Ældrerådsvalg 2021

De fleste af landets kommuner afholder valg til ældrerådet eller seniorrådet samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Nogle kommuner holder fremmødevalg den 16. november 2021, mens andre afholder digitale valg eller valg ved brevstemmer i perioden forinden.
På disse sider får du svar på en række praktiske spørgsmål omkring forberedelse og afholdelse af ældrerådsvalget samt opstart af ældrerådet efter valget. Siderne bliver løbende suppleret med værktøjer og baggrundsmateriale.

Forberedelse til ældrerådsvalg

Forberedelserne til ældrerådsvalg er i gang

tirsdag 8. juni 2021

I flere kommuner er arbejdet med at forberede valg til ældreråd og seniorråd allerede i gang. Der er dog store forskelle mellem kommunerne.
Hermand Pedersen Roskilde ældreråd

I Roskilde er kommunen lydhør over for ældrerådet

tirsdag 8. juni 2021

Det gode bagland i Faglige Seniorer har været stor støtte for et medlem af ældrerådet i Roskilde.
Ældreråd: forskel fra kommune til kommune

Ældreråd: store forskelle fra kommune til kommune

lørdag 5. juni 2021

Det er et spændende og stort arbejde at sidde i ældrerådet eller seniorrådet, siger dem, der har prøvet det. Og så er der store forskelle fra råd til råd i kommunerne.

Meget papirarbejde i ældrerådet i Guldborgsund

lørdag 5. juni 2021

Kommunen lytter til ældrerådet, men der sker ikke så meget, mener medlem af ældrerådet i Guldborgsund Kommune.
Leif Caroe Holstebro ældreråd

Kommunen har ikke været en medspiller for Holstebro ældreråd

lørdag 5. juni 2021

Arbejdet i ældrerådet i Holstebro har været meget op ad bakke, mener et medlem gennem snart 8 år.