Det er ikke en gyldig grund, at du når din folkepensionsalder, til at fyre dig.

Må man det? Tillykke med de 67. Du er fyret!

Aldersdiskrimination på jobbet er forbudt. Få ekspertens svar på de mest almindelige spørgsmål om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.

Senest opdateret: mandag 2. maj 2022

Der florerer mange forskellige gamle regler og opfattelser af hvornår en lønmodtager “skal” stoppe på arbejdsmarked i forbindelse med at man kommer op i pensionsalderen. Vi har derfor talt med faglig chef og jurist Anders Dupont Dall fra Serviceforbundet om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet og de “rigtige regler”.

”Det er et centralt princip i forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgivere ikke må diskriminere lønmodtagere på baggrund af alder,” siger faglig chef Anders Dupont Dall fra Serviceforbundet.

”I mange år var der en såkaldte ”70 års-regel”, men den blev ophævet i 2016. Alle individuelle aftaler, der indeholder tvungen fratræden, når lønmodtageren bliver 70 år, er derfor ugyldige.”

Forbud mod aldersdiskrimination

“Aldersdiskrimination er forbudt ved ansættelse, afskedigelse, men også under ansættelsen,” forklarer juristen.

“Det betyder, at man heller ikke må blive forbigået ved forfremmelser, fordi man har nået en vis alder. Man skal også have de samme tilbud om efteruddannelse, kurser og lignende.”

Her svarer juristen Anders Dupont Dall på nogle af de mest almindelige spørgsmål om aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet.

Kan jeg fyres, fordi jeg når pensionsalderen?

Nej, din arbejdsgiver må ikke lægge vægt på din alder i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse. Alle uanset alder er beskyttet mod forskelsbehandling. Det gælder også, når du er nået folkepensionsalderen.

Må der stå i min ansættelseskontrakt, at jeg skal stoppe, når jeg når pensionsalderen?

Nej. Siden 1. januar 2016 blev det ulovligt at skrive en fast fratrædelsesalder ind i en medarbejders ansættelseskontrakt.

Det har tidligere været sådan, at mange ansættelseskontrakter havde en bestemmelse om, at man automatisk skulle fratræde, når man fyldte 70 år. Men sådan en generel bestemmelse er som udgangspunkt ugyldig i dag.

Der kan dog være særlige grunde for at fastsætte en såkaldt pligtmæssig afgangsalder, hvis det har et legitimt formål. Den form for særlige aldersgrænser findes stadigvæk i nogle overenskomster eller særlige love.  For eksempel skal præster og en dommere fratræde senest som 70-årig.

Hvis der står i din ansættelseskontrakt, at du skal stoppe, når du når folkepensionsalderen, er det ulovligt. Hvis din arbejdsgiver afskediger dig med henvisning til din alder, vil det være i strid med forskelsbehandlingsloven, og du vil være berettiget til en godtgørelse på op til 12 måneders løn.

Må en arbejdsgiver foretrække en yngre model?

Nej. En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med ansættelse.

Arbejdsgiveren må heller ikke skrive i et stillingsopslag, at ansøgere med en bestemt alder foretrækkes.

Bevisbyrden i forskelsbehandlingsloven er delt. Det betyder, at du og din fagforeningen skal pege på omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling.

Det er altså ikke nok, at du mener, at arbejdsgiveren har lagt vægt på din alder. Det er ikke nok, at du tror, at årsagen til, at du ikke fik jobbet, var din alder.

Men hvis du får at vide, at du ikke fik jobbet, fordi du var for gammel, eller at de hellere ville have en, der er yngre, så er det aldersdiskrimination.

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet

Sammen med din fagforening kan du klage til ligebehandlingsnævnet.

Hvis Ligebehandlingsnævnet  giver dig ret i, at du er blevet forskelsbehandlet i strid med loven, kan nævnet tilkende dig en godtgørelse for denne krænkelse.

Nævnet kan derimod ikke pålægge en arbejdsgiver at ansætte eller genansætte dig.

Ved afslag på ansættelse i en fuldtidsstilling fastsættes godtgørelsen som udgangspunkt til 25.000 kroner.

Først publiceret: mandag 13. september 2021
Artiklen er sidst opdateret mandag 2. maj 2022 kl. 13:24

Se, hvad vi ellers skriver om:

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.