Det er dejligt at give og få gaver, men der er regler for, hvordan gaver beskattes. Det afhænger af, hvor tæt man er i familie.

Så store må gaver være uden at der skal betales skat eller afgift

Der er grænser for, hvor flotte gaver man må give - selv til de nærmeste. Kender du grænserne?

Senest opdateret: fredag 9. juni 2023

Advokat Camilla Kirk fra Holst fra Advokater i Aarhus får ofte spørgsmål om muligheden for at give gaver.

Her kan du se hendes svar på de mest stillede spørgsmål:

Skal man betale skat af gaver?

Som udgangspunkt skal man betale skat eller afgift af de gaver, man får.

Dog kan man give en afgiftsfrie gaver hvert år, hvis gaven gives til den nærmeste familie (gaveafgiftskredsen).

Hvis gaven gives til søskende, nevøer, niecer eller andre uden for gaveafgiftskredsen, beskattes gaver efter reglerne om personlig indkomstskat.

Der er altså stor forskel på, hvordan gaven skal afgiftsberigtiges/beskattes. Det afhænger af, hvem der skal modtage gaven, om gaven er omfattet af reglerne om indkomstskat eller reglerne om gaveafgift.

SKAT har en beregner, hvor du kan beregne gaveafgiften

Hvad er beløbsgrænser for afgiftsfrie gaver

Tallene i skemaet er fra 2023, og de reguleres hvert år.

Gavemodtager Afgiftsfrit beløb Afgift af resten
Ægtefælle/Registreret partner *1 Ubegrænset 0 %
Børn, børnebørn, osv.

Stedbørn og deres børn, osv.

74.100 kroner (2024) 15 %
Plejebørn, hvis betingelser for at være omfattet heraf er opfyldt *2 74.100 kroner (2024) 15 %
Samlever (person, som gavegiver har haft fælles bopæl med i mindst 2 år) *3 74.100 kroner (2024) 15 %
Svigerbarn, når eget barn lever 25.900 kroner (2024) 15 %
Svigerbarn, når eget barn er afgået ved døden 74.100 kroner (2024) 15 %
Forældre 74.100 kroner (2024) 15 %
Stedforældre / Bedsteforældre 74.100 kroner (2024) 36,25 %
Andre 0 Beskattes som personlig indkomst

*1: Ægtefæller kan give hinanden ubegrænsede gaver, uden at der skal betales afgift.

*2: Plejebørn skal have haft bopæl hos gavegiver i mindst fem sammenhængende år. Opholdet skal være begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre må have haft bopæl hos gavegiver sammen med barnet.

*3: Samlevende skal have haft fælles bopæl i de sidste to år før modtagelsen af gaven. Eller samlevende skal tidligere have haft fælles bopæl i to år, når den fælles bopæl er ophørt, fordi den ene er flyttet på plejehjem eller lignende.

Uskiftet bo

Sidder man i uskiftet bo, kan man kun give en gave på et grundbeløb til hvert barn. Der er altså ikke mulighed for at give gaver på vegne af den tidligere afdøde ægtefælle.

Hvad betyder gaver i forhold til familielån?

Det er efterhånden almindeligt, at der ydes lån inden for familien. Det sker for eksempel, når forældre vil hjælpe deres børn med at finansiere en bolig, eller når en bolig overdrages inden for familien.

Ofte gives familielån på favorable vilkår, hvilket som udgangspunkt ikke giver de store skattemæssige problemer.

I nogle tilfælde kan lånevilkår eller efterfølgende ændringer af lånet dog være så favorable, at de betragtes som en gave til låntageren.

Nedskrivning og eftergivelse af lånet

Hvis det ønskes, at familielånet årligt nedskrives, kan dette gøres afgiftsfrit med grundbeløbet for afgiftsfrie gaver (grundbeløbet for gaver mellem forældre og barn er 74.100 kroner (2024).

Hvis de årlige nedskrivninger sker korrekt, kan långiveren over tid forære låntageren hele lånebeløbet afgiftsfrit. For at kunne lave afgiftsfrie nedskrivninger, er det vigtigt, at der hvert år indgås en ny skriftlig aftale om nedskrivningen og at aftalen kan dokumenteres.

Hvis den årlige nedskrivning er aftalt på forhånd i gældsbrevet, betragtes samtlige nedskrivninger som én samlet gave, der er ydet allerede på tidspunktet for lånets udbetaling. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at gaven overstiger det afgiftsfrie grundbeløb, og derfor skal der betales gaveafgift.

Hvis lånet er ydet af begge forældre til deres barn, vil der årligt kunne nedskrives med et grundbeløb pr. forælder. Hvis lånet kun er ydet af den ene forælder, kan der kun nedskrives med et grundbeløb på 74.100 kroner (2024).

I stedet kan den ikke-långivende forælder give barnet en gave, der svarer til grundbeløbet. Herefter kan barnet betale dette beløb videre til den långivende forælder som et afdrag på lånet. Det skal selvfølgelig også påføres gældsbrevet som et afdrag.

Lån til søskende, nevøer, niecer eller andre

Muligheden for at nedbringe lånet med afgiftsfrie gaver gælder kun inden for gaveafgiftskredsen.

Er lånet ydet til søskende, nevøer, niecer eller andre uden for gaveafgiftskredsen, beskattes eventuelle gaveelementer efter reglerne om indkomstskat.

Spørg Camilla Kirk om gaver inden for familien og familielån

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge Camilla Kirk om familielån, gaver, testamente og andre juridiske spørgsmål.

Spørg advokaten her

 

 

 

LÆS OGSÅ: Advokaten: Det skal du vide om familielån

LÆS OGSÅ: Hvem kan sidde i uskiftet bo

LÆS OGSÅ: Hvem skal arve efter dig?

Først publiceret: mandag 11. maj 2020
Artiklen er sidst opdateret fredag 9. juni 2023 kl. 14:39

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.