Har du også haft sælgere fra Go Strøm i telefonen?

Elselskab politianmeldt for ulovligt telefonsalg

Se gode råd, så du er parat, når elselskaberne ringer.

Senest opdateret: søndag 14. november 2021

Forbrugerombudsmanden politianmelder elselskabet Go Strøm for uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugere.

Go Strøm bliver politianmeldt for at have ringet til 59 forbrugere i perioden fra juni 2021 til september 2021 uden forudgående samtykke fra forbrugerne og for at have vildledt 50 af forbrugerne under telefonsamtalerne.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at Go Strøm har vildledt forbrugerne under telefonsamtalerne ved blandt andet at:

  • give forbrugerne det indtryk, at Go Strøm ringede fra, på vegne af eller i samarbejde med forbrugerens nuværende elselskab,
  • oplyse forbrugerne om, at de skulle have penge tilbage, eller at de skulle skifte elaftale, selvom det ikke var tilfældet,
  • tilmelde forbrugerne en elaftale fra Go Strøm uden forbrugernes viden, hvis forbrugerne oplyste CPR-nr. og kontooplysninger, fx fordi forbrugerne troede, de skulle have penge tilbage eller kunne opnå en rabat ved forbrugernes nuværende elselskab,
  • give urigtige oplysninger om, hvor mange penge forbrugerne kunne spare ved at skifte til Go Strøm.

Go Strøm blev oprettet som selskab i april 2021. Allerede den 23. juni 2021 modtog Forbrugerombudsmanden den første klage over Go Strøms telefonsalg. På blot tre måneder har 59 forbrugere klaget over Go Strøms telefonsalg.

Efter politianmeldelsen af Go Strøm modtager Forbrugerombudsmanden fortsat klager over Go Strøms telefonsalg.

Er aftalerne bindende?

Forbrugerombudsmanden oplyser, at hvis du ikke har givet samtykke til opkaldene, er du ikke bundet af eventuelle aftaler.

Hvis du er blevet vildledt under telefonsamtalerne, kan aftalerne tilsidesættes som ugyldige.

Mange klager over elselskaber

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Vi får desværre fortsat mange klager over enkelte elselskaber. Telefonsælgerne bruger ofte de samme fremgangsmåder, når de ringer til forbrugerne. Blandt andet lader telefonsælgerne som om, at de ringer fra forbrugerens nuværende elselskab og beder forbrugerne om at oplyse CPR-nr. og kontooplysninger under det påskud, at forbrugerne fx skal have penge tilbage eller flyttes til en anden aftale. Men forbrugerne tilmeldes i stedet en elaftale fra et andet elselskab. Der er efter vores vurdering tale om så grov og for nogle af selskaberne også systematisk vildledning af forbrugerne, at det kan være bedrageri, hvis forbrugerne lider et økonomisk tab ved at blive overført til et andet elselskab.”

”Det er vigtigt, at forbrugerne er klar over, at de ikke er bundet af en elaftale, hvis de ikke har givet samtykke til opkaldet. De er naturligvis heller ikke bundet til aftalen, hvis de er blevet vildledt til at indgå den.”

Gode råd om elselskaber fra Forbrugerombudsmanden

Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage efter, at den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, fx på mail, og skriv, at du fortryder aftalen.

Hvis der er gået mere end 14 dage

Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en evt. aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fx fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Hvis aftalen med Go Strøm er ugyldig, har du ret til at komme tilbage til dit hidtidige elselskab.

Du kan evt. samtidig kontakte Energinet og gøre gældende, at Go Strøm uberettiget har anmeldt et skifte af elselskab til Energinets Datahub. Energinet kan kontaktes via datahub@energinet.dk

Er Go Strøm uenig i, at aftalen er ugyldig, skal du indgå en ny aftale med dit hidtidige elselskab eller et andet elselskab.

Har du et økonomiske mellemværende med Go Strøm, fx hvis Go Strøm er uenig i, at aftalen er ugyldig, og opkræver et gebyr for, at du kan komme ud af aftalen, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet www.energianke.dk

Forbud mod telefonsalg

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske henvendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

Er en aftale indgået under en uanmodet telefonisk henvendelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 5. 

Forbuddet mod vildledning

En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Den erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det er en aggressiv handelspraksis, hvis der skabes det fejlagtige indtryk, at en forbruger allerede har vundet, vil vinde eller ved udførelse af en bestemt handling vil vinde en præmie eller et andet tilsvarende gode, selvom faktum er, at der enten ikke findes nogen præmie eller et andet tilsvarende gode, eller at den handling, som skal udføres for at indløse præmien eller et andet tilsvarende gode indebærer, at forbrugeren skal betale et pengebeløb eller på anden måde påtage sig udgifter.

Kilde: Forbrugerombudsmanden

Først publiceret: fredag 15. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret søndag 14. november 2021 kl. 10:51

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.