Der er sat flere penge af til omsorg og pleje af ældre, men det er langt fra nok, fordi antallet af ældre samtidig er stigende, mener Faglige Seniorer.

Kommunernes økonomi: Småpenge til voksende antal seniorer

Økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen har fokus på det rigtige: Det stigende antal seniorer. Men pengene rækker langt fra, mener Faglige Seniorer.

Senest opdateret: onsdag 20. juni 2018

Der blev ganske vist rystet 2,3 milliarder kroner ud af de korte spenderbukser, da Kommunernes Landsforening og regeringen torsdag gjorde regnebrættet op efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for næste år.

En pæn slat af de ekstra penge går til ældreområdet, fremgår det af økonomiaftalen.

Når det kommer til, at de ældres behov for omsorg og pleje skal dækkes ind med økonomi, så har regeringen endog meget svært ved at komme til lommerne.

Palle Smed, direkør i Faglige Seniorer

Men armene kommer ikke op over hovedet hos Faglige Seniorer af den grund. For pengene matcher slet ikke det stigende antal ældre, lyder det fra organisationen, der har 230.000 LO-medlemmer over 60 år.

”Kommunerne og regeringen har ganske vist set den demografiske udvikling, der betyder, at flere og flere danskere kommer i senior-alderen. Men når det kommer til, at de ældres behov for omsorg og pleje skal dækkes ind med økonomi, så har regeringen endog meget svært ved at komme til lommerne. Det er aftalen med kommunerne desværre igen et udtryk for,” siger direktør i Faglige Seniorer Palle Smed.

Læs også artiklen: Aftale forhindrer benspænd for byggeri af seniorboliger.

Pengene rækker ikke

Økonomiaftalen mellem kommuner og regeringen betyder, at:

  • Den kommunale serviceramme løftes med 1,7 milliarder kroner til såkaldt borgernær velfærd for blandt andet ældre.
  • Der tilføres 100 millioner kroner til kompetenceløft og rekruttering af syge- og sundhedspersonale i 2018.

Men selvom regeringen og Kommunernes Landsforening nu er enige om at hæve udgiftsloftet med 1,7 milliarder kroner til at imødegå udgiftspresset som følge af et stigende antal ældre, så rækker det formentlig kun lige i 2019, mener Faglige Seniorer.

I forvejen var udgiftsloftet nemlig nedreguleret med 0,5 milliarder kroner, så den reelle stigning er kun på 1,2 milliarder kroner. Derudover skal kommunerne gennemføre effektiviseringer på 1 milliard kroner for at få 500 millioner kroner til generelle velfærdsinitiativer, fremhæver Faglige Seniorer.

”Først til efteråret kommer vi i de kommunale budgetforhandlinger til at se, om de er midler nok til ældreområdet,” siger Palle Smed.

Indgå langsigtet aftale

Faglige Seniorer opfordrer til, at kommuner, regering og de politiske partier indgår i seriøse forhandlinger om en langsigtet aftale på ældreområdet.

”Det ville faktisk være godt, hvis de parterne kunne aftale de fornødne midler til at klare det stigende antal ældre med pleje- og omsorgsbehov. Om råderummet er til rådighed for den opgave, må vi formentlig vente med at se til efter et folketingsvalg,” lyder det fra Palle Smed.

Over 1,1 million danskerne er over 65 år. Det svarer til knap 20 procent af befolkningen.

Fremskrivninger viser, at om 12 år vil der være yderligere 500.000 danskere over 65 år.

Økonomiaftalen og de ældre

Uddrag af økonomiaftalen for 2019 mellem Kommunernes Landsforening og Staten:

  • Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2019. Udgiftsloftet indebærer en nedregulering på 0,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd, herunder for at understøtte den nære sundhedsindsats og kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 251,9 mia. kr.
  • Derudover prioriteres 0,6 mia. kr. i 2019 til målrettede løft af bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død og bedre hjælp til pårørende som forudsat med finansloven for 2018.
  •  Endvidere omlægges puljen til klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere på 380 mio. kr. til bloktilskuddet i 2019 med henblik på at understøtte en værdig ældrepleje.

Hele aftalen kan ses her

Først publiceret: fredag 8. juni 2018
Artiklen er sidst opdateret onsdag 20. juni 2018 kl. 09:23

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.