Valgdeltagelsen er højere ved ældrerådsvalg, der foregår som fremmødevalg og på samme tidspunkt som kommunalvalget.

Faglige Seniorer vil gå til minister om valg til ældreråd

Klar udmelding fra landets 98 ældreråd: En fordel hvis valg til rådene foregår samtidig med kommunevalget. Faglige Seniorer vil have ældreminister Thyra Frank til at ændre regler.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Når seniorer over 60 år vælger ældrerådene i landets 98 kommunerne, vil det være en fordel, at det foregår på samme tidspunkt og sted som kommunal- og regionsrådsvalget.

Det mener 87 procent af ældrerådene i en rundspørge, som sammenslutningen Danske Ældreråd har gennemført.

Næste skridt må være, at Danske Ældreråd henvender sig til ældreminister Thyra Frank for at få loven lavet om.

Problem for demokratiet

I dag kan kommunerne selv fastsætte tidspunkt for valget til ældrerådet og også, om det skal være fremmødevalg, valg med brevstemme, digital valg eller en kombination.

Fakta: Det siger loven

  • Paragraf 32 i Lov om Ældreråd:  Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes.

I vejledningen til loven står blandt andet:

  • Kommunalbestyrelsen og ældrerådet beslutter i samarbejde, hvor ofte (mindst hvert fjerde år), hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune.
  • Det kan eksempelvis besluttes, at valghandlingen skal foregå ved et møde, hvortil de ældre indkaldes via lokalpressen, at der skal udsendes stemmesedler/valgkort til de stemmeberettigede ældre, at valget skal afholdes over en eller flere dage, og om afstemningen skal foregå pr. brev m.v.
  • Selve valghandlingen kan eventuelt tilrettelægges i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen og eventuelt følge den opdeling i afstemningsområder, som anvendes i denne sammenhæng.

Og det er et problem for demokratiet, mener Faglige seniorer.

For valgdeltagelsen er langt lavere ved de valg, der ikke foregår som fremmødevalg og på samme tidspunkt som kommunalvalget, lyder det fra formanden Ole Ibsen.

Han glæder sig derfor over undersøgelsen fra Danske Ældreråd.

”Der er i ældrerådene stor opbakning til, at reglerne bliver ændret. Og det er jeg fuldstændig enig i. Næste skridt må være, at Danske Ældreråd henvender sig til ældreminister Thyra Frank for at få loven lavet om. Og det med virkning fra det kommende valg, så ældrerådsvalget sker samtidig med kommunalvalget 21. november 2021,” siger Ole Ibsen.

Minister: Det er jeg ikke fjern overfor

Tidligere har ældreminister Thyra Frank overfor Faglige Seniorer udtrykt, at man kunne overveje en fælles valgdato over hele landet. Måske i forbindelse med kommunalvalget.

”I dag er det jo den enkelte kommune, der selv fastsætter valgdatoen, og skal det være anderledes, skal der en lovændring til. Men det er jeg absolut ikke fjern overfor,” sagde Thyra Frank til Faglige Seniorers blad ”Liv & lidt mere” i september sidste år.

Store udsving

Ole Ibsen understreger, at han bestemt går ind for kommunalt selvstyre, men at når det drejer sig om valg til demokratiske forsamlinger som ældrerådene, bør der gælde samme regler for alle.

Det er jo misrøgt af demokratiet.

”Det er jo misrøgt af demokratiet, når vi kan se, at der er så store udsving i valgdeltagelsen – alt efter den måde, afstemningen foregår på i kommunerne, ” siger han.

Ole Ibsen, landsformand i Faglige Seniorer
Ole Ibsen, formand for Faglige Seniorer

Eksempelvis stemte kun 18,1 procent ved ældrerådsvalget i Aarhus, der fandt sted før kommunalvalget og foregik digitalt. Størst var valgdeltagelsen i Rebild, hvor stemmeprocenten var 70,5. Her blev der stemt samtidig med kommunalvalget.

Brevstemmer mest anvendt

En opgørelse fra Danske Ældreråd viser, at valg ved brevstemme er den mest udbredte stemmeform til ældrerådene i kommunerne. Den metode bruger 30 kommuner, mens fremmødevalg foregår i 24 kommuner.

Tre kommuner benyttede digital afstemning, mens en del kommuner brugte en blanding af de tre valgformer. Der var fredsvalg i 9 kommuner.

I alt var der omkring 1.000 kandidater opstillet til ældrerådene.

Først publiceret: mandag 5. marts 2018
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 16:56

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.