I kan blandt andet søge støtte til køb af motionsredskaber, hvor ældre har været frivillige instruktører eller på anden måde organiseret muligheden for træning og samvær for andre.

Støtte til aktive ældre, der yder en frivillig indsats

Faglige Seniorer har indledt et samarbejde med Velux Fonden, der støtter aktive ældre.

Senest opdateret: tirsdag 2. oktober 2018

Når arbejdslivet stopper, er der stadig idéer og virkelyst tilbage hos mange seniorer. Mange medlemmer af Faglige Seniorer er aktive i en forening, en klub eller på et værksted i lokalområdet, hvor de måske kan udnytte deres håndværk eller faglighed. Der kan også være tale om et arbejdende museum eller frivilligt arbejde i et lokalarkiv.

Velux Fonden, der støtter aktive ældre, har indgået et samarbejde med Faglige Seniorer, og flere klubber og aktive seniorer er allerede ved at søge tilskud i fonden, der sidste år uddelte omkring 19 mio. kr. i form af 733 bevillinger til ældres aktiviteter.

I mange af bevillingerne fylder den sociale indsats meget, og det er afgørende, at seniorerne selv påtager sig en aktiv rolle, der bringer deres ressourcer i spil og opretholder deres handlekraft.

Men ofte er der brug for en økonomisk indsprøjtning til indkøb af materialer eller udstyr, og det er her Velux Fonden er relevant. Fonden giver til gengæld ikke penge til almindelig drift, løn eller underholdning. Men herunder kan du læse en kort beskrivelse af mulighederne for at søge støtte.

Hvem kan søge?

 • Aktive ældre over 60 år, der ikke længere er erhvervsaktive
 • Enkeltpersoner eller grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

Hvad kan der søges om?

 • Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig indsats, dvs. den ekstra indsats, nogle ældre yder som frivillig instruktør, bestyrelsesmedlem el.lign., der muliggør andres aktivitet og samvær.
 • Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’, dvs. hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter.
 • Projekter, hvor ’ældre hjælper andre’, kan også støttes.

Det er ikke muligt at søge til:

 • Løn og honorar til den/de aktive ældre.
 • Underholdning og entré.
 • Drift – årlige løbende udgifter, forplejning.
 • Videreførelse af tidligere erhvervsmæssig karriere.
 • Allerede afholdte udgifter.

Et par eksempler:

 • Motionsredskaber (fx gymnastikmåtter, krolf-/bowlsbaner og cykler), hvor ældre har været frivillige instruktører eller på anden måde organiseret muligheden for træning og samvær for andre.
 •  Værktøj, glasovne og udsugningsanlæg til seniorklubber, hvor ældre organiserer aktiviteterne.
 • IT-udstyr til understøttelse af ældres indsats i lokalhistoriske foreninger og digitale værksteder.
 • Møbler og materiel til foreninger, hvor ældre frivilligt driver samlings- og aktivitetssteder.

Din ansøgning skal indeholde:

 • En beskrivelse og et konkret og specificeret budget for det, du/I søger til.
 • En oversigt med navn og alder på de ældre, der gør en særlig aktiv indsats, og en beskrivelse af de aktiviteter, du/I søger til.
 • Foreningens vedtægter og seneste årsregnskab.
 • Oplysning om, hvilken organisation og hvilket CVR-nummer en evt. bevilling kan udbetales til, og om organisationen er momsregistreret
 • Om du/I tidligere har modtaget en bevilling fra Velux Fonden, og om du/I har søgt og evt. modtaget støtte fra andre fonde.

Tag kontakt til Faglige Seniorers sekretariat, såfremt du har en aktivitet, som du mener, falder ind under disse vilkår. Eller læs mere på fondens hjemmeside her.

Først publiceret: tirsdag 2. oktober 2018
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. oktober 2018 kl. 17:32

 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.