Flere ældre er ramt af langtidsledighed og søger job. Nu kan virksomheder få et ekstra tilskud, hvis de ansætter ledige over 50 år.

Ekstra indsats skal få ældre langtidsledige i job

Ældre over 50 år hårdest ramt af langtidsledighed. Ny indsats skal få dem i gang igen. Faglige Seniorer hilser initiativer velkommen.

Senest opdateret: fredag 8. oktober 2021

Ældre på arbejdsmarkedet har sværere ved at komme i job igen, hvis de først er blevet fyret.

Langtidsledigheden blandt de over 50-årige er højere end for andre på arbejdsmarkedet. Og især personer over 60 år er hårdt ramt.

Coronakrisen har gjort ondt værre og har betydet, at især de ældste ledige har fået endnu sværere ved at få job igen.

Siden coronakrisen ramte, er langtidsledigheden steget med mere end 15.000 personer. I dag er 35.000 danskere ramt af langtidsledighed.

Det vil regeringen nu gør noget ved.

Minister: Håndsrækning til langtidsledige

En ny aftale sikrer, at både private og offentlige virksomheder kan få et ekstra tilskud på 20 kroner i timen, hvis de ansætter en langtidsledig over 50 år på den eksisterende løntilskudsordning.

Samtidig tilfører aftalen 15 millioner kroner i år og næste år til en særlig pulje målrettet seniorer, som jobcentre og a-kasser eventuelt i samarbejde med private aktører kan søge til en håndholdt indsats til ledige seniorer.

”Selv om ledigheden nu heldigvis falder i takt med genåbningen, er der fortsat en gruppe af langtidsledige, som kan have svært ved få et arbejde. Det er vigtigt, at vi får alle med nu – enten i job eller uddannelse. Det er helt i tråd med regeringens generelle tilgang om, at vi skal investere os ud af krisen,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet der er blevet enige om aftalen, hvor er bliver afsat 159 millioner kroner til en række midlertidige initiativer mod langtidsledighed.

Faglige Seniorer: Rigtig med ekstra indsats

Hos Faglige Seniorer hilser man aftalen velkommen.

”Det er især de ældste, der risikerer at hænge fast i ledighed i længere tid, når de først har mistet arbejdet. Langtidsledigheden er signifikant højere hos dem, der er røget ud efter de er fyldt 60 år. Den tendens er blevet forstærket under corona. Derfor er det helt rigtigt af regeringen og aftalepartierne at gøre en ekstra indsats for de langtidsledige ældre netop nu,” siger direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed.

 

Uddannelse på dagpenge

Ud over en særlig indsats for seniorer, bliver der også igangsat et forsøg, hvor den normale referenceperiode for seks ugers jobrettet uddannelse bliver suspenderet.

Det betyder, at langtidsledige kan gøre brug af retten til jobrettet uddannelse i hele deres dagpengeperiode, indtil de igen er i job.

Endvidere forlænges ordningen med de såkaldte VEU-koordinatorer til og med 2022. Koordinatorernes opgave er at sikre det gode match mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og lediges opkvalificering.

Mens ledigheden er på vej ned og nu er på 3,2 procent, er den for ledige over 60 år over 5 procent.

Hvad mener du?

Er det rigtigt at gøre en ekstra indsats for at få langtidsledige ældre i arbejde?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Fyret? Vær obs på din pension

Rigtig mange danskere mister i denne tid deres job. Den aktuelle krise kan vare længe og flere kommer måske til at melde sig ledige i den kommende tid – men vær opmærksom på pensionen, lyder opfordringen fra Forsikring & Pension.

Selv om mange ikke er klar over det, så har ens pension en række forsikringer knyttet sammen med opsparingen, for eksempel tab af erhvervsevne og forsikring ved kritisk sygdom. Stopper man med at indbetale på sin pension, kan man miste vigtige forsikringsdækninger. Derfor er det altid en god tommelfingerregel at kontakte ens pensionsselskab, hvis man mister jobbet.

"Bliver du ledig, stopper pensionsindbetalingen. Typisk er du bidragsfrit dækket i en periode, men derefter stopper også forsikringsdækningen", siger Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

Det er forskelligt fra selskab til selskab, men der går typisk mellem tre og 12 måneder, inden ens forsikringen udløber.

Først publiceret: lørdag 29. maj 2021
Artiklen er sidst opdateret fredag 8. oktober 2021 kl. 14:25

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.