Lone Tiselius er 67 år og arbejder fortsat som folkeskolelærer. Nu er der nyt overenskomstforlig på hendes område.

Aftale i kommuner sikrer goder til seniorer

Aftale for de omkring 500.000 medarbejdere i kommunerne har forbedringer for senior-ansatte.

Senest opdateret: tirsdag 20. februar 2024

Det skal være nemmere for seniorer at vende tilbage til et kommunalt job, selv om de er gået på folkepension. 

Det fremgår af det forlig, som netop er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet, der består af de faglige organisationer for omring 500.000 ansatte i landets 98 kommuner.

Forlig for kommunalt ansatte

* Arbejdsgivere og ansatte i kommuner er enige om overenskomst med en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent over de næste to år. Det går både til højere løn og andre tiltag.

* De generelle lønstigninger lander i aftalen på 6,51 procent inklusive reguleringsordningen.

* Der er aftalt en særlig hurtig udmøntning, hvor 4 procent bliver udbetalt 1. april 2024.

* Oveni kommer midler til organisationsforhandlingerne på 2 procent.

* Der er fastsat en særlig ordning, der skal sikre, at de offentligt ansattes løn følger med de privatansattes lønninger. Der sættes penge af til de lavestlønnede i kommunerne.

* Som noget nyt danner forliget ramme om en opsparingsmodel, hvor der er mulighed for at opspare lønnet frihed til senere brug.

* Der er aftalt tre uger ekstra med løn under barsel til far eller medmor samt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse via en aftalemæssig omlægning af store bededagstillægget.

Kilde: Ritzau

Aftalen skal gøre det nemmere for tjenestemænd og andre, der er fratrådt og gået på pension, at genoptage jobbet. 

“Dermed skal det medvirke til at afhjælpe manglen på arbejdskraft,” fremgår det.

Aftalen sikrer også, at overenskomsten vil dække fuldt ud for de pensionerede, der genoptager beskæftigelse i kommunen.

Hvis aftalen blive godkendt, træder den i kraft 1. maj og vil senest gælde for alle ansatte senest 1. oktober i 2024.

Opsparing til frihed

Aftalen indebærer også, at afspadsering – blandt andet som følge af mer- og overarbejde – samt den 6. ferieuge kan opspares og dermed samles sammen og holdes senere.

Der kan maksimalt opspares 15 dage, hvoraf maksimalt otte dage er afspadsering. 

Forliget giver fra 1. januar 2025 visse grupper mulighed for at konvertere deres seniorbonus til seniordage med ret til fravær med løn eller til at indbetale seniorbonussen til et løbende ekstraordinært pensionsbidrag.

Parterne er også enige om, at der i overenskomstperioden  skal udvikles en egentlig fritvalgsmodel, som blandt andet kendes fra det private arbejdsmarked.

Fritvalgsordningerne giver mulighed for den enkelte lønmodtager til frit at bestemme, hvad dele af lønnen skal bruges til i forhold til den  konkrete livssituation – blandt andet i forhold til seniorordninger.

På den store bane

Med forliget er der aftalt en samlet ramme på 8,8 procent for de kommunale medarbejdere over de næste to år. Udover generelle lønstigninger indeholder forliget blandt andet en særlig justering for de lavest lønnede. 

”Vi har aftalt en ekstra forhandling mod slutningen af overenskomstperioden – en ultimoforhandling. Aftalen er indgået for at indhente det lønefterslæb, vi har, så vi ikke tager det med ind i OK26-forhandlingerne,” siger chefforhandler Mona Striib, formand for FOA.

Overenskomstresultatet sendes til afstemning hos de faglige organisationer. Hvis det godkendes, vil overenskomsten gælde fra 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Se aftalen på det kommunale område HER

Seniorklar? Se her

Er du seniorklar? Læs mere om, hvordan du forbereder dig til overgangen til tilværelsen som folkepensionist  – og hvilke muligheder du har, inden du træffer valget.

Læs mere HER

Du kan også få gode råd og vejledning på hjemmesiden Seniorklar

Først publiceret: tirsdag 20. februar 2024
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 20. februar 2024 kl. 16:09

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.