Som selvstændig har du også ret til den skattefri seniorpræmie.

Selvstændig og folkepension: Sådan er reglerne

Bliv klogere på overgangen til folkepension, og hvordan du kan forsætte som selvstændig, når du får folkepension.

Senest opdateret: tirsdag 9. juli 2024

Mange – måske især selvstændige – fortsætter med at arbejde, selvom de er nået folkepensionsalderen. Der er en mulighed for at holde sig i gang og samtidig lade lysten og ikke kun økonomien styre arbejdstiden.

Her giver Faglige Seniorers socialrådgiver Lea Munk Staugaard dig et overblik over reglerne og mulighederne, der gælder, når du er selvstændig og folkepensionist.

Selvstændig og overgang til folkepension

Du har ret til folkepension fra den 1. i måneden efter, at du har nået folkepensionsalderen.

Du skal selv huske at søge om folkepension. Dette kan du gøre 6 måneder inden, du når folkepensionsalderen. Hvis du for eksempel bliver 67 år 5. august, har du ret til folkepension fra 1. september, og du kan tidligst ansøge folkepension 1. marts.

Du søger om folkepension på borger.dk

Du skal oplyse udbetaling Danmark om overskuddet i driften af din virksomhed, fordi indtægterne indgår i beregningerne af nogle af de ydelser, du kan få som folkepensionist.

Hvis du er passiv i driften, kan indtægten nedsætte din folkepension.

Selvstændig og skattefri seniorpræmie

Som selvstændig har du også ret til den skattefri seniorpræmie.

Den skattefri seniorpræmie det første år, efter du når din folkepensionsalder er 46.868 kroner (2024).

Skattefri seniorpræmie det andet år, efter du når din folkepensionsalder er 27.898 kroner (2024).

For at få seniorpræmien skal du arbejde mindst 1560 timer om året, efter du er nået din folkepensionsalder.

Det svarer til 30 timer ugentligt.

For selvstændige opgøres antallet af timer på baggrund af overskuddet i virksomheden.

Overskuddet omregnes til løntimer ved brug af en omregningssats på 136,81 kroner (2024).

Det vil sige, at du optjener en time for hver 136,81 kroner (2024) du har i overskud.

Du skal derfor have mindst 213.424 kroner i overskud for at have ret til den skattefri seniorpræmie.

Hvis du ejer et selskab, kan du få seniorpræmie på baggrund af den A-indkomst, du udbetaler til dig selv, hvis du ejer mindst halvdelen af selskabet. 
Løntimerne beregnes på samme måde, som hvis du er selvstændig.

Efter årsopgørelsen: Som selvstændig skal du være opmærksom på, at den skattefri seniorpræmie først udbetales i løbet af december eller januar. Det skyldes, at din årsopgørelse først skal være klar, da den bliver brugt til at beregne, hvor mange løntimer du har haft. Årsopgørelsen er klar omkring den 1. november.

Som selvstændig skal du selv søge om seniorpræmien på borger.dk 

Folkepension og indtægt som selvstændig

Folkepensionens pensionstillæg beregnes ud fra dine skattepligtige indtægter.

Reglerne er netop blevet lempet, så din arbejdsindtægt aldrig modregnes i din eller din ægtefælle eller samlevers folkepension.

Som selvstændig eller selvskabsejer skal du dog tage aktivt del i driften for at undgå, at indtægten modregnes i din folkepension.

Øvrige indtægter kan nedsætte dit pensionstillæg. For eksempel udbetalinger fra pensionsopsparinger, fx arbejdsmarkedspensioner fra tidligere ansættelser, ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsmidler, tjenestemandspension aktie- og kapitalindkomst og lignende.

Her kan du beregne dit pensionstillæg

Folkepension, selvstændig og pensionsopgørelsen

Fristen for at give oplysninger om selvstændig virksomhed – tidligere kalder udvidet selvangivelse – er 1. juli.

Først derefter er det muligt for Udbetaling Danmark at lave pensionsopgørelsen for folkepensionister, der er selvstændige.

Pensionsopgørelsen for selvstændige og folkepensionister, der er samlevende med en selvstændig, udsendes i slutningen af august eller starten af september.

Som selvstændig – og samlevende med en selvstændig – vil du altså først få opgjort din folkepension 9 måneder efter årets afslutning.

Spørg socialrådgiveren om folkepension

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Lea Munk Staugaard om folkepension, førtidspension og andre sociale spørgsmål.

Spørg socialrådgiveren

Modregning i pensionstillægget

Enlig

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 8.016 kroner om måneden (2024). Det er 96.192 kroner om året (2024).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 93.400 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 93.400 kroner om året (2024) og bortfalder helt, hvis du tjener mere end 404.700 kroner om året (2024).

Par

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 4.102 kroner om måneden (2024). Det svarer til 49.224 kroner om året (2024).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af jeres samlede indkomst. Hverken din eller din ægtefælles arbejdsindtægt eller sociale pensioner tæller med.

For at få fuldt pensionstillæg må din og din partners beregnede indtægt ikke være højere end 187.100 kroner om året (2024).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver) af beregnet indtægt over 187.100 kroner om året (2024) og bortfalder helt, når din og din partners samlede indtægter ud over pensionen er mere end 494.800 kroner om året (2024).

Først publiceret: mandag 17. juni 2024
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 9. juli 2024 kl. 09:51

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.