Faglige Seniorer kræver, at der følger en garanti med om, at midler i bloktilskud til ældre rent faktisk blive brugt på ældreområdet.

Finanslov: Faglige Seniorer frygter et digebrud i ældreplejen

Med regeringens forslag til finanslov er det slut med øremærket tilskud til kommunernes indsats for ældre. Pengene bliver i stedet til bloktilskud. Det bekymrer Faglige Seniorer

Senest opdateret: tirsdag 2. juni 2020

De ældre i landets kommuner risikerer at se penge forsvinde, der ellers skulle være brugt på omsorg og pleje på ældreområdet.

Det frygter fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer bliver konsekvensen, når regeringen med sit forslag til finanslov sætter punktum for statens bidrag til kommunernes ældrepleje.

I stedet indgår midlerne til de ældre i bloktilskuddet til kommunerne.

Det vil undergrave hele statsminister Mette Frederiksens strategi om et løft i kernevelfærden.

Palle Smed, direktør i faglige Seniorer

”Jeg er oprigtigt bekymret for, at kommunerne ikke fastholder de penge til ældrepleje, der nu er flyttet over på bloktilskuddet. Vi har allerede set kommuner, der har droppet klippekortet til de svækkede ældre, der bor hjemme og til plejehjemsbeboerne,” siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer med 230.000 medlemmer over 60 år.

Faglige Seniorer frygter et digebrud i de ældres velfærd, og at kommunerne gør hvad der passer dem uden hensyn til regeringens ønsker.

“Det vil undergrave hele statsminister Mette Frederiksens strategi om et løft i kernevelfærden, og derfor må vi opfordre finansministeren til at holde kommunernes i kortest mulige snor,” siger Palle Smed.

Læs også: Faglige Seniorer: Statsministeren taler velfærd for ældre op

Garanti for at penge går til ældre

Faglige Seniorer mener, at der er grund til at være bekymret for det statslige ansvar for ældreplejen.

“Plejen af de ældre  går virkelig en usikker fremtid i møde, som situationen tegner sig nu. Vi må derfor som minimum kræve, at der fra statens side følger en garanti med om, at midler i bloktilskud til ældre rent faktisk blive brugt på ældreområdet. Det gælder også de ekstra penge, der tilfalder kommunerne som led i kommuneaftalen, fordi de får flere ældre. Vi er nødt til at have nogle garantier for, at pengene ender der, hvor de er tiltænkt og ikke til kulturhuse og huller i vejene,” siger Palle Smed.

Finanslovsforslaget

Regeringen lægger op til investeringer i velfærd, politi og skattevæsnet i 2020.
Samlet præsenterer forslaget til Finanslov udgifter for 11,2 milliarder kroner og indtægter for 5 milliarder kroner.

Udpluk fra udspillet:

* Regeringen vil bruge 5,4 milliarder kroner i investeringer i velfærd og uddannelse i 2020.
* 3,7 milliarder kroner er allerede offentliggjort som del af økonomiaftalerne med kommuner og regioner.
* Der skal afsættes midler, der fra 2021 giver mulighed for at ansætte 1000 flere sygeplejersker. I 2020 bruges 300 millioner kroner.
* Regeringen vil trække 2,3 milliarder kroner i råderummet.

Læs pjece om finanslovsforslaget "Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid".

Se finanslovsforslag specificeret på Ældre- og sundhedsområdet

Det er blandt andet to af de helt store initiativer gennem de seneste år – puljerne til løft i ældreplejen og en værdig ældrepleje – der nu bliver omlagt som generelle bloktilskud til kommunerne.

Samlet så flyttes der årligt op til 1,7 milliarder kroner fra de to områder.

Samtidig vil der ikke længere ført kontrol med om anvendelsen af midlerne til ældre i kommunerne kommer ældreplejen til gode.

”Erfaringerne viser desværre, at så snart puljeperioderne ophører og i stedet indgår som en del af bloktilskuddet, så forsvinder ordningen også. Det så vi med puljen til klippekort til ældre, hvor næsten hver femte kommuner afskaffede ordningen,” siger Palle Smed.

Læs også: Dokumentation: Det sagde Mette Frederiksen om de ældre

Forstår opgør med puljetyranni

En række andre puljer målrettet udvikling af ældreplejen er også på vej til at forsvinde som konsekvens af nedlæggelsen af satspuljen i 2019.

Det gælder indsats for bedre mad i institutioner og hjemmepleje, indsats i forhold til ensomhed, særlige indsatser omkring demens og indsatser, der skulle hjælpe særligt sårbare og svage ældregrupper.

Direktøren for Faglige Seniorer finder det forståeligt, at regeringen har valgt at droppe puljetyranniet. Og der er heller ikke noget i vejen med at reducere på kontrol og tilsyn. Puljerne har dog også været med til at sikre et målrettet fokus på dele af ældreplejen

”Udfordringen med at fremtidssikre vores ældrepleje kan ikke klares uden at staten bidrager med en paraply over området. Vi ved, at kommunernes er stillet vidt forskelligt i forhold til de demografiske udfordringer og ikke mindst i forhold til at sikre kvalitet og forandring, som hjemmeplejekommissionen lagde op til,” siger Palle Smed.

Det er endnu uklart, hvad den nationale handlingsplan for en værdig ældrepleje, der skal erstatte de målrettede puljeinitiativer, kommer til at indeholde.

Et fagligt oplæg til handlingsplanen er endnu ikke færdigudarbejdet, så der ligger ingen fast politik for, hvad der konkret vil ske fremover for ældreplejen.

Hvad mener du

Er Faglige Seniorers frygt for, at pengene til velfærd for ældre gennem bloktilskud forsvinder i kommunernes kasser og risikerer at blive brugt på alt mulig andet som for eksempel kulturhuse.

Har du tillid til, at kommunerne vil bruge ældremilliarderne i de kommunale bloktilskud på de ældre? Deltag i debatten på Faglige Seniorers Facebook-side – KLIK

https://www.facebook.com/fagligsenior/posts/2440839642630966?__xts__[0]=68.ARAQ6hf1_4tr9FyluBH47rFZXE9qGOOq8OisBZ1OtiLMEd0l4Jhwh-4NgYATnnUVKGmLZe0Gi7wDtO_-r6RKKPu5dpEDjzu1KggP2rEzY9q6kpKzSwnofSwwXdbqhJuOHgywTim7LWvoQXmr9wjfsL8LmpogFvMdtx1-zzQBfU_bD7J40nGgXuLc2g6Grt_ThHfS5Hc47K12NfFfNLh4WT14votzmFpijmzkg380r-JenYw-sVBwPJ4dIbS4GCw32OF2_OXoK9GqIRPdAfB6HLbm3BsUnycmTyG7gDQoW81-kE5UmrYCZ2a9698euPRyGJf2Qp8fP9EJbFt1ezzoguNXZA&__tn__=-R

 

Først publiceret: onsdag 2. oktober 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. juni 2020 kl. 11:29

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.