Lisbet Nielsen ældrerådet i Ringsted

”Rådet er delt i de gamle og de nye, det har taget tid at få en god debat og forståelse for hinanden”, siger Lisbet Nielsen, ældrerådet i Ringsted Kommune.

I Ringsted følger kommunen ikke ældrerådet nok

Arbejdet i ældrerådet i Ringsted har været meget op ad bakke, mener et medlem.

Senest opdateret: torsdag 3. juni 2021

Hvordan er det at sidde i ældrerådet? Det spørgsmål har vi stillet til en række medlemmer af Faglige Seniorer, der i perioden 2017-21 sidder eller har siddet i et ældreråd eller seniorråd.

Her svarer Lisbeth Nielsen, der sidder i ældrerådet i Ringsted Kommune.

Kommunen følger ikke altid ældrerådet

”Nej”. Så kort og kontant svarer Lisbet Nielsen på spørgsmålet om, hvorvidt kommunen lytter til ældrerådet i Ringsted. Og tilføjer: ”Jo, de lytter måske, men de følger ikke altid vores råd og ønsker”.

På landsplan svarer 4 ud af 8 medlemmer af Faglige Seniorer og medlem af et ældreråd eller seniorråd ”Ja” til spørgsmålet, om kommunen lytter til ældrerådet.
2 svarer med et ”måske”, mens 2 svarer klart ”nej”.

Pandemien har besværliggjort kommunikationen

Ældreråd og seniorråd er lige så forskellige som kommunerne, og det er medlemmernes oplevelser af arbejdet i rådene også. Fælles for de 8 svar fra medlemmer fra det meste af landet er, at arbejdet er spændende, inspirerende og engagerende – og til tider tidskrævende. Og at det er afgørende, hvordan man etablerer et samarbejde i rådet og med kommunen.

”Det er meget op ad bakke. Rådet er delt i de gamle og de nye, det har taget tid at få en god debat og forståelse for hinanden, møderne varer to timer. Her kunne jeg ønske mig bedre tid”, siger Lisbet Nielsen.

Godt og skidt for seniorer i kommunerne

Adspurgt, hvad Ringsted Kommune gør godt eller ikke så godt for seniorerne, kan Lisbet Nielsen kun nævne eksempler på områder, hvor kommunen ikke gør det godt nok:

• Ingen lægevagt: Det har været en kamp for rådet og kommunen mod Praktiserende Lægers Organisation (PLO)
• Ældreplejen og på plejecentrene bør være bedre. Der skal være flere faglærte, og så skal alle kunne snakke dansk

Mærkesager

Overvejer du at stille op til valget til ældrerådet eller seniorrådet i din kommune? Du kan måske starte med at spørge dig selv, hvad du gerne vil arbejde for. Her er Lisbet Nielsens mærkesager:

• Bevaring af lægevagt
• Blodprøvetagning
• Robotstøvsugere skal ikke indføres
• Sager vedrørende ældre til høring i ældreråd

Faglige Seniorer mener:

Det er væsentligt for demokratiet, at rigtig mange stiller op til valgene. Det er også væsentligt, at rigtig mange stemmer.

Faglige Seniorer arbejder for at få ældrerådsvalgene lagt på den samme dato i alle kommuner, og helst i forbindelse med kommunalrådsvalgene hver fjerde år. Det vil gavne både omtalen og stemmeprocenten.

Vi ønsker fremmødevalg, altså et valg hvor man møder op og lægger sin afgivne stemme i urnen. Det viser sig, at det gavner stemmeprocenten, og det giver mere debat om de ældres forhold i lokalområdet. I 2021 er flere kommuner skiftet til fremmødevalg i forhold til seneste valg.

Derudover arbejder Faglige Seniorer for, at ældrerådene bliver meget mere udfarende og synlige.

Ældrerådsvalgene er vigtige, men det er det der foregår imellem valgene, der er vigtigst!

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Først publiceret: søndag 30. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret torsdag 3. juni 2021 kl. 11:09