Lolland Kommune: Nøgletal for ældre

Tal og politik – nøgletal for ældre i Lolland kommune

Vi har hentet en række nøgletal på ældreområdet fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) og fra Indenrigs- og Boligministeriet.

På de enkelte områder nedenfor er der link, så du selv kan finde flere tal.
Her er tallene for Lolland kommune:
Kommunekort Lolland

1. Indbyggere og ældre (1. kvartal 2021)

Lolland kommune har 40.539 indbyggere. Heraf er 10.921 67+ år og 2.904 er 80+ år.

Af seniorerne på 67+ er 861 fortsat på arbejdsmarkedet helt eller delvist.

I kommunen bor der 11.372 folkepensionister (28,1%).

Link til flere tal
Statistikbanken (Folk1A) Indbyggere og ældre
Statistikbanken (RAS302) Beskæftigede

2. Levetid og restlevetid (2016:2020)

For Lolland kommune er borgernes middellevetid beregnet til 78,2 år.

Middellevetiden i Danmark er 81,1 år.

Restlevetiden for en 67-årig er beregnet til 16,64 år for mænd og 19,21 år for kvinder.

Link til flere tal
Statistikbanken (HISBK) Middellevetid
Statistikbanken (HISB9) Rest levetid

3. Udgifter til ældre pr. 67+ årig (2021)

Lolland kommunes udgifter til ældre er i gennemsnit 48.232 kroner pr. år.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet 45.780 kroner pr. år.

Link til flere tal
Der er ikke links til flere tal på dette område.

4. Hjemmehjælp (2019)

I 2019 var der registreret 1.549 borgere i Lolland kommunne, der modtager hjemmehjælp og 879 borgere har modtaget forebyggende hjemmebesøg.

Disse borgere er i gennemsnit visiteret til 2,9 timers hjemmehjælp.

I hele landet er der i gennemsnit visiteret til 2,9 timers hjemmehjælp.

Lolland kommunes udgifter til hjemmehjælp andrager 145,6 millioner kroner, – svarende til 3.585 kroner pr. indbygger.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet på 2.437 kroner pr. indbygger.

Link til flere tal
Statistikbanken (AED06) Modtagere af hjemmehjælp
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Udgifter til hjemmehjælp

5. Boliger egnet til ældre (2020)

I Lolland kommune er der 614 boliger egnet til ældre. Det svarer til 56,2 boliger pr. 1.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i hele landet 75,5 boliger pr. 1.000 indbyggere.

I 2020 modtog 2.800 husstande boligydelse med det gennemsnit på 2.917 kroner.

I kommunen er der 0 plejehjemspladser, 416 pladser i plejeboliger og 0 pladser i friplejeboliger.

Link til flere tal
Statistikbanken (RESP01) Boliger til ældre
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Modtagere af boligydelse

6. Modtagere af folkepension (2020)

11.372 borgere i Lolland kommune modtog folkepension i 2020. Af disse modtog 586 kun folkepensionens grundbeløb, mens 7.720 borgere modtog grundbeløb + fuldt pensionsstillæg.

2.844 borgere blev modregnet i pensionstillægget og 222 borgere var på brøkpension.

Link til flere tal
Statistikbanken (PEN112) Modtagere af folkepension

Lolland kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik

Fra Lolland kommunes hjemmeside har vi klippet de to link nedenfor, hvor du har mulighed for at læse om kommunens politik på ældreområdet og kommunens værdighedspolitik:

Kommunens værdighedspolitik – ingen link

Nøgletal for ældre i kommunerne

Sådan har vi gjort

Vi har været inde og kigge på Danmarks Statistik (Statistikbanken) og udvalgt en række relevante nøgletal for ældre i landets kommuner.

Derudover har vi fået materiale fra Indenrigs- og Boligministeriet.

De data, vi har valgt ud, er præsenteret ovenfor.

Find selv flere tal

På de enkelte områder har vi lavet link til de statistikker fra Danmarks Statistik (Statistikbanken), som vi har brugt.

Med lidt kendskab til Statistikbanken kan du selv udvælge flere tal, f.eks. tal fra tidligere år , eller du kan kombinere udtrækket på en anden måde.

God fornøjelse!