kvinde tænker over livrente

Når man planlægger sin pension, er der mange regler, man skal sætte sig ind i. Få svar på spørgsmål om livrente.

Alt du vil vide om: Livrente

Har du en livrente? Hvordan påvirker den folkepension og efterløn? Hvad sker der med livrenten, når du dør? Få svar på de mest almindelige spørgsmål om livrente her.

Senest opdateret: tirsdag 31. maj 2022

Tine Bjørk-Olsen er pensionsekspert hos PensionDanmark. Hun svarer her på de mest almindelige spørgsmål om livrente.

Hvad er livrente?

Livrente er et udtryk for en løbende udbetaling. Udbetalingen kan bestå af en forsikring eller en pensionsopsparing.

Livsvarig livrente som pensionsopsparing er en opsparing, som bliver udbetalt fra den dag, du ønsker det, og lige så længe du er i live. For de fleste dog tidligst fra det 60. år.

Eksemplet på en forsikring med livrente er en ægtefællepension, som er en forsikring ved dødsfald.

Bliver en livrente modregnet i min pension?

Din livrente kan blive modregnet i din folkepension, hvis den årlige udbetaling fra din livrente overstiger grænsen for henholdsvis en enlig eller gift/samlevende.

Udbetaling på mere end 89.700 kroner om året (2022) (enlige) og 179.700 kroner om året (2022) (samlet for gifte/samlevende) modregnes sammen med anden indtægt i folkepension (pensionstillæg) og tillæg.

Bliver en livrente modregnet i min efterløn?

Der er forskellige regler for personer født før 1. januar 1956 og efter 1. januar 1956.

Født før 1. januar 1956

Fradrag for pensioner afhænger af, om du opfylder en 2-årsregel. 2-årsreglen betyder, at du skal udskyde efterlønnen i mindst 2 år og i perioden skal du have haft mindst 3.120 / 2.496 arbejdstimer (fuldtid/deltid).

Du opfylder 2-årsreglen

Du får lempeligere modregning for dine pensioner og din efterløn udbetales med op til 100% af dagpengesatsen.

Privattegnede livrenter modregnes ikke i efterlønnen – uanset om livrenten bliver udbetalt samtidig med efterlønnen eller ej.

Er der tale om en arbejdsgiverbetalt livrente, som udbetales samtidig med efterlønnen, skal der modregnes 55% af den årlige pension i efterlønnen. Der er ikke bundfradrag på arbejdsgiverbetalte livrenter.

Udbetales den arbejdsgiverbetalte livrente ikke samtidig med efterlønnen, skal den ikke modregnes i efterlønnen.

Du opfylder ikke 2-årsreglen

Privattegnede livrenter modregnes i efterlønnen, uanset om du får livrenten udbetalt samtidig med efterlønnen eller ej. Livrenten modregnes i efterlønnen med 60% af beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget er 80% af den årlige pension. Derefter fratrækkes et bundfradrag.

Er der tale om en arbejdsgiverbetalt livrente, skal der modregnes 50% af den årlige pension i efterlønnen, uanset om du får pensionen udbetalt samtidig med efterlønnen. Der er ikke bundfradrag på arbejdsgiverbetalte livrenter.

Født fra og med 1. januar 1956

Er du født fra og med 1. januar 1956, vil der altid ske modregning i efterlønnen. Det gælder uanset om du opfylder udskydelsesreglen, om der er tale om en privat- eller arbejdsgiveroprettet livrente og om pensionen udbetales samtidig med efterlønnen eller ej.

Livrenten fradrages i efterlønnen med 64% af den årlige pension.

Kan jeg trække indbetaling til en livrente fra i skat?

Hvis du indbetaler til en livrente privat, kan du trække indbetalinger fra helt op i eventuel topskat.

Hvis du indbetaler til en livrente via din arbejdsgiver, så får du ”fradraget/retten til at se bort fra at betale skat” af det beløb, der indbetales til pension, og som ellers skulle have været udbetalt som løn (”bortseelsesret”).

Det betyder, at fradraget ikke vil fremgå på selvangivelsen, som det ellers er tilfældet for private indbetalinger. Men på din lønseddel kan du se, at du betaler mindre i skat, end du ellers skulle, hvis du ikke havde indbetalt til pension.

Kan jeg få udbetalt hele min livrente?

Udgangspunktet for en livrente er, at den skal udbetales løbende indtil dødsfald eller udløb.

Hvis der er tale om en pensionsopsparing med livsvarig livrente, så vil udbetalingen først kunne ske, når du er ‘gammel nok’. Det vil sige, når du opfylder ”tidligste pensionsudbetalingsalder”.

Har du en meget lille pensionsopsparing?

Hvis du har nået din pensionsudbetalingsalder, og udbetalingen af den årlige livrente er under en bagatelgrænse i Pensionsbeskatningsloven, så kan du få en engangsudbetaling mod betaling af en statsafgift.

Hvis der er tale om en privat ordning, skal der betales 60% i afgift til Skat. Hvis der er tale om en arbejdsgiver-ordning, skal der betales 40% i statsafgift.

Dette beskriver hovedreglen. Der gælder særlige regler for invaliditet, faggrupper med tidligere godkendte pensionsaldre med mere.

Hvad sker der med min livrente ved dødsfald?

Har du en pensionsopsparing som en livrente, afhænger eventuel udbetaling ved dødsfald af, hvad der gælder for netop din ordning.

Det afhænger nemlig af, hvilket pensionsselskab du har din ordning i, samt hvordan man i det pågældende selskab, ‘sikrer livrente’ i tilfælde af dødsfald.

Udgangspunktet er, at opsparingen skal kombineres med en ”dødsfaldsforsikring/garanti” for at sikre så mange af pengene, som det er muligt. Her skal du forhøre dig hos dit pensionsselskab om, hvad der gælder for netop den livrente, du har oprettet.

Hvad er forskellen på livrente og ratepension?

En livsvarig livrente en årlig løbende pensionsudbetaling, indtil døden indtræder.

En ratepension er kendetegnet ved, at udbetalingen skal fordeles over en kendt periode, for eksempel 10 år. Det vil sige, at der er på forhånd er aftalt et udløb, og dermed hvor længe udbetalingen fra ratepensionen kan og må løbe. Altså en tidsbegrænset udbetaling.

Spørg pensionseksperten om pensionsopsparing

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge pensionsekspert Tina Bjørk-Olsen fra PensionDanmark om pensionsopsparing og forsikringer knyttet til pensionen.

 

Spørg pensionseksperten her

Først publiceret: tirsdag 3. august 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 31. maj 2022 kl. 11:59