"Der skal tænkes nyt på de fleste arbejdspladser, hvis det skal lykkes at få seniorerne til blive længere," mener direktør i faglige Seniorer, Palle Smed.

Faglige Seniorer: Nu må politikerne i omdrejninger

Faglige Senioer opfordrer regeringen og arbejdsmarkedets parter til at indgå partnerskab for at forfølge målet om at få flere seniorer i job. Seniortænketank har afleveret 20 anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv.

Senest opdateret: tirsdag 2. juni 2020

Seniortænketanken har talt.

Nu er det op til politikerne at komme i omdrejninger, så det bliver mere attraktivt for seniorerne at tage nogle flere år på arbejdsmarkedet, lyder det fra fagbevægelsens ældreorganisation Faglige Seniorer efter, at regeringens seniortænketank torsdag barslede med sine anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv.

Arbejdsmarkedets parter må også levere et større ansvar.

Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer

”Det er godt, at der nu kommer mere faste rammer for indsatsen for et styrket seniorarbejdsmarked. Hidtil har både politikere og de centrale aktører ikke prioriteret dette område højt nok. Nu må politikerne i omdrejninger og arbejdsmarkedets parter må også levere et større ansvar, siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, der  med 230.000 medlemmer er Danmarks næststørste ældreorgansiation.

Faglige Seniorer opfordrer til, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og regeringen indgår et partnerskab med arbejdsmarkedets parter og systematisk forfølger målet om at få flere seniorer i beskæftigelse.

”Det vil forstærke den politiske interesse, og det vil få flere arbejdspladser til at vende blikket mod det store potentiale, som seniorerne udgør som en del af det fremtidige arbejdsudbud,” mener Palle Smed og henviser til Norge, hvor en systematisk indsats har haft stor betydning for den stigende beskæftigelse blandt seniorer.

Seniortænketanken

Seniortænketanken har arbejdet med tre overordnede temaer:
1. Ledige seniorer skal hurtigt tilbage i job
2. Det lange og gode seniorarbejdsliv
3. Tilbagetrækningsvalg og økonomiske incitamenter

Seniortænketanken har under  hvert tema set nærmere på barriererne - men også mulighederne for, at mange flere vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet.

Tidligere formand for LO, Harald Børsting, er formand.

Seniortænketanken blev nedsat i maj 2018 af den tidligere regering og er sammensat af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Seniortænketanken rapport med 20 anbefalinger til fremtidens seniorliv kan hentes her.

Flere i seniorer i job forbedrer finanser

Hvis beskæftigelsen hos danske seniorer var lige så høj, som den er i Norge og Sverige, vil det betyde 50.000 flere i job. Samtidig vil det give forbedring af de offentlige finanser på 13-14 milliarder kroner.

Ifølge Palle Smed er et væsentligt skridt, at kulturen på arbejdspladserne forandres. Undersøgelser viser blandt andet, at mange seniorer vil fortsætte i deres job, hvis de bare bliver spurgt, og der for øvrigt bliver sat pris på deres arbejdskraft.

”En del af den kulturforandring, der skal til, kan skabes ved, at vi taler seniorerne op,” siger Faglige Seniorers direktør.

Blandt andet bør seniorsamtalen ikke længere handle om, hvornår Jørgensen har tænkt sig at gå på pension, men om hvordan virksomheden kan få Jørgensen til at blive, mener Palle Smed.

Læs også: Seniortænketank: Op mod 50.000 flere seniorer kan komme i arbejde

Mere information og rådgivning

Seniortænketanken barslede torsdag med 20 anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv.

Blandt dem værktøjer, der skal medvirke til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet: systematisk information og rådgivning, kompetenceafklaring og opkvalificering skal åbne seniorerne mod de mange nye muligheder.

Arbejdspladserne skal tidligt i gang med samtaler om mulighederne for at fortsætte på jobbet, hvis de har lyst.

Og så anbefaler tænketanken, at vi nu for alvor tager på de mange samspilsproblemer, som opleves, når folk har pension eller løn sideløbende med offentlig pension.

Læs også: Faglige Seniorer: Flere ældre klar til at fortsætte i job

Minister: Seniorer kan gøre os alle rigere

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard glæder sig til at se nærmere på de anbefalinger, som tænketanken er kommet med.

Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med.

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

”Generelt skal vi gøre mere for, at dem, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden. Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med. Seniorerne har erfaring og kompetencer, som jeg håber i højere grad vil blive anerkendt bredt,” siger peter Hummelgaard.

Ministeren er samtidig opmærksom på de seniorer, som enten er nedslidte eller i fare for at blive det.

”Vi arbejder på at indføre en ret til tidligere pension til dem, som er begyndt tidligt ind på arbejdsmarkedet, haft hårde job og betalt mange år til velfærdssamfundet,” siger Peter Hummelgaard.

3F: Husk de nedslidte

Næstformand i 3F, Tina Christensen, retter også fokus på de nedslidte lønmodtagere.

”Anbefalingerne fra seniortænketanken er væsentlige i forhold til fastholdelse af seniorer på det danske arbejdsmarked. Men det er også vigtigt at huske på, at der fortsat er en stor gruppe lønmodtagere, som har knoklet i mange år i belastende jobs og ikke kan arbejde frem til den nuværende og en stigende pensionsalder. Derfor er der fortsat behov for ret til og mulighed for tidligere tilbagetrækning for de slidte lønmodtagere,” siger Tina Christensen.

20 til fremtidens seniorarbejdsliv

Regeringens seniortænketank har udarbejdet 20 anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv.

Langsigtet målsætning
Beskæftigelsesfrekvensen for seniorer i aldersgruppen 60-70 år skal år for år bevæge sig tættere på arbejdsmarkedets gennemsnit.

20 anbefalinger

 1. Der etableres et partnerskab mellem regeringen og de centrale aktører på området, som samarbejder om, at beskæftigelsen for seniorer fortsat stiger.
 2. Aftaleparterne skal fremme lokale løsninger på arbejdspladserne.
 3. Lokalaftaler og seniorpraksis skal udnytte de lokale muligheder for bedre fastholdelse af seniorer på arbejdspladserne.
 4. Arbejdspladserne skal tænke i nye måder at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen.
 5. Ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen.
 6. Kompetenceafklaring og opkvalificering i AMU skal udvikles og målrettes jobfunktioner.
 7. Der gennemføres pilotforsøg om arbejdsmiljøvejledning.
 8. Seniorer skal have tidlige samtaler i jobcentret og a-kassen med øget fokus på ordinær jobformidling.
 9. Jobcentre skal have bedre mulighed for at give seniorer med særlige behov bevis på deres kompetencer og tilbud om opkvalificering.
 10. Seniorer langt fra arbejdsmarkedet skal have en virksomhedsrettet indsats.
 11. Seniorer over folkepensionsalderen skal have bedre hjælp med jobsøgning.
 12. En arbejdsgruppe skal se på paradoksledighed blandt seniorer.
 13. De regionale arbejdsmarkedsråd skal følge seniorernes beskæftigelsessituation.
 14. Beskæftigelsesindsatsen for seniorer skal i højere grad understøttes af data og målinger af målgruppen.
 15. Jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder bør forbedres.
 16. Pensionsinfo.dk udbygges, så den enkelte bedre kan se de økonomiske gevinster ved at arbejde længere.
 17. Der bør udvikles mere målrettet information om at udskyde tilbagetrækning.
 18. Pensionsselskaberne skal rådgive om muligheder for at arbejde længere.
 19. Pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension og eventuel tilbagevenden.
 20. En kommission skal se på forenkling af reglerne i pensions-systemet

Anbefalingerne har downloades som pdf her.

 

Først publiceret: torsdag 21. november 2019
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 2. juni 2020 kl. 15:29

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.