Ældrechecken får en stigende betydning for pensionisternes – ikke mindst de dårligst stillede – økonomi. Derfor foreslår Faglige Seniorer, at bundgrænsen hæves.

Faglige Seniorer: Her er 5 ting regeringen bør tage fat på

Tirsdag åbner statsminister Mette Frederiksen Folketinget. Her er 5 ting, som regeringen bør prioritere i det nye Folketingsår, lyder det fra Faglige Seniorer, der ønsker tiltag, der forbedrer pensionisternes økonomi.

Senest opdateret: torsdag 5. oktober 2023

Det går strygende for dansk økonomi. Men en befolkningsgruppe halter bagefter. Og det er pensionisterne, lyder det fra ældreorganisationen Faglige Seniorer.

“Pensionisterne er den befolkningsgruppe, der har oplevet den største nedgang i købekraften i løbet af den periode, hvor prisstigningerne eksploderede. Derfor bør vi regulere pensionerne i takt med lønudviklingen fremfor med 2 års tilbagevirkende kraft. Med den fremgang, der kan konstateres i dansk økonomi, så er det kun rimeligt, at pensionisterne også får en realøkonomisk fremgang, siger Mette Kindberg, landsformand for Faglige Seniorer, der med over 260.000 medlemmer er Danmarks næstsstørste ældreorganisation.

Regeringen skønner, at lønningerne i 2024 vil stige med 5,4 procent Men pensionerne reguleres kun med 3,2 procent. Altså en forskel på 2,2 procent.

Læs også: Faglige Seniorer: Finanslov sender seniorer og ældre agterud

Trænger til et løft

Tirsdag 3. oktober åbner Folketinget. Og Faglige Seniorer har 5 forslag klar til statsminister Mette Frederiksen (S), når hun holder sin åbningtale og sætter kursen for regeringens arbejde.

“Pensionisternes økonomi trænger til et løft på flere områder. Derfor har vi 5 forslag til finanslovsforhandlingerne for 2024. Forslagene skal både forbedre pensionisternes realøkonomi på baggrund af en periode med en kraftig nedgang i købekraften for især pensionistgruppen. Samtidig skal forslagene samlet bidrage til, at pensionisterne i endnu højere grad arbejder sideløbende med folkepension,” siger Mette Kindberg.

Læs også: Finanslov: Større tilskud til ældres tandbehandling

5 forslag fra Faglige Seniorer

Faglige Seniorer foreslår følgende:

1. Arbejdsindtægter skal ud af indkomstgrundlaget ved beregning af boligydelse for pensionister

Det er glædeligt, at man fra 2023 ikke længere skal medregne arbejdsindkomst ved beregning af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Men arbejdsindkomst medtages fortsat ved beregning af boligydelsen og det nedsætter incitamentet til at arbejde sideløbende med folkepension og modtagelse af boligydelse.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at men fra 2024 ikke længere skal medtage arbejdsindkomst ved beregning af indkomstgrundlaget for beregning af boligydelse.

2. Regulering af pensioner skal følge den aktuelle lønudvikling

Faglige Seniorer stod tidligere bag et borgerforslag om at pensionerne skal stige, når lønnen stiger. Desværre afviste regeringen forslaget uden at forholde sig til substansen i forslaget.

For 2024 er det sådan, at pensionerne reguleres efter lønudviklingen i 2022. Og netop i tider med inflation og stigende lønninger fører det til, at de offentlige pensioner halter bagud i forhold til lønudviklingen.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man med virkning fra 2024 regulerer pensioner på baggrund af et løn- og pensionsnævns vurdering af lønudviklingen for det kommende år. Ifølge økonomiministeriets seneste vurdering, vil lønudviklingen i 2024 være på 5,3 pct. Men reguleringen af pensioner vil kun være på 3,2 procent.

3. Bundfradrag for beregning af den personlige tillægsprocent for indkomst skal hæves 

Ældrechecken får en stigende betydning for pensionisternes – ikke mindst de dårligst stillede – økonomi. Målgruppen for ældrecheck har været faldende over det seneste årti – ikke mindst fordi mange har for høje indkomster. Derfor er andelen som får ældrecheck faldende. I 2023 er det 290.000, som modtager enten fuld eller delvis ældrecheck. Men det forventes at falde til omkring 200.000 i 2030. Det skyldes blandt andet modregningen af supplerende indkomst.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man hæver bundgrænserne fra henholdsvis 35.000 kroner til 50.000 kroner (enlige) og 70.000 kroner til 140.000 kroner (ægtefæller/samboende).

4. Arbejdsindkomst skal have mindre betydning for modregning i efterløn. Indførelse af et bundfradrag på 50.000 kroner årligt

Det er et faldende antal personer, som år for år beslutter sig for at gå på efterløn. Det skyldes ikke mindst de senere års reformer, som har medført, at det er mindre attraktivt at udnytte sin efterlønsret blandt andet på grund af den hårde modregning af pensioner.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at man øger incitamentet til at arbejde sideløbende med modtagelse af efterløn. Det kan ske ved indfør et bundfradrag på 50.000 kroner årligt for arbejdsindkomst.

Tilsvarende skal grænsen for at få fradraget et mindre antal timer, end det man rent faktisk har arbejdet, stige fra 42.275 kroner (2023) til 92.275 kroner Det vil især give et større incitament til at fortsætte på deltid som efterlønsmodtager.

5. 85 % dækning af pensionisters udgift til tandlægebehandling

Mange pensionister, som afstår tandbehandling af frygt for store udgifter, som pensionen ikke giver mulighed for at betale. I princippet bør tandbehandlinger sidestilles med øvrige behandlinger i det danske sundhedsvæsen.

  • Derfor foreslår Faglige Seniorer, at alle over 67 år får tilskud, der svarer til 85 % af udgifterne til tandbehandling. Det vil give en forebyggende effekt, der kan reducere antallet af alvorlige tandsygdomme.

Hent forslagene her

Hent Faglige Seniorers forslag til finansloven i udvidet version (pdf)

Hvad mener du?

Er du enig i Faglige Seniorers 5 forslag til regeringen, der skal forbedre pensionisternes økonomi?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

 

 

Først publiceret: tirsdag 26. september 2023
Artiklen er sidst opdateret torsdag 5. oktober 2023 kl. 12:46

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , , , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.