Flere kommuner dropper pensionistlån til renovation, rottebekæmpelse, skorstensfejning m.v.

Kommuner dropper pensionistlån til renovation og ejendomsbidrag

Staten har overtaget lån til ejendomsskatter, men ikke til renovation og andre lignende ejendomsbidrag, og det betyder, at nogle seniorer med egen bolig fremover skal hive flere tusinde kroner ud af deres budget.

Senest opdateret: mandag 8. april 2024

Nogle kommuner har været large med at yde pensionistlån. De har ikke kun givet lån til betaling af ejendomsskatter, men også dækket andre ejendomsbidrag som renovation. Men det kan ændre sig nu.

Staten overtog 1. januar i år långivning til ejendomsskatter, men vil ikke bevilge til ejendomsbidrag. Det kan kommunerne til gengæld selv vælge at fortsætte med.

Men for eksempel Holstebro Kommune er stoppet med at yde pensionistlån til renovation og andre lignende ejendomsbidrag. Det begrundes blandt andet med, at det it-system, der er brugt til at håndtere pensionistlån, ifølge kommunen er under udfasning.

Andre kommuner fortsætter med at yde lån til ejendomsbidrag. Det gælder for eksempel Viborg Kommune, der direkte fortæller om det på sin hjemmeside.

Opkrævning i to rater

I Holstebro Kommune har cirka 130 borgere benyttet sig af pensionistlån. De kan fremover låne hos staten til ejendomsskatter, men skal nu selv betale renovation, skorstensfejning, rottebekæmpelse mv.

De pågældende borgere modtog en opkrævning her omkring jul og nytår. Chef for Borgerservice Kent Jensen fortæller, at der også er gået et brev ud om det i efteråret, efter at byrådet i Holstebro havde besluttet at aflive pensionistlån til ejendomsbidrag.

Faglige Seniorers redaktion kender til et konkret tilfælde, hvor en borger har fået en opkrævning på knap 3.400 kroner fordelt på to rater til betaling i februar og august. Det er penge, som borgeren hidtil har lånt hos kommunen, men nu selv skal udrede.

Kommuner sparer

Kommunernes Landsforening slår fast, at kommunerne stadig har mulighed for at låne pensionister penge til at betale ejendomsbidrag. Det er noget, de helt selv bestemmer, om de vil gøre.

Men KL har ingen oversigt over, hvilke kommuner der hidtil har gjort det – og hvem der gør det fremover.

Holstebro Kommune oplyser, at systemet til at administrere pensionistlån udgår i 2026. Hvis man skulle være fortsat med långivning efter det tidspunkt, så ville det medføre udgifter til et nyt it-system, fortæller kommunen.

Kommunerne har desuden omkostninger til tinglysning af pantebreve på pensionistlån. De penge sparer Holstebro Kommune nu også, står der i referatet fra det byrådsmøde, som godkendte ændringen.

It-selskab: Vi udfaser ikke!

Faglige Seniorers redaktion har spurgte it-selskabet KMD, hvorfor de ifølge Holstebro Kommune udfaser et system til pensionistlån, når kommunerne stadig har mulighed for at give den slags lån. Men KMD meddeler, at de faktisk IKKE udfaser systemet.

”Vi kan oplyse, at systemet til håndtering af ejendomsskattelån, som befinder sig i systemet ”KMD Structura”, ikke bliver udfaset for så vidt angår lån til andre udgifter end ejendomsskat,” meddeler KMD.

På den baggrund har redaktionen spurgt Holstebro Kommune, om byrådet har truffet sin beslutning på et ufyldestgørende grundlag. Men det viser borgerservicechef Kent Jensen.

Ingen omkostninger

Renten på kommunale lån til ejendomsbidrag er den samme som på statslige lån til at betale ejendomsskatter (grundskyld). Den er i år på 3,57 %.

Det er en forholdsvis stor stigning i forhold til tidligere år. Rentesatsen er gået kraftigt op ligesom andre renter i samfundet.

Men lånene hos stat og kommuner er billige på den måde, at det offentlige afholder alle stiftelsesomkostninger til blandt andet tinglysning. De udgifter kan på andre lån løbe op i adskillige tusinde kroner.

Desuden er lånene hos kommune og stat fleksible. Man kan stoppe låntagning, når man har lyst, uden det koster noget. Man kan også afdrage på lånet eller betale det hele ud, igen uden at det er forbundet med omkostninger.

København giver til gamle, men ikke til nye

Københavns Kommune har valgt en mellemløsning på pensionistlån til ejendomsbidrag. De personer, som allerede havde sådan et lån inden 2024, kan fortsat låne penge hos kommunen til at betale ejendomsbidragene.

Men der kan ikke komme flere ind i ordningen. Tilgangen til at få pensionistlån stoppede ved nytår. Det har Borgerrepræsentationen besluttet.

Papirerne viser, at boligejerne i Københavns Kommune i gennemsnit betaler 4.000 kroner årligt i ejendomsbidrag. Det er til fire forskellige udgifter: Rottebekæmpelsesgebyr, renovation (affaldsgebyr), skorstensfejerafgift og renhold af fortov.

Dette lån SKAL kommunerne stadig yde til pensionister

Loven giver ikke kommunerne helt frit slag til at bestemme, om de vil give pensionistlån til udgifter i forbindelse med bolig. På ét område er alle kommuner stadig pligtige til at give lån, hvis en pensionist beder om det.

Det gælder lån til ”udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt.” Det kan for eksempel være tilslutning til kloak, fjernvarme eller andre anlæg.

Långivningen er med samme rente og på samme vilkår som pensionistlån hos staten til ejendomsskatter og lån til ejendomsbidrag hos de kommuner, som tilbyder dette.

Her kan du søge om pensionistlån til tilslutning til kollektive anlæg 

Først publiceret: mandag 26. februar 2024
Artiklen er sidst opdateret mandag 8. april 2024 kl. 11:07

Se, hvad vi ellers skriver om:

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.