Der er valg Europa-Parlamentet søndag 9. juni. Faglige Seniorer kræver øget fokus på ældres forhold.

Opfordring til seniorer: Derfor skal du stemme 9. juni

Ældrepolitik skal højere op på den europæiske dagsorden. Det kan du hjælpe med til ved at stemme til Europa-Parlamentsvalget 9. juni, opfodrer Faglige Seniorer.

Senest opdateret: mandag 27. maj 2024

Har EU og Europa-Parlamentet egentlig nogen betydning for seniorer i Danmark?

“Ja, bestemt. EU har stor indflydelse på dansk politik og lovgivning. Og det gælder også på ældreområdet. Så det er vigtigt som senior at forholde sig til EU og ikke mindst at afgive sin stemme, når der 9. juni er valg til Europa-Parlamentet,” lyder opfordringen fra landsformand for Faglige Seniorer, Mette Kindberg.

EU-Parlamentsvalg 9. juni

Parlamentsvalget holdes søndag 9. juni. Valgstederne har åbent mellem kl. 9 og kl. 20.

Du får tilsendt valgkort og kan møde op på det angivne stemmested og afgive din stemme.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen med for for eksempel fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., har dumulighed for at få hjælp på stemmestedet.

Du kan brevstemme frem til og med torsdag 6. juni på Borgerservice i kommunen. Husk gyldig legitimation som for eksempel dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Hvis du bor eller er indlagt på en institution som for eksempel et plejehjem, et hospital eller ærlige boformer kan du vælge at brevstemme der.

Du kan skal sende ansøgningen til kommunen senest kl. 18 tirsdag 28. maj 2024. Den enkelte kommune kan dog have sat en senere frist.

Læs mere her

Faglige Seniorer står bag en række krav til det kommende Europa-Parlament, som er udformet af de europæiske ældreorganisationer i sammenslutningen AGE Platform Europe.

“Spørg din kandidat, om han eller hun vil arbejde for de ønsker og krav, som Faglige Seniorer og de øvrige europæiske ældreorganisationer har til det kommende Parlament. På den måde kan du være med til at sikre, at emnerne også indgår i debatten op til valget,” siger Mette Kindberg.

Her er nogle af kravene og ønskerne fra Faglige Seniorer og AGE Platform Europe:

1. Ligestilling mellem alle aldersgrupper

• Udvidelse af EU’s eksisterende retlige rammer for aldersdiskrimination så de rækker videre end beskæftigelsesområdet.

• Øget bevidsthed om alderisme ved at fremme initiativer til afskaffelse af aldersdiskriminerende praksisser samt oplysningskampagner til bekæmpelse af alders-stereotyper.

Støtte til udarbejdelsen af en EU-konvention, der tilgodeser ældres rettigheder, og som vil støtte juridiske reformer, der forbyder aldersdiskrimination i alle livets sammenhænge.

2. En delagtig og aktiv alderdom

Sikring af en meningsfuld inddragelse af ældre i politisk deltagelse samt lige adgang til kultur, retsvæsen, beskæftigelse, livslang læring og erhvervsuddannelse, herunder undervisning i digitale færdigheder.

Garantere ældre personer en fuldstændig, prismæssigt overkommelig og lige adgang til grundlæggende og vigtige tjenester og varer som sundheds- og plejetjenester, mad, bolig, offentlig transport og banktjenester, og desuden opretholde alternativer til digitale tjenester.

• Fremme solidariteten mellem generationerne, herunder en udveksling af kulturel, professionel og teknologisk viden mellem yngre og ældre.

3. Sikre autonomi og trivsel

Styrkelse af ældre arbejdstageres muligheder for et bæredygtigt arbejdsliv af høj kvalitet ved at fjerne hindringer som obligatorisk pensionering, bekæmpe aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet og tilpasse arbejdspladsen til alle aldre.

Få gratis nyhedsbrev om politik

Få nyheder om seniorpolitik direkte i din mailboks, når nyheden sker.

Tilmeld dig Faglige Seniorers nyhedsbrev om seniorpolitik.

Det er gratis.

Sikring af tilstrækkelige pensioner og mindsteindkomstordninger til ældre, afhjælpe udhuling af dem over tid, så man giver ældre en økonomisk sikkerhed, der giver dem mulighed for at dække deres behov samt for at få adgang til passende sundhedspleje og boliger, herunder skal man også rette opmærksomhed mod spørgsmål vedrørende grænseoverskridende overførsel og migration inden for EU.

Beskyttelse af ældre mod alle former for misbrug og vold, herunder økonomisk udnyttelse, vanrøgt og isolation.

Sikring af ældres autonomi, uafhængighed, deltagelse og inklusion i langtidspleje, og sikre en forbedret kvalitet og forbedrede arbejdsvilkår for formelle plejere i langsigtede tjenester samt støtte til uformelle plejere, herunder også passende uddannelse.

Samfund for alle

“Vi bliver alle ældre, men vi bliver alt for ofte skildret som sårbare, afhængige, skrøbelige og uduelige, og tilmed som en omkostning for samfundet,” siger Mette Kindberg.

(Artiklen fortsætter efter videoen)

Se video om EU’s betydning for demokratiet i Europa

“Medmindre vores bidrag og erfaring i højere grad anerkendes, værdsættes, og støttes, vil vi ikke opnå et samfund for alle aldersgrupper,” lyder det fra Faglige Seniorers landsformand.

Hun tilføjer, at seniorer i dag engagerer sig i det politiske liv, er frivillige og drager omsorg for og udveksler erfaring med de yngre generationer.

“Vi ønsker, at det fortsat vil være tilfældet i fremtiden,” siger Mette Kindberg.

Hvad mener du?

Hvilke tre emner mener du er vigtigst, når du skal stemme på en kandidat til Europa-Parlamentsvalget 9. juni?

Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: mandag 13. maj 2024
Artiklen er sidst opdateret mandag 27. maj 2024 kl. 16:07

Se, hvad vi ellers skriver om:

, , og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.