Det har stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

Gift eller enlig: Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Se hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig - eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionens grundbeløb er 6.237 kroner om måneden i 2018. Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I begge to grundbeløbet.

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet, hvis din indtægt er mere end 322.500 kroner om året.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Læs mere og beregn dit grundbeløb på seniorhåndbogens hjemmeside her

Stor forskel på pensionstillægget

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, om du har indtægt fra arbejde (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.

Formue har ingen betydning, men renteafkastet af formuen tæller som indtægt.

Det har også meget stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

En gift eller samlevende pensionist med ret til fuldt pensionstillæg får 3.395 kroner mindre om måneden i pensionstillæg sammenlignet med en enlig pensionist. Det har især stor betydning for pensionen, hvis man er gift eller samlevende med en, som endnu ikke er gået på pension.

Enlig, samlevende eller gift

Reelt enlig Gift eller

samlevende

Grundbeløb 6.237 kr. 6.237 kr.
Pensionstillæg 6.728 kr. 3.333 kr.
I alt op til 12.965 kr. 9.570 kr.

Det vil sige, at et ægtepar tilsammen har 19.140 kroner. Dertil kommer eventuelt den årlige ældrecheck på max. 17.200 kroner pr. person.

Her kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Pensionstillæg til enlige

Er du enlig, er pensionstillægget 6.728 kroner om måneden.

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 71.200 kroner om året.

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægt udover 71.200 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 331.000 kroner om året.

For at vurdere om du er ”reelt enlig”, ser Udbetaling Danmark blandt andet på, om du bor bor alene eller sammen med nogen, og om I har fælles husførelse.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Klik og se regneeksempel: Pensionstillæg for reelt enlige

Eva Petersen har indtægter udover folkepensionen på 106.000 kroner. Heraf er de 21.000 kroner fra et seniorvikarjob.

Da der er tale om indtægt fra personligt arbejde indenfor fradragsgrænsen på 60.000 kroner fradrages beløbet inden beregning af reduktion i pensionstillæg.

Beløb til beregning
(106.000-21.000)
85.000 kroner
Indtægtsgrænsen er 71.200 kroner
Nedsættelsen beregnes af 13.800 kroner
Pensionstillægget nedsættes
med 30,9 % af 13.800 =
4.264 kroner
Eva Petersens pensionstillæg:
(80.736 – 4.264) kr. =
76.472 kroner pr. år.
6.373 kroner pr. måned.

Beregn med dine egne tal

Pensionstillæg for enlige, men samlevende

Hvis du lever i et ægteskabslignende forhold, er det fulde pensionstillæg 3.333 kroner om måneden.

For at få fuldt pensionstillæg må din egen indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 71.200 kroner om året. Pensionstillægget nedsættes med 30,9 procent af din indtægten ud over 71.200 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener cirka 200.000 kroner om året.

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Klik og se regneeksempel: Pensionstillæg for enlige, men samlevende

Marianne på 79 år og Søren på 80 år har boet sammen siden 1997. Marianne har indtægter udover folkepensionen på 89.000 kroner.

Indtægtsgrænsen er 71.200 kroner
Nedsættelsen beregnes af 17.800 kroner
Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af 17.800 kr. = 5.500 kroner
Mariannes pensionstillæg: (39.996 – 5.500) kr. = 34.496 kroner pr. årsvarende til 2.875 kroner pr. måned

Beregn med dine egne tal

Pensionstillæg for pensionistægtepar

Hvis både du og din ægtefælle er pensionist, er det fuldt pensionstillæg for hver ægtefælle 3.333 kroner om måneden.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 142.800 kroner om året. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent (16 procent til hver), hvis I har indtægten på mere end 142.800 kroner om året. Tillæggene bortfalder helt, hvis jeres indtægter tilsammen er mere end cirka 389.000 kroner om året.

Klik og se regneeksempel: Pensionstillæg for pensionistægtepar

Jens og Katrine er gift og begge folkepensionister. Jens har en privat pension på 140.000 kroner årligt. Katrine har en ATP-indtægt på 20.500 kroner årligt.

Samlet årlig indtægt ud over folkepensionen: (140.000 + 20.500) kr. 160.500 kroner
Indtægtsgrænsen er 142.800 kroner
Nedsættelsen beregnes af 17.700 kroner
Pensionstillægget nedsættes med 32 % af 17.700 kr. = 5.664 kroner
Halvdelen trækkes af hver ægtefælles pensionstillæg 2.832 kroner
Hver får et pensionstillæg på (39.996 – 2.832) kr. = 37.164 kroner pr. år

svarende til 3.097 kroner pr. måned

Beregn med dine egne tal

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis du er gift og kun den ene af jer er pensionist, er det fuldt pensionstillæg 3.333 kroner om måneden.

Hvis du ikke selv har anden indtægt end folkepensionen, kan din ægtefælle tjene omkring 244.000 kroner om året, uden at dit pensionstillæg nedsættes. Tillægget bortfalder helt ved en ægtefælles arbejdsindtægt på omkring 369.000 kroner. Arbejdsindtægt er: løn, delpension, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

Klik og se regneeksempel: Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Jørgen er folkepensionist. Hustruen Tove er 59 år og stadig på arbejdsmarkedet. Tove har en årsløn på 250.000 kroner.

Der ses bort fra halvdelen af 222.800 kroner = 111.400 kroner.

Beløb, der indgår i beregningen 111.400 kroner
250.000 – 222.800 kroner 27.200 kroner
Jørgens ATP 15.300 kroner
I alt 153.900 kroner
Nedsættelse af pensionstillægget er herefter 32 % af (153.900 –142.800) kroner =  3.552 kroner
Tillægget til Jørgen bliver derfor (39.996 – 3.552) kroner = 36.400 kroner pr. årSvarende til 3.037 kroner pr. måned

Beregn med dine egne tal

Klik her og se regneeksempel: Pensionstillæg, når ægtefællen er på efterløn

Thomas er folkepensionist og modtager 15.500 kroner årligt i ATP og 120.000 kroner årligt i arbejdsgiverbetalt pension. Hustruen Anni er 63 år og på deltids-efterløn og modtager årligt 132.000 kroner.

Der ses bort fra halvdelen af Annis indtægt på 132.000 kroner = 66.000 kroner.

Beløb, der indgår i beregningen

66.000 kroner
Thomas’ ATP 15.500 kroner
Thomas’ arbejdsgiverpension 120.000 kroner
I alt 201.500 kroner
Nedsættelse af pensionstillægget er herefter 32 % af (201.500 –142.800) kr. = 18.784 kroner
Tillægget til Thomas bliver derfor (39.996 – 18.784) kr. = 21.212 kroner pr. år
Svarende til 1.768 kroner pr. måned

Beregn med dine egne tal

Læs mere og beregn dit pensionstillæg på seniorhåndbogens hjemmeside her

Før eller efter 1. marts 1999?

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Andre tillæg ændres også

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Artiklen er sidst opdateret onsdag 17. oktober 2018 kl. 08:17