Halsnæs Kommune: Nøgletal for ældre

Tal og politik – nøgletal for ældre i Halsnæs kommune

Vi har hentet en række nøgletal på ældreområdet fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) og fra Indenrigs- og Boligministeriet.

På de enkelte områder nedenfor er der link, så du selv kan finde flere tal.
Her er tallene for Halsnæs kommune:
Kommunekort Halsnæs

1. Indbyggere og ældre (1. kvartal 2021)

Halsnæs kommune har 31.420 indbyggere. Heraf er 7.536 67+ år og 1.778 er 80+ år.

Af seniorerne på 67+ er 643 fortsat på arbejdsmarkedet helt eller delvist.

I kommunen bor der 7.780 folkepensionister (24,8%).

Link til flere tal
Statistikbanken (Folk1A) Indbyggere og ældre
Statistikbanken (RAS302) Beskæftigede

2. Levetid og restlevetid (2016:2020)

For Halsnæs kommune er borgernes middellevetid beregnet til 80,3 år.

Middellevetiden i Danmark er 81,1 år.

Restlevetiden for en 67-årig er beregnet til 16,64 år for mænd og 19,21 år for kvinder.

Link til flere tal
Statistikbanken (HISBK) Middellevetid
Statistikbanken (HISB9) Rest levetid

3. Udgifter til ældre pr. 67+ årig (2021)

Halsnæs kommunes udgifter til ældre er i gennemsnit 39.526 kroner pr. år.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet 45.780 kroner pr. år.

Link til flere tal
Der er ikke links til flere tal på dette område.

4. Hjemmehjælp (2019)

I 2019 var der registreret 1.034 borgere i Halsnæs kommunne, der modtager hjemmehjælp og 838 borgere har modtaget forebyggende hjemmebesøg.

Disse borgere er i gennemsnit visiteret til 2,8 timers hjemmehjælp.

I hele landet er der i gennemsnit visiteret til 2,9 timers hjemmehjælp.

Halsnæs kommunes udgifter til hjemmehjælp andrager 79,9 millioner kroner, – svarende til 2.536 kroner pr. indbygger.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet på 2.437 kroner pr. indbygger.

Link til flere tal
Statistikbanken (AED06) Modtagere af hjemmehjælp
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Udgifter til hjemmehjælp

5. Boliger egnet til ældre (2020)

I Halsnæs kommune er der 550 boliger egnet til ældre. Det svarer til 73,0 boliger pr. 1.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i hele landet 75,5 boliger pr. 1.000 indbyggere.

I 2020 modtog 1.655 husstande boligydelse med det gennemsnit på 3.610 kroner.

I kommunen er der 0 plejehjemspladser, 267 pladser i plejeboliger og 0 pladser i friplejeboliger.

Link til flere tal
Statistikbanken (RESP01) Boliger til ældre
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Modtagere af boligydelse

6. Modtagere af folkepension (2020)

7.780 borgere i Halsnæs kommune modtog folkepension i 2020. Af disse modtog 640 kun folkepensionens grundbeløb, mens 4.521 borgere modtog grundbeløb + fuldt pensionsstillæg.

2.373 borgere blev modregnet i pensionstillægget og 246 borgere var på brøkpension.

Link til flere tal
Statistikbanken (PEN112) Modtagere af folkepension

Halsnæs kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik

Fra Halsnæs kommunes hjemmeside har vi klippet de to link nedenfor, hvor du har mulighed for at læse om kommunens politik på ældreområdet og kommunens værdighedspolitik:

Kommunens ældrepolitik

Kommunens værdighedspolitik

Nøgletal for ældre i kommunerne

Sådan har vi gjort

Vi har været inde og kigge på Danmarks Statistik (Statistikbanken) og udvalgt en række relevante nøgletal for ældre i landets kommuner.

Derudover har vi fået materiale fra Indenrigs- og Boligministeriet.

De data, vi har valgt ud, er præsenteret ovenfor.

Find selv flere tal

På de enkelte områder har vi lavet link til de statistikker fra Danmarks Statistik (Statistikbanken), som vi har brugt.

Med lidt kendskab til Statistikbanken kan du selv udvælge flere tal, f.eks. tal fra tidligere år , eller du kan kombinere udtrækket på en anden måde.

God fornøjelse!