Oversigt: Bevillinger fra Veluxfonden

Her kan du se, hvilke aktiviteter, der har fået støtte fra Faglige Seniorers rammebevilling fra Veluxfonden.

Brug evt. listen som inspiration, inden du selv søger.

Du kan søge støtte her, hvor du også kan se, hvad du kan få støtte til

El-drejeskive og taburet til fremstilling af drejede keramiske værker

Hvem har fået bevillingen: En gruppe faglige seniorer i Korsør
Beløb: 10.000 kroner

Formål med ansøgningen: Vi søger tilskud til en el-drejeskive og taburet til fremstilling af drejede keramiske værker på Kunstnerværkstedet Kabeldepotet i Korsør.
Hidtil har vi kun haft 2 private sparkeskiver til rådighed.
Men det er for hårdt for de ældre aktive, at benytte sparkeskiverne og derfor søger vi tilskud til 2 eldrevne drejeskiver.

Hvad vil vi opnå? Vi vil opnå, at flere kan fremstille drejede værker uden hindringer på grund af muskel- og ledsmerter.
Det fremmer medlemmernes sociale samvær, hvis flere kan arbejde samtidigt.
Desuden vil der kunne fremstilles flere værker på grund af den tidsbesparelse, der er ved brug af el-drejeskive.

Højtalersystem til støtte for hørehæmmede deltagere

Hvem har fået bevillingen: 3F Aabenraa Gråsten Seniorklubben
Beløb: 2.283 kroner

Formål med ansøgningen: Tilskud til højttalersystem til brug ved vort lottospil og andre arrangementer.
Pris indhentet hos Gear4music:
SubZero SZW-30 Dual Lavalier og headset trådløs.
Sub Zero 500W 12 ” PÅ speaker System with digital payer & stands

Hvad vil vi opnå? Flere af deltagerne i vores arrangementer, har valgt at stoppe, fordi de har svært ved at høre foredragsholderen/opråberen. Vi håber, at vi kan få dem til at vende tilbage, når vi nu får forstærket lyden.

PC til klubaktiviteter

Hvem har fået bevillingen: 3F Aabenraa Gråsten Seniorklubben
Beløb: 6.992 kroner

Formål med ansøgningen: Indkøb af PC til udvikling af vores kommunikation med medlemmerne. Vi ansøger om tilskud til en PC Asus Vivobook S14 S430FA-EB109T Laptop

Hvad vil vi opnå? PCen skal bruges i det daglige arbejde i foreningen. Både i kontakten med vores medlemmer, som forventer, at vi kommunikerer digitalt, men også til en digitalisering af det administrative arbejde.

Telt til aktiviteter

Hvem har fået bevillingen: Faglige Seniorer sektion Storstrøm
Beløb: 20.000 kroner

Formål med ansøgningen: Faglige Seniorer i sektion Storstrøm deltager hvert år i en lang række arrangementer for at promovere vores tilbud og aktiviteter overfor områdets seniorer. Vi oplever stor interesse for vores tilbud og ser mange nye seniorer i vores kreds. Men vi mangler et telt, der kan binde vores tilstedeværelse sammen, være udgangspunkt for vores aktiviteter i gadebilledet og sikre endnu større synlighed.
I dag foregår vores tilstedeværelse en lille smule interimistisk. Derfor søger vi tilskud til et udstillingstelt mm. på 4 x 4 meter til en samlet pris på knap 20.000 kroner. Teltet skal være både enkelt, robust og fleksibelt, og både skal kunne bruges af sektionen, men også udlånes til de 39 seniorklubber i området.
Teltet vil være et stort aktiv for os, og understøtte den trend vi oplever for øjeblikket med et stigende antal aktive seniorer, der deltager i vores aktiviteter både ”foran og bag scenen”.

Hvad vil vi opnå? Vi vil have flere aktive seniorer og vi kan allerede i dag konstatere, at større lokal synlighed tiltrækker rigtigt mange ny aktive. Samtidig vil vi også få et sted, der kan fungere som samlingspunkt for vores mange udadvendte aktiviteter. Det er en væsentlig del af vores strategi, at vi er åbne og synlige, fordi vi kan se, at det virker rigtig godt overfor de seniorer, vi har svært ved at nå gennem de digitale kanaler.

Udstyr og arkivuddannelse til frivillige på Forsorgsmuseum Hammer Bakker

Hvem har fået bevillingen: Socialpædagogernes seniorer,  Nordjylland
Beløb: 34.900 kroner

Formål med ansøgningen: Vi er en gruppe seniorer fra SL, som er frivillige på et forsorgsmuseum i Hammer Bakker, 9310 Vodskov. Museet har til huse i en bygning fra 1916 og indeholder en lang række effekter/ bøger/b+L9:L12illeder, som viser, hvordan en hverdag på en stor central institution for åndsvage var i perioden fra 1916 og indtil decentraliseringen af Hammer Bakker i 1980’erne.
Vi er af den opfattelse, at museet er helt unik og at mange af genstandene er uerstattelig og derfor vil vi meget gerne have det hele lagt ind i et arkiveringssystem, som hedder Arkibas.
Vi har ca.1100 besøgende om året, vi har åbent hver torsdag fra kl. 10-14  og ellers bestræber vi os på at holde åbent, når vi får henvendelser der ønsker dette.
Vi vil gerne gøre museet mere bruger venligt, skabe mere luft omkring effekterne og på sigt også gerne gøre det mere børnevenligt. Men vi må starte et sted.
Derfor søger vi støtte til indkøb af hardware til registrering og indskanning af effekter m.v. samt til undervisning af foreløbig 5 seniorer.
Det vi har brug for nu er:

 • en pc. 6.000 kroner
 • 2 scannere á 5.700 kroner
 • 1 kamera til 2.500 kroner
 • Arkivuddannelse til 5 seniorer, som består af 5 moduler a’ 600 kr. pr. dag, i alt 3000 kr. x 5
  I alt ansøger vi således om 34.900 kroner

Hvad vil vi opnå? Først og fremmest ønsker vi, at en uerstattelig del af vores faglige historie som socialpædagoger bliver bevaret for eftertiden. De penge som vi søger skal bruges til indkøb af  2 stk scannere, et kamera, en PC og ikke mindst til at tilbyde uddannelse til  en arkivuddannelse  til 5 stk, frivillige på museet.
Det er vores mål, at alt på museet bliver registreret og arkivere. Vi har flere gange haft studerende fra Aalborg universitet og det er en jungle at finde de rette papirer, når de ikke er registreret.

Temadag for ildsjæle

Hvem har fået bevillingen: Faglige Seniorer Sektion 3 midt-øst (Århus)
Beløb: 27.000 kroner

Formål med ansøgningen: De mange aktive ældre i Faglige Seniorer i sektion Midt/Øst er kulturbærere for kolleger og medlemmer. Men selv ildsjæle kan miste gnisten.
Derfor ansøger om midler til afholdelse af et kursus/temadag i Aarhus med det formål at styrke samarbejdet mellem de aktive i klubberne, og give dem nogle konkrete værktøjer og oplyse om de muligheder, der tilbydes, sådan at vi kan få flere aktive ældre.
Som underviser ønsker vi at engagere den kendte oplægsholder Tommy Krabbe, der har specialiseret sig i netop at tænde gløden under ildsjælene.
Kurset vil blive tilbudt alle 26 klubbestyrelser i sektionen, og vil blive afviklet som en blanding af oplæg og workshops. Vi forventer 75-100 deltagere i arrangementet, som forløber over 1 dag.
Vi vil blandt andet beskæftige os blandt andet med spørgsmålene:

 • Hvad er en ildsjæl?
 • Hvilke typer er der?
 • Hvad får vi ud af, at være ildsjæle?
 • Hvordan får vi andre op af hængekøjen?
 • Hvordan siger ildsjælen ”nej” uden at få dårlig samvittighed?
 • Hvordan undgår ildsjælen at brænde ud?

Vi dækker selv udgifter til lokaler og fortæring, og det ansøgte tilskud dækker således alene udgiften til den valgte kursusleder/oplægsholder.

Hvad vil vi opnå? Temadagen skal både give inspiration og styrke samarbejdet klubber imellem. Men først og fremmest tænde gnisten i alle vores ildsjæle, sådan at de finder ny energi og inspiration til at få endnu flere seniorer med til vores mange aktiviteter.

PC og printer til klubaktiviteter

Hvem har fået bevillingen: SL Seniorklub Bornholm
Beløb: 10.000 kroner
Formål med ansøgningen: Vi er en seniorklub på 48 medlemmer under SL kreds Bornholm. Vi søger støtte til PC og printer kommunikation til vores medlemmer med henblik på at fremme medlemmernes deltagelse klubbens aktiviteter. Vi er igang ved at udvikle vores aktiviteter, sådan at vi får nye, spændende arrangementer i kalenderen. Vi vurderer at anskaffelserne kan holdes indenfor en ramme af  10.000 kr. Vi søger hermed dette beløb.

Hvad vil vi opnå? Flere deltagere i vores aktiviteter. Men vi vil også gerne udvikle vores kommunikation med medlemmerne.

Drejebænk til metalværksted

Hvem har fået bevillingen: Metalværkstedet Seniorhuset Odense
Beløb: 45.000 kroner

Formål med ansøgningen: Vi har en gammel drejebænk, som vi meget gerne vil have udskiftet, fordi den ikke opfylder de sikkerhedsmæssige krav. Samtidig er gearkassen og bremsen ikke i orden, så det er ikke forsvarligt at bruge maskinen. Vi har undersøgt markedet, og det som har været til salg brugt, er for dyrt og i dårlig stand. Derfor søger vi penge til tilskud til en ny/nyere drejebænk, prisen ligger på 95.000 kr. inkl. moms.
Vi søger Velux om et tilskud på 45.000 kr., og forventer, at vi kan finde resten af midlerne fra andre sponsorer. Vi har tidligere fået fra Velux-fonden til kompressor og sandblæserkabine og diverse værktøj, hvilket vi er glade for.

Hvad vil vi opnå? På Seniorhusets Metalværksted kan man kan få hjælp til forskellige reparationsarbejde og fremstilling af mindre projekter. Som hovedregel skal man selv kunne lave arbejderne, men der er faglig ekspertise til at råde og vejlede, eller give en hånd med i brugen af maskinerne. Vi uddanner interesserede brugere i sikkerhed og brug af metalforarbejdnings maskiner, således de kan være medhjælp for nye brugere.

Honorar til foredragsholder

Hvem har fået bevillingen: HK Seniorklub, Skive
Beløb: 7.000 kroner

Formål med ansøgningen: Foredrag med hospitalsklovn Trine Alvilda Jensen om livsglæde i med og modgang, honorar 4000 kr.
+ Foredrag med Jette Seidenschnur om sit liv før, under og efter Jehovas Vidner, honorar 3000 kr.
PS. Vi har ikke tidligere søgt i Velux Fonden, og klubben har 42 medlemmer.

Hvad vil vi opnå? Nye, spændende arrangementer og flere aktive medlemmer. Vi vil gerne møde nogle af de mennesker, som har gjort en forskel, der hvor de har deres virke. Forhåbentligt som inspiration for vores medlemmer.

PC til klubaktiviteter

Hvem har fået bevillingen: Faglig Seniorer Storstrøm
Beløb: 7.925 kroner

Formål med ansøgningen:  Indkøb af PC til undervisning og til udvikling af vores kommunikation med medlemmerne med det formål, at vi får endnu flere aktive seniorer.

Hvad vil vi opnå? Vi vil gerne have fat i nogle af de seniorer, som vi normalt ikke ser til vores arrangementer gennem en tættere digital kommunikation, og så vil vi gerne hjælpe medlemmerne med nogle af de dagligdags problemer, de har med IT m.m.

Honorar til foredragsholder

Hvem har fået bevillingen: Seniorklubben Sønderjyden
Beløb: 7.000 kroner

Formål med ansøgningen: Hvad vil vi opnå?  Foredrag om Sønderjylland og de mænd og kvinder, som har præget området, om deres skæbner og kampe som frontkæmpere. Foredragsholderen er journalist Kurt Leth.

Hvad vil vi opnå? Vi er seniorklub med 50 medlemmer. Vi laver kurser, foredrag, fester og rejser til stor glæde for medlemmerne, hvoraf mange er enlige.

Honorar til foredragsholder

Hvem har fået bevillingen: Faglige Seniorer, Vestsjælland
Beløb: 10.000 kroner

Formål med ansøgningen: Honorar til foredragsholder Pia Fris Laneth, som fortæller om de kvinder og mænd, som kæmpede for grundlovsændringerne i 1915, som gav myndige kvinder og tyende politiske rettigheder på lige fod med myndige mænd, og de stemte for første gang til Folketingsvalget i 1918.

Hvad vil vi opnå? Synlighed/Medlemspleje. Vi forventer, at der kommer et sted mellem 75-100 deltagere fra hele området og dermed få gjort os synlig for alle.  Det vil forhåbentligt blive møde man vil tale om i sin omgangskreds, og som på den måde styrker os.

Søg selv støtte her