Kurser for klubber og sektioner

Alle kurser skal gennemføres med de lokale AOF-afdelinger, som du kan finde på AOF’s hjemmeside.

Aftalen kan ses her

Kursusindhold

Kurserne ligger fast. Der kan dog efter aftale med de lokale sektioner og seniorklubber foretages mindre ændringer. De kurser, vi lægger ud med, har disse overskrifter, og er beskrevet detaljeret i kursuskataloget:

  • Kassererkursus
  • Den gode bestyrelse
  • Frivillige i afdeling eller kommunegruppe
  • Bliv set! Markedsføring af jeres aktiviteter
  • Sociale medier: Det kan I bruge dem til
  • Facebook for begyndere
  • Facebookstrategi og rolle som ansvarlig for en facebookside eller gruppe
  • Kontakt til pressen – sådan bliver I set og hørt
  • Det gode læserbrev og debatindlæg

Undervisere

Faglige Seniorer har kontakt til nogle gode undervisere, som vi foretrækker til nogle af kurserne.

Holdundervisning

Kurserne gennemføres som holdundervisning med ca. 10-12 deltagere. Folkeoplysningsloven kræver, at holdene er åbne for alle, men der kan også afholdes lukkede kurser, hvortil der kan søges om dækning af deltagergebyret i vores aftale med Velux Fonden.

Lektioner

Kurserne er tænkt som et eller flere dagskurser. Afholdes et dagskursus og deltagerne har brug for et opfølgningskursus, kan man aftale dette lokalt, ligesom man også fra starten af kan tilrettelægge som 2-dages kurser. Men det er ikke muligt at søge støtte til overnatning og lignende.

Lokaler

Lokaler ligger ikke fast. Nogle AOF-skoler har egne lokaler, men ellers bookes kommunale lokaler, eller lokale hos fagforeninger, medborgerhuse, biblioteker m.v.

Pris og støtte fra Velux

Pris pr. kursus afhænger af lokaleleje, underviserhonorar, materialer, antal lektioner, forplejning mv. Ved brug af ansøgningsskemaet til Velux Fonden, kan der søges dækning af deltagerbetaling, transport til underviser, materialer og lokaleleje.

Det er kursusarrangøren – klubben, foreningen eller sektionen, der skal søge om dækning af udgifterne på vegne af alle kursister.

Velux-bevillingen ydes ikke til fortæring og transport til deltagere! Så den del af kurset må I selv finde penge til, evt. gennem deltagerbetaling ligesom det ikke er muligt at søge støtte til overnatning m.v.

Sådan søger du

I kan godt aftale et kursus og ansøge Velux Fonden uden at have hele deltagerlisten på plads. Men ansøgningen skal overholde de eksisterende retningslinjer. Husk at ansøge i god tid.

Ansøgningerne kan ske på digital blanket https://fagligsenior.dk/soeg-stoette-til-aktiviteter/soeg-velux/ og behandles som hidtil i sekretariatet, før den videresendes til Velux til godkendelse.

Alle felter i ansøgningen skal udfyldes. Der skal være en lokal ansvarlig på ansøgningen. Dog kan navn og alder på kursusdeltagerne afviges, hvis der indsamles en liste med disse informationer på selve kurset, som efterfølgende sendes til Faglige Seniorers sekretariat.

Kurserne administreres af AOF og registreres i AOF’s kursusadministrationssystem, der gør det muligt at markedsføre kurserne gennem AOF’s kursusportal.

Vores aftale med AOF Danmark giver ikke svar på alt. Derfor må I spørge, hvis der er noget, I ikke lige forstår helt. Kontakt den lokale AOF-afdeling.