Husk at stemme til ældrerådet og vær med til at sikre seniorernes indflydelse på kommunen.

Ældrerådsvalg: 139 kandidater er fra Faglige Seniorer

Er du over 60 år, kan du stemme til ældrerådsvalget. 139 kandidater fra Faglige Seniorer stiller op – se om der er en kandidat i din kommune.

Senest opdateret: søndag 14. november 2021

I over halvdelen af landets kommuner stiller kandidater fra Faglige Seniorer op til ældre- og seniorrådsvalget.

Det viser en opgørelse, som Faglige Seniorers nyhedsbrev har lavet.

Ældre- og seniorrådsvalgene bliver i de fleste kommuner holdt samtidig med og op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd torsdag 16. november.

Valg 2021

De fleste kommuner har valg til ældreråd eller seniorråd i efteråret 2021. I de fleste tilfælde holdes valget samtidig med kommunalvalget den 16. november. I en række kommuner, hvor der fx ikke er fremmødevalg med digitalt valg eller ved brevstemmer, foregår valget tidligere.

I enkelte kommuner var der valg i 2020, i andre i 2022.

Bortset fra navnet, er der ingen forskel på et ældreråd og et seniorråd. I de fleste kommuner hedder det ældreråd, men i nogle kommuner har man valgt, at rådet skal hedde seniorråd.

Se kandidater fra Faglige Seniorer HER

I alt 139 kandidater fra Faglige Seniorer er på stemmesedlerne spredt ud over 50 kommuner, viser en opdateret opgørelse.

Landsformand glæder sig

De store antal glæder landsformand Ole Ibsen fra Faglige Seniorer, der er Danmarks næststørste ældreorganisation med over 230.000 medlemmer.

”Det er kandidater, der vil være med til at gøre en forskel lokalt og sætte fokus på de ældres vilkår. Ikke mindst for de svageste og mest sårbare ældre, men også for at skabe bedre og mere lige vilkår for ældre, når der gælder blandt andet sundhed, seniorboliger, transport samt kultur- og fritidsliv,” siger Ole Ibsen, der tilføjer:

“Husk at stemme. Det er vigtigt, at du med dit kryds deltager i demokratiet.”

Alle der er fyldt 60 år senest 16. november kan deltage i ældrerådsvalget.

Vi skal skabe et godt ældreliv

En af de 139 kandidater, er 76-årige Hermand Basballe Pedersen, der er på stemmesedlen i Roskilde.

”Vi skal være borgernes talerør og påvirke og rådgive byrådet på alle områder, der betyder noget for at skabe et godt ældreliv. Borgere over 60 år har en stemme, der skal høres. Det vil jeg gerne medvirke til,” fortæller Hermand Basballe Pedersen om årsagen til, at han stiller op.

Find din kandidat her

Du kan se kandidater fra Faglige Seniorer i 27 kommuner. Se om der en, du kan stemme på i din kommune HER

Vil du stemme?

Vil du stemme til ældre- og seniorrådsvalget? Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Faglige Seniorers mærkesager

Valgene til ældreråd og seniorråd giver gode muligheder for at sætte fokus på seniorernes vilkår og særligt forholdene for de svageste og mest sårbare ældre.

Faglige Seniorer har derfor formuleret nogle mærkesager på det kommunalpolitiske og ældrepolitiske område:

  • Der er behov for flere ressourcer til de ældrepolitiske opgave i kommunen.
  • Der skal rettes op på kommunernes økonomi og de reducerede personaleressourcer i hjemmeplejen, der har ført til en dårligere service overfor ældre, der har brug for hjælp.
  • Der skal etableres flere plejeboliger til det stigende antal ældre, der i fremtiden får behov for en bolig i et lokalt plejecenter eller plejehjem.
  • Antallet af ældreegnede boliger skal forøges med mindst 50.000 enheder i løbet af de næste 10-15 år.
  • Flere seniorer i arbejde. Kommunerne opfordres til at lave en lokal strategi for seniorer på arbejdsmarkedet.
  • Mange seniorer har svært ved at komme til butikker og aktiviteter. Der er  har brug for en bedre transportservice.
  • Seniorer er et aktiv for det lokale fællesskab. Der skal udarbejdes en frivillighedspolitik og en strategi, der kan få flere i gang med at virke som frivillige i lokalsamfundet.

Læs mere om Faglige Seniorers kommunale mærkesager HER.

 

 

 

Først publiceret: tirsdag 2. november 2021
Artiklen er sidst opdateret søndag 14. november 2021 kl. 10:14