Viborg Kommune: Nøgletal for ældre

Tal og politik – nøgletal for ældre i Viborg kommune

Vi har hentet en række nøgletal på ældreområdet fra Danmarks Statistik (Statistikbanken) og fra Indenrigs- og Boligministeriet.

På de enkelte områder nedenfor er der link, så du selv kan finde flere tal.
Her er tallene for Viborg kommune:
Kommunekort Viborg

1. Indbyggere og ældre (1. kvartal 2021)

Viborg kommune har 96.679 indbyggere. Heraf er 17.876 67+ år og 4.904 er 80+ år.

Af seniorerne på 67+ er 2.140 fortsat på arbejdsmarkedet helt eller delvist.

I kommunen bor der 18.635 folkepensionister (19,3%).

Link til flere tal
Statistikbanken (Folk1A) Indbyggere og ældre
Statistikbanken (RAS302) Beskæftigede

2. Levetid og restlevetid (2016:2020)

For Viborg kommune er borgernes middellevetid beregnet til 81,9 år.

Middellevetiden i Danmark er 81,1 år.

Restlevetiden for en 67-årig er beregnet til 16,64 år for mænd og 19,21 år for kvinder.

Link til flere tal
Statistikbanken (HISBK) Middellevetid
Statistikbanken (HISB9) Rest levetid

3. Udgifter til ældre pr. 67+ årig (2021)

Viborg kommunes udgifter til ældre er i gennemsnit 42.871 kroner pr. år.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet 45.780 kroner pr. år.

Link til flere tal
Der er ikke links til flere tal på dette område.

4. Hjemmehjælp (2019)

I 2019 var der registreret 2.219 borgere i Viborg kommunne, der modtager hjemmehjælp og 1.550 borgere har modtaget forebyggende hjemmebesøg.

Disse borgere er i gennemsnit visiteret til 2,4 timers hjemmehjælp.

I hele landet er der i gennemsnit visiteret til 2,9 timers hjemmehjælp.

Viborg kommunes udgifter til hjemmehjælp andrager 177,5 millioner kroner, – svarende til 1.839 kroner pr. indbygger.

Til sammenligning er gennemsnittet for hele landet på 2.437 kroner pr. indbygger.

Link til flere tal
Statistikbanken (AED06) Modtagere af hjemmehjælp
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Udgifter til hjemmehjælp

5. Boliger egnet til ældre (2020)

I Viborg kommune er der 1.408 boliger egnet til ældre. Det svarer til 78,8 boliger pr. 1.000 indbyggere.

Til sammenligning er der i hele landet 75,5 boliger pr. 1.000 indbyggere.

I 2020 modtog 4.389 husstande boligydelse med det gennemsnit på 2.959 kroner.

I kommunen er der 0 plejehjemspladser, 665 pladser i plejeboliger og 151 pladser i friplejeboliger.

Link til flere tal
Statistikbanken (RESP01) Boliger til ældre
Statistikbanken (HISB9) Forebyggende hjemmebesøg
Statistikbanken (BUDK32) Modtagere af boligydelse

6. Modtagere af folkepension (2020)

18.635 borgere i Viborg kommune modtog folkepension i 2020. Af disse modtog 1593 kun folkepensionens grundbeløb, mens 11.116 borgere modtog grundbeløb + fuldt pensionsstillæg.

5.663 borgere blev modregnet i pensionstillægget og 263 borgere var på brøkpension.

Link til flere tal
Statistikbanken (PEN112) Modtagere af folkepension

Viborg kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik

Fra Viborg kommunes hjemmeside har vi klippet de to link nedenfor, hvor du har mulighed for at læse om kommunens politik på ældreområdet og kommunens værdighedspolitik:

Kommunens ældrepolitik – ingen link

Kommunens værdighedspolitik

Nøgletal for ældre i kommunerne

Sådan har vi gjort

Vi har været inde og kigge på Danmarks Statistik (Statistikbanken) og udvalgt en række relevante nøgletal for ældre i landets kommuner.

Derudover har vi fået materiale fra Indenrigs- og Boligministeriet.

De data, vi har valgt ud, er præsenteret ovenfor.

Find selv flere tal

På de enkelte områder har vi lavet link til de statistikker fra Danmarks Statistik (Statistikbanken), som vi har brugt.

Med lidt kendskab til Statistikbanken kan du selv udvælge flere tal, f.eks. tal fra tidligere år , eller du kan kombinere udtrækket på en anden måde.

God fornøjelse!