Det er en samtaleboks som denne - der er installeret på et plejehjem i København - som gør det muligt for beboere og besøgende at se og tale med hinanden indendørs gennem plexiglas - uden fysisk kontakt.

Plejehjems-besøg indendørs med samtaleboks

Faglige Seniorer anbefaler plejehjem at bruge samtalebokse. Det gør besøg indendørs muligt. Ekspert har løsning klar.

Senest opdateret: tirsdag 2. juni 2020

På flere plejehjem er det nu muligt at pårørende og beboere kan besøge hinanden indendørs, så de slipper for kulde, rusk og regn på terrassen eller andre udendørs arealer.

Især den kolde og fugtige maj har gjort besøg efter en lang corona-isolation af beboere på plejehjem til en kold og blæsende oplevelse, fordi sundhedsstyrelsens anbefaling er, at besøg foregår udenfor.

Men en ny løsning med samtalebokse og samtalevægge udviklet af civilingeniør Ulla Thomsen åbner nu for, at besøg kan foregå indendørs på plejehjemmet.

Det er muligt at se og tale sammen – men uden at der er fysisk kontakt og risiko for smitteoverføring

Ulla Thomsen, civilingeniør

”Tre plejehjem har allerede installeret samtalebokse eller samtalevægge, hvor det er muligt at se og tale sammen – men uden at der er fysisk kontakt og risiko for smitteoverføring. Jeg er desuden i kontakt med flere kommuner, der overvejer løsningen,” siger Ulla Thomsen, der er ekspert i systemer med klinisk ren luft, som hun arbejder med til daglig hos Novo Nordisk.

Besøg uafhængig af vind og vejr

Ældreorganisationen Faglige Seniorer anbefaler kommuner og plejehjem, at de etablerer smatalebokse eller samtalevægge.

”Det er indlysende løsninger, der kan anvendes, og dermed gøre besøg på plejehjem uafhængig af vind og vejr. Det er bare med at komme i gang,” siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed.

Samtale uden smittefare

Princippet er, at rum opdeles i to med et sikkert materiale, hvor virus ikke kan trænge igennem – men hvor der kan samtales ved et plexiglas eller glas, så der også er et synsfelt.

Anlægget placeres således, at beboer og besøgende ikke krydser hinanden, men at der er separat adgang.

Ifølge Ulla Thomsen kan en samtalevæg etableres for under 5.000 kroner i materialeudgifter. Et anlæg kan stå færdig på under en uge.

Etablering af en samtaleboks er dyrere og tager længere tid at gøre klar.

To løsninger: Samtalevæg eller samtaleboks?

Samtalevæg: Løsningen tager udgangspunkt i at plejehjemmet har et rum til ”samværsformål” hvor der er adgang både udefra og indefra.

I rummet med adgang både indefra og udefra bygges en skillevæg som beklædes med vindspærre på begge sider af materiale såsom ”Tyvek” der bruges i den farmaceutiske industri.

Tyvek og den type materialer har en høj tæthed, men samtidig så stor lydgennemgang, at man nærmer sig følelsen af at være i samme rum.

I skillevæggen sættes en (plexi)glas-plade, så det også er muligt at se hinanden. Der kan her også gøres plads til samtalefelt, så der er god lyd i forhold til beboere med hørenedsættelse.

En ”sluse” - boks i væggen med dør til hver side – kan bruges til at tage gaver med mere ind til beboeren. De pårørende sætter tingene ind i slusen og hvis personalet accepterer det, spritter de det af og giver det til beboeren.

For at undgå at forstyrre rummets eventuelle ventilation, forhindre at træk igennem sprækker eller at vindspærre buler ud, sættes et tryk aflastende felt med filtermateriale, som kan tage minimum 98% af eventuelt virus belastning.

Samlet set giver denne løsning en meget høj beskyttelse mod virus smitte – væsentligt højere end 2 meters afstand udenfor og simple plexiglas løsninger.

Samtaleboks: Selve ideen med samtaleboksen er, at den anvendes, så to, der taler sammen, kan se hinanden. De er adskilt af en plexiglasplade. Der er et samtalefelt med to parallelle plader med forskudte plader med forskudte perforeringer.

Rent teknisk bliver der mellem de to plader blæst luft fra et såkaldt HEPA-filter forbi ansigterne på den ældre og den pårørende.

Hver part indånder den filtrede luft, mens ånde og aerosoler – små dråber - der kommer fra næse og mund, bliver ført med luftstrømmen og bliver fanget i HEPA-filteret.

Anlægget placeres således, at beboer og besøgende ikke krydser hinanden, men at der er separat adgang til samtaleboksen.

”Derudover er det vigtigt, at der er god hygiejne omkring boksen og at plexiglas og andre flader bliver renholdt med hyppig afspritning,” siger Ulla Thomsen.

 

Først publiceret: fredag 22. maj 2020
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. juni 2020 kl. 14:35