Ældre skal i højere grad kende de medarbejdere, der kommer i deres hjem, og derfor skal faste teams udbredes.

Regeringen og 5 partier bag historisk aftale om ældrereform

Regeringen afslører det, der betegnes som "historisk aftale om ældrereform."

Senest opdateret: mandag 29. april 2024

Ældre kan se frem til mere selvbestemmelse og faste teams i hjemmet, og medarbejderne får sat deres faglighed fri til at skabe det gode ældreliv. 

Efter måneders forhandlinger har regeringen præsenteret sin længe ventede ældrereform.

Med aftalen bliver der i følge partierne bag frigivet tid fra bureaukratiske opgaver til, at medarbejderne i faglige fællesskaber i højere grad kan bruge tid på kerneopgaven omsorgen og plejen af de ældre.

Syvmileskridt til det gode ældreliv

Reformen betegnes som en historisk aftale.

“Vi tager i dag et syvmileskridt for at skabe det gode ældreliv. Med aftalen sætter vi mennesket før systemet,” siger ældreminister Mette Kierkgaard (M).

“Ældre mennesker er forskellige. Den forskellighed skal ældreplejen afspejle. Derfor skaber vi rammerne for, at ældre, der har brug for hjælp og pleje, mødes i deres ønsker og behov. Vi styrer med tillid frem for minuttyranni. Med den enkelte ældres behov i centrum. Så vi danskere kan blive ved med at leve liv fyldt med livsglæde i stærke fællesskaber,” siger ministeren.

Få gratis nyhedsbrev om politik

Få nyheder om seniorpolitik direkte i din mailboks, når nyheden sker.

Tilmeld dig Faglige Seniorers nyhedsbrev om seniorpolitik.

Det er gratis.

Bag reformen står regeringen og aftalepartierne Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

“Aftalen kommer til at frisætte ældreområdet, og tilgangen til området vil grundlæggende blive ændret, så vi i fremtiden vil styre på kvalitet og bærende værdier om selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse og tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Desuden udvider reformen borgerens frie valg,” fremgår det af aftalen.

Ældreminister Mette Kierkgaard indledte forhandlingerne om en reform af ældreplejen tirsdag 6. januar.

Ældrereformen består af flere lovgivninger, herunder en ny ældrelov.

En ny ældrelov skal ifølge aftalen træde i kraft 1. juli 2025.

“Samlet understøtter reformen bevægelsen fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med mere lokal frihed og forandringskraft,” lyder det i aftalen.

Tilfredse i SF

SF’s ældreordfører Kirsten Norman Andersen har presset på for at få afsat flere midler i aftalen. Og det er lykkedes.

Hun er derfor ikke overraskende positiv overfor forliget.

“Det nytter ikke noget, at ældres hjem er Fredericia Banegård. Med den her aftale sikrer vi, at flere ældre kan se frem til fast og kendt personale i ældreplejen. Det vil sikre mere tryghed og ro, når en stor del af kvalitetsløftet nu går til faste teams. Samtidig kommer der væsentligt flere penge ud til ældreplejen allerede i år. En halv milliard falder på et tørt sted i de trængte kommuner,” siger hun.

Statsministeren: Det er kronjuvelerne

Facebook hilser statsminister Mette Frederiksen det velkommen, at et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om en bedre ældrepleje.

“Med mere frihed til medarbejderne. Så de ikke skal bruge deres tid på unødvendig dokumentation og krav. Og vores ældre kommer til at møde et plejepersonale af kendte ansigter i deres eget hjem. Og de kommer i langt højere grad til selv at kunne vælge, hvad tiden skal bruges på,” skriver Mette Frederiksen.

“En værdig og tryg ældrepleje. Det er en af kronjuvelerne i vores velfærdssamfund. Derfor er det også godt, at et bredt flertal nu tager ansvar. For selvom der er meget, der fungerer – takket være dygtige og engagerede medarbejdere – så er der også store udfordringer, vi skal have løst,” skriver statsministeren på sin Facebook-profil.

Aftalens hovedpunkter

Faste teams

Ældre skal i højere grad kende de medarbejdere, der kommer i deres hjem, og derfor skal faste teams udbredes. Aftaleparterne har til dette formål afsat et ekstra engangsbeløb på 376,1 mio. kroner i 2024 ud over det varige løft på en milliard kroner.

Sammenhængende helhedspleje

Helhedspleje skal være det bærende princip, og det indebærer, at én leverandør har det samlede ansvar for borgerens forløb. Målet med helhedspleje er, at hjælpen og plejen i langt højere grad end før gives som et sammenhængende forløb, der koordineres med den enkelte ældre ud fra det aktuelle behov.

Ekstra milliard til kvalitetsløft

Med aftalen får ældreplejen også en milliard kroner ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen.

Indsats mod forråelse

For at forebygge forråelse i ældreplejen og sikre kvalitet i indsatsen over for mennesker med demens afsættes desuden blandt andet ekstra 30 millioner kroner til forebyggelse af forråelse. Tilsyn på plejehjem forenkles og samordnes.

Vælg mellem friplejehjem og kommunale plejehjem

Borgere får bedre grundlag for at vælge mellem plejehjem med åbenhed om beboertilfredshed, og de får også flere typer af plejehjem at vælge imellem. Aftalen åbner for flere friplejehjem, og kommunale plejehjem får mulighed for at blive lokalplejehjem med flere frihedsgrader.

Både offentlige og private leverandører får mulighed for at levere alle pleje- og omsorgsforløb, så det understøtter målet om helhedspleje og faste teams. 

Milliard oveni 2030-plan

Aftalen indeholder et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 milliard kroner årligt fuldt indfaset fra 2027.

Midlerne ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som er afsat i regeringens 2030-plan.

Herudover er der afsat 376,1 millioner kroner i 2024, som er øremærket til udbredelse af faste teams.

Læs aftale-teksten her

Læs aftalens fakta-ark her

Hvad mener du?

Er det en god eller dårlig aftale for de ældre? Hvad mener du? 

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

FOA: God begyndelse

Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, er positivt overfor det nye forlig på ældreområdet, men understreger, at der venter hårdt arbejde for kommuner og stat og ikke mindst medarbejdere, hvis projektet skal lykkes.

”Det er vigtigt at understrege, at den her aftale ikke er afslutningen på arbejdet. Det er nærmere begyndelsen. Der venter hårdt arbejde og engagement, hvis det skal lykkes. Vi er parat. Også til at fastholde og tilskynde kommunerne og regeringen, til at få det gode ideer gennemført,” siger Tanja Nielsen.

“Et af de store spørgsmål i forhandlingerne, er økonomien. Der tilføres flere midler – det er også nødvendigt. Og her vil jeg gerne anerkende, at SF og de andre aftalepartnere har presset regeringen til en meget bedre målretning og indfasning af økonomien. Vi skal sikre, at de ekstra penge går til et reelt løft af ældreplejen, og ikke forsvinder i kommunernes alt for små driftsbudgetter,” siger hun.

Tanja Nielsen fremhæver, at der endnu ikke er fundet en løsning på, at arbejdet på ældreområdet reguleres efter to love, Sundhedsloven og Serviceloven, der både lapper ind over hinanden og fremkalder unødigt papirarbejde.

Først publiceret: torsdag 18. april 2024
Artiklen er sidst opdateret mandag 29. april 2024 kl. 09:39

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.