Folkepensionen bør fremadrettet skal reguleres efter den forventede lønudvikling på arbejdsmarkedet. Og ikke efter to år gamle tal, som det er tilfædet i dag. Så får pensionisterne i det mindste den samme regulering som på arbejdsmarkedet. Uden forsinkelse,” siger Mette Kindberg.

Dokumentation

Læs regeringsgrundlaget. Hent dokument HER (pdf).

Ældreområdet

Faglige Seniorer har gennemlæst regeringsgrundlaget og samlet de elementer, der omhandler ældreområdet:

Hent oversigt over tiltag på ældreområdet i regeringsgrundlaget (pdf).

Regeringsgrundlaget på ældreområdet

Det vil SVM-regeringen på ældreområdet, ifølge regeringsgrundlaget:

Pengene følger med, når der bliver flere ældre

Regeringen vil fremlægge en ny og opdateret 2030-plan med et balancekrav på -0,5 pct. af BNP i 2030 og bl.a. prioritere den borgernære velfærd år for år, så pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre, samt at forsvarsudgifterne øges til 2 pct. af BNP i 2030.

Ældrecheck forhøjes

Forhøje den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) med 4.700 kr. årligt.

Et mere attraktivt seniorarbejdsmarked

Gøre det mere attraktivt for flere seniorer at blive på arbejdsmarkedet, herunder bekæmpe diskriminationen mod seniorer, der ufrivilligt holdes uden for arbejdsmarkedet.

Give flere seniorer lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet gennem bl.a. en stærkere økonomisk tilskyndelse og ved at fjerne barrierer, der holder seniorer væk fra at komme i job.

Ligesom man efter et langt arbejdsliv skal have mulighed for at trække sig værdigt tilbage – og det gælder også dem, der af forskellige årsager ikke kan arbejde helt indtil, de når folkepensionsalderen.

Der er over årene skabt forskellige ordninger for tidligere tilbagetrækning, som kan være svære at navigere i for borgerne. Derfor er der behov for at sanere i ordningerne.

Mange har valgt at få deres efterløn udbetalt og blive nogle ekstra år på arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. bidrager til en øget beskæftigelse og bedre offentlige finanser. Men der er fortsat brug for at gøre det mere attraktivt at blive længere tid på arbejdsmarkedet for de seniorer, der kan.

Afskaffe Seniorjob og seniorpension

Fremadrettet afskaffe seniorjobordningen og sammenlægge seniorpension og retten til tidlig pension til én ny ordning med to indgange: En rettighedsbaseret model og en visitationsmodel, der begge kan opnås op til tre år før folkepensionsalderen, med mulighed for tildeling af pension i halve år og med et månedligt ydelsesniveau på ca. 15.000 kr.

Frisættelsen på ældreområdet og ny ældrelov

Visionen om en så omfattende frisættelse vil være ensbetydende med en særdeles gennemgribende og omfattende nytænkning af den offentlige sektor.
Derfor vil regeringen starte arbejdet på ældreområdet. Regeringen vil fremlægge forslag til en ny ældrelov med få klare værdier, der skaber bedre rammer for en alderdom med livsglæde og tid til nærvær og omsorg. Frem for skemaer og minuttyranni.
Regeringen vil bl.a. have følgende pejlemærker i arbejdet:

  • Give den ældre reel selvbestemmelse.
  • Udvide det frie valg, så private leverandører får flere muligheder for at levere ældrepleje. Uden at det medfører unødigt yderligere bureaukrati.
  • Give ældre mere frihed til at bo, som de vil.
  • Sikre større kontinuitet i den hjælp og pleje, den enkelte ældre modtager.
  • Afskaffe al unødigt bureaukrati og kontrol.

Regeringen vil inddrage det arbejde, der er lavet sammen med en lang række interessenter, eksperter, ældre medborgere og pårørende mv. med at skabe en ny ældrelov.

Digital fritagelse

Forenkle reglerne for digital fritagelse, så ældre og socialt udsatte lettere kan blive fritaget for digital selvbetjening og dialog med det offentlige.

Kortere ventelister på hospitalerne

Regeringens sundhedspolitik vil følge to spor.
Akutplanen skal gennemføres her og nu – så vi får lettet presset og nedbragt ventelisterne på den korte bane.

På den lange bane vil regeringen tage initiativ til nødvendige beslutninger og grundlæggende forandringer, som er forudsætningen for at skabe fremtidens sundhedsvæsen.

Der er især brug for at forbedre samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen (kommuner og almen praksis).

Ny inflationspakke med ekstra ældrecheck

Regeringen vil i januar fremlægge forslag til ny inflationshjælp. Udgifterne finansieres på finansloven for 2023.

Som en del af inflationshjælpen vil der indgå 5.000 kr. skattefrit til de ældre, som modtager ældrecheck. Beløbet kommer ud over de samlet set 5.000 kr., der allerede er aftalt og er blevet udbetalt med 2.500 kr. i 2022 og vil blive udbetalt med 2.500 kr. i 2023.

Derudover vil regeringen bl.a. have fokus på danskere, som opvarmer deres bolig med gasfyr, træpiller mv.

Endelig vil de midler, der ellers skulle være brugt på det midlertidige børnetilskud i 2023, blive afsat som en pulje på ca. 300 mio. kr. til økonomisk udsatte børnefamilier.

Udover forslaget til inflationshjælp ønsker regeringen at give en ekstra håndsrækning til de familier, som har det sværest. Derfor afsætter regeringen 50 mio. kr. i 2022 i en pulje til de organisationer, der uddeler julehjælp. Midlerne skal udmøntes hurtigst muligt som en ekstra vinterhjælp i en svær tid.

 

Først publiceret: onsdag 14. december 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 23. januar 2023 kl. 11:41

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.