Har du brug for hjælp af andre, kan du give en fuldmagt.

Advokatens råd: Alt du bør vide om fuldmagter

Se hvordan du skriver en fuldmagt, og hvad du skal passe på.

Senest opdateret: tirsdag 3. maj 2022

Faglige Seniorers advokat Camilla Kirk fra Holst Advokater i Aarhus får ofte spørgsmål om fuldmagter.

Her har vi samlet Camillas svar på de mest almindelige spørgsmål om fuldmagter.

Hvad er en fuldmagt?

Du kan oprette en fuldmagt, hvis du ønsker, at en anden person skal hjælpe dig med dine økonomiske eller personlige forhold.

En fuldmagt giver modtageren (kaldt ”fuldmægtigen”) ret til at handle på vegne af dig (kaldt ”fuldmagtsgiveren”).

Ordforklaringer: Fuldmagter

Fuldmægtigen: Den der får fuldmagten og kan handle på dine vegne.

Fuldmagtsgiver: Den der giver fuldmagten til en fuldmægtig.

Fuldmagt: Et dokument som beskriver, hvad fuldmægtigen må gøre. En almindelig generalfuldmagt træder som udgangspunkt i kraft straks.

Fremtidsfuldmagt: En fuldmagt, der registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret.
Fremtidsfuldmagten sættes først i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. For eksempel hvis du bliver dement.

Hvad er en generalfuldmagt?

Der findes forskellige typer af fuldmagter blandt andet en generalfuldmagt.

En generalfuldmagt giver den du giver fuldmagt (fuldmægtigen) ret til at disponere på dine vegne i enhver henseende.

Generalfuldmagten er derfor formuleret, så den dækker alle tænkelige forhold. Det er dog muligt at oprette en generalfuldmagt, der undtager specifikke handlinger, for eksempel salg af fast ejendom.

En generalfuldmagt kan være relevant, hvis du har brug for hjælp her og nu, da den træder i kraft allerede på tidspunktet for underskriften. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis du skal ud at rejse, indlægges på hospitalet, skal på plejehjem eller af andre grunde får svært ved at varetage dine interesser, for eksempel på grund af alder eller demens.

En generalfuldmagt er ikke altid tilstrækkelig. Til visse dispositioner kræves en særlig fuldmagt, for eksempel i forbindelse med tinglysning.

Hvad er en specialfuldmagt?

En specialfuldmagt afgrænser hvilke beslutninger, fuldmægtigen kan træffe på dine vegne.

En specialfuldmagt er relevant, hvis du ved, at du alene har brug for hjælp til ét eller flere specifikke forhold.

Det er også muligt at oprette flere specialfuldmagter til forskellige formål– evt. med forskellige fuldmægtige.

Hvad skal der stå i en fuldmagt?

Fuldmagter kan udformes forskelligt, men det er naturligvis vigtigt, at der er klare rammer for fuldmægtigens dispositionsret.

Fuldmagten bør indeholde oplysninger om:

  • Hvem er fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen (Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og email)
  • Hvornår træder fuldmagten i kraft
  • Hvad er fuldmagtens omfang (dvs. i hvilket omfang fuldmægtigen kan disponere)
  • Hvordan kan fuldmagten tilbagekaldes
  • Hvornår ophører fuldmagten
  • Datering og underskrift fra begge

Desuden bør fuldmagten indeholde oplysninger om, hvorvidt fuldmægtigen kan give fuldmagten videre til andre.

Hvis der er indsat flere fuldmægtige, skal der også stå, hvordan de kan råde i forhold til hinanden.

Det er især vigtigt at få uddybet fuldmagtens omfang.

En generalfuldmagt giver typisk fuldmægtigen ret til at træffe alle beslutninger vedrørende økonomiske og/eller personlige forhold, og man kan med fordel opliste i fuldmagten, hvad dette blandt andet indebærer.

Det kan du skrive i din fuldmagt:

Jeg: (navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og email) giver hermed fuldmagt til:

Fuldmægtigen: (navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer og email)

Fuldmagt gælder for: (skriv hvad fuldmagten gives til for eksempel at klage, søge aktindsigt, hæve penge i banken e.l.)

Fuldmagten træder i kraft: (dato)

Fuldmagten ophører: (dato)

Fuldmagten kan tilbagekaldes ved: (skriv hvordan)

Underskrift: (Begges underskrift)

Dato:

Hvordan oprettes en fuldmagt?

Der findes i princippet ikke formkrav til hvordan man opretter en fuldmagt.

Fuldmagten bør dog oprettes skriftligt og påtegnes af to vitterlighedsvidner eller en advokat, således fuldmagtsgivers retlige handleevne ikke efterfølgende bestrides.

Fuldmagten træder i kraft på oprettelsestidspunktet. Det vil sige, at fuldmagtsgiver kan handle straks efter underskrivelse.

Dette adskiller sig fra en fremtidsfuldmagt, der først træder i kraft i fremtiden, hvis fuldmagtsgiver mister evnen til at tage vare på sine økonomiske eller personlige anliggender, for eksempel på grund af sygdom. 

Læs mere om fremtidsfuldmagt her

Hvad skal man passe på, når man giver fuldmagt?

Selvom en fuldmægtig skal handle i fuldmagtsgivers interesse, har vedkommende en stor frihed til at gøre, hvad vedkommende skønner bedst.

Det er derfor vigtigt, at du vælger en fuldmægtig, som du har tillid til.

Det er også vigtigt at du vælger en person, der passer til opgaven – kender dine behov og synspunkter, og har økonomisk indsigt og tid til at varetage hvervet.

Du bør også overveje, om generalfuldmagten er den rette fuldmagtstype i din situation. Måske er det bedre med en afgrænset specialfuldmagt.

Hvordan ophører fuldmagten?

En fuldmagt ophører automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden, eller hvis fuldmagtsgiver kommer under værgemål eller samværgemål.

Fuldmagtsgiver kan tilbagekalde fuldmagten, så længe fuldmagtsgiver er i stand til at handle fornuftmæssigt på tilbagekaldelsestidspunktet.

Ved tilbagekaldelse af fuldmagten, skal fuldmagtsgiver anmode om at få den fysiske fuldmagt tilbageleveret af fuldmægtigen.

Fuldmagten ophører også, hvis fuldmægtigen ikke længere ønsker at varetage hvervet.

Spørg Camilla Kirk om fuldmagter

I Faglige Seniorers brevkasse, kan du spørge Camilla Kirk om fuldmagter, arv, testamente og andre juridiske spørgsmål.

Spørg advokaten her

 

 

LÆS OGSÅ: Advokaten: Det skal du vide om familielån

LÆS OGSÅ: Hvem kan sidde i uskiftet bo

LÆS OGSÅ: Hvem skal arve efter dig?

Rabat på fremtidsfuldmagt

Adjø's hjemmeside kan du oprette en fremtidsfuldmagt. Den koster 500 kroner.

Men som læser af nyhedsbrevet får du rabat på 50 procent, så du kun skal betale 250 kroner. Brug rabatkoden FS50. Så opnår du rabatten.

Hvorfor skal jeg have en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten er til for at sikre, at du selv bestemmer, hvem der skal kunne varetage dine personlige og økonomiske forhold i tilfælde af for eksempel demens.

Økonomiske forhold kan for eksempel omfatte adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom eller ansøge om offentlige ydelser.

Personlige forhold kan være muligheden for at søge om eksempelvis hjemmehjælp.

Den udprintede fremtidsfuldmagt skal skrives under hos notaren for at gælde. Det koster 300 kroner.

Domstolsstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor din notar og byret ligger. Husk legitimation med billede på.

Først publiceret: mandag 31. august 2020
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 3. maj 2022 kl. 15:20

Se, hvad vi ellers skriver om:

og
  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.