Hvad vil Køge med kommunens seniorer?

Kom til  ældrepolitiske vælgermøde mandag den 25. oktober 2021 kl. 14.00 – 17.00 i 3 F´s lokaler, Lykkebækvej 4, 4600 Køge.

Faglige Seniorer, Seniorrådet og Ældre Sagen i Køge afholder ældrepolitisk vælgermøde op til kommunalvalget den 16. november 2021.

Det er vigtigt, at vælgerne også på ældreområdet nu gør sig klart, hvad forventningen er, til de politikere, der stiller op til valget.

Seniorrådet, Ældre Sagen og Faglige Seniorer har derfor taget initiativ til, at give dig mulighed for i en direkte dialog at høre de enkelte politikere/partiers holdning til netop de spørgsmål, som du som vælger finder vigtige for de ældre.

Alle de opstillingsberettigede partier deltager med undtagelse af Alternativet.

Kandidaterne vil indledningsvis kort få lejlighed til at fortælle om deres visioner for ældreområdet, og hvad de vil bestræbe sig på at gennemføre, hvis de bliver valgt.

Alle politikere har fået følgende 4 spørgsmål:

  • Der er i Seniorbefolkningen en stigende interesse og opmærksomhed på behovet for flere seniorboliger og bofællesskaber. Hvordan vil I lokalt imødekomme denne efterspørgsel?
  • Hvordan får vi fastholdt og sikret tilstrækkelig med uddannet personale på plejehjemmene og i hjemmeplejen?
  • Hvad er for Jer god livskvalitet for seniorer?
  • Hvordan vil I sikre tilstrækkelig med plejehjemspladser herunder i sær demens pladser?

Herefter vil alle fremmødte vælgere få mulighed for at stille spørgsmål direkte til den enkelte politiker i mindre grupper.

Mød op 25. oktober kl. 14.00, og hav din spørgsmål med. Kom tæt på politikerne og find ud af, hvad den enkelte står for, inden du stemmer til kommunalvalget.

Der bydes på kaffe/the og kage.

Yderligere oplysninger: kontakt formand for Seniorrådet Nadia Sandberg

Mail: velkommen@nadiasandberg.dk eller telefon 2126 5346

Program for mødet:

Kl. 14.00 Velkomst og præsentation
Kl. 14.05 Ordstyrer Kathrine Wied orienterer om dagens program
Kl. 14.10 Indledende oplæg fra politikerne – 3 minutter til hver om deres vision for ældreområdet
Kl. 14.40 Kaffe/kage tages med til bordene.

Politikerne fordeler sig ved hvert af de 9 borde.

Kl. 15.00 Dialog ved bordene. Vælgerne kan stille spørgsmål til politikerne. Der skiftes bord hvert 15. minut.
Kl. 16.30 Afrunding fra politikerne – 3 minutter til hver
Kl. 17.00 Afslutning ved ordstyrer Kathrine Wied
Kl. 17.10 Tak for i dag