Det har stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

Gift eller enlig: Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Se hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig - eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionens grundbeløb er 6.327 kroner om måneden i 2019. Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I begge to grundbeløbet.

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er mere end 329.600 kroner om året.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Læs mere og beregn dit grundbeløb på seniorhåndbogens hjemmeside her

Stor forskel på pensionstillægget

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, om du har indtægt fra arbejde (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.

Formue har ingen betydning, men renteafkastet af formuen tæller som indtægt.

Det har også meget stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

En gift eller samlevende pensionist med ret til fuldt pensionstillæg får 3.470 kroner mindre om måneden i pensionstillæg sammenlignet med en enlig pensionist. Det har især stor betydning for pensionen, hvis man er gift eller samlevende med en, som endnu ikke er gået på pension.

Enlig, samlevende eller gift

Reelt enlig Gift eller

samlevende

Grundbeløb 6.327 kr. 6.327 kr.
Pensionstillæg 6.923 kr. 3.453 kr.
I alt op til 13.250 kr. 9.780 kr.

Det vil sige, at et ægtepar tilsammen har 19.560 kroner. Dertil kommer eventuelt den årlige ældrecheck på max. 17.600 kroner pr. person.

Her kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Pensionstillæg til enlige

Er du enlig, er pensionstillægget 6.923 kroner om måneden.

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 83.076 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 87.800  kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 356.600 kroner om året.

For at vurdere om du er ”reelt enlig”, ser Udbetaling Danmark blandt andet på, om du bor bor alene eller sammen med nogen, og om I har fælles husførelse.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Hvis både du og din ægtefælle er pensionist, er det fuldt pensionstillæg for hver ægtefælle 3.453 kroner om måneden.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 175.900 kroner om året. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver), hvis I har indtægten på mere end 175.900 kroner om året. Tillæggene bortfalder helt, hvis jeres indtægter tilsammen er mere end cirka 435.000 kroner om året.

Pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.453 kroner om måneden. Det svarer til 41.436 kroner om året.

Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af ægtefælle eller samlevers indtægt. I beregningen medtages halvdelen af indtægten op til 307.700 kroner.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår også fuldt ud i beregningen. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af beregnet indtægt over 175.900 kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 305.400 kroner.

Der gælder særlige regler når din ægtefælle eller samlever modtager overførselsindkomst.

Samlevende, hvor den ene eller begge har modtaget pension fra før 1. marts 1999, betragtes som enlige ved beregning af pensionstillæg.

Læs mere og beregn dit pensionstillæg på seniorhåndbogens hjemmeside her

Før eller efter 1. marts 1999?

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Andre tillæg ændres også

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Artiklen er sidst opdateret mandag 13. maj 2019 kl. 10:15