Pension og forsikring:  Se, hvem der arver dig

Hvad sker der med ATP, arbejdsmarkedspension og efterlevelsespension? Se det her

Senest opdateret: mandag 16. januar 2023

Her får du et overblik over, hvad der sker, når den ene ægtefælle eller samlever dør.

ATP

ATP udbetaler typisk et engangsbeløb på 75.000 kroner til en ægtefælle eller samlever ved død.

Beløbet falder med 15.000 kroner årligt, når du når folkepensionsalderen. Udbetalingen falder helt væk, 5 år efter at afdøde har nået folkepensionsalderen.

Det er en betingelse, at afdøde har indbetalt 2 fulde årsbidrag til ATP Livslang Pension efter 1. januar 2002.

For samlevende er det yderligere en betingelse, at I har haft samme folkeregisteradresse i mindst 2 år umiddelbart inden dødsfaldet.

Fra engangsbeløbet trækkes 40 % i afgift til staten.

Læs mere her

Arbejdsmarkedspension

Når du dør, går udbetalinger fra pensioner og forsikringer som udgangspunkt uden om boet. Det er hos dit pensionsselskab og forsikringsselskab, du skal vælge, hvem der skal er begunstiget.

Har du ikke indsat en begunstiget i din pension eller forsikringen, vil den blive udbetalt til ”nærmeste pårørende”.

Nærmeste pårørende er for ordninger oprettet efter 1. januar 2008

 1. Ægtefælle
 2. Samlever, som man har boet sammen med i mere end 2 år eller har barn sammen med
 3. Livsarvinger
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven

Nærmeste pårørende for ordninger oprettet før 1. januar 2008

 1. Ægtefælle
 2. Livsarvinger
 3. Arvinger i henhold til loven/testamente

Læs mere her

Aldersopsparing

Hvis du dør, inden din aldersopsparing er udbetalt, udbetales til dine arvinger, som hverken skal betale skat eller afgift af din aldersopsparing.

Dog kan der evt. skulle betales boafgift på lige fod med anden arv.

Læs mere om aldersopsparing her

Gruppelivsforsikring

Er du medlem af en fagforening, kan dine efterladte måske få en udbetaling fra din fagforenings gruppelivsforsikring.

Reglerne er forskellige i de enkelte fagforeninger, så spørg din fagforening.

Livsforsikring

Har du tegnet en livsforsikringen går den direkte til den person, du har begunstiget.

Ønsker I at sikre hinanden økonomisk, når den ene dør, er en krydsende livsforsikring en god idé.

Efterlevelsespension

Udbetalingen af folkepension stoppes med virkning fra dagen efter pensionistens død.

Hvis du dør, får din ægtefælle eller samlever udbetalt efterlevelsespension i 3 måneder efter dødsfaldet, hvis din partner selv får folkepension eller førtidspension.

Efterlevelsespensionen svarer til jeres samlede pensioner, men beskattes hos den efterlevende. Der anvendes alene den efterlevendes personfradrag. Det betyder, at den samlede udbetaling bliver mindre, end da begge pensionister levede.  Når de 3 måneder er gået bliver den efterlevendes pension beregnet som enlig

Det er en betingelse, at I har haft fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet.

Hvis den afdøde har boet alene for eksempel på plejehjem, får ægtefællen ikke efterlevelsespension.

Pensionstillægget stiger

Bliver man enlig, stiger pensionstillægget.

Reelt enlig Gift eller

samlevende

Grundbeløb 6.928 kroner (2024) 6.928 kroner (2024)
Pensionstillæg 8.016 kroner (2024) 4.102 kroner om måneden (2024)
I alt op til 14.944 kroner (2024) 11.030 kroner (2024)

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Læs mere om forskellen på økonomi som enlig her

 

Først publiceret: søndag 18. oktober 2020
Artiklen er sidst opdateret mandag 16. januar 2023 kl. 10:08

Se, hvad vi ellers skriver om:

, og
 • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

 • Hidden
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.