Det har stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

Gift eller enlig: Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Se hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig - eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Senest opdateret: fredag 15. januar 2021

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionens grundbeløb er 6.419 kroner om måneden i 2020. Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I begge to grundbeløbet.

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet med 30%, hvis din indtægt er mere end 336.900 kroner om året og bortfalder, hvis du har en arbejdsindtægt på omkring 595.000 kroner.

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Læs mere og beregn dit grundbeløb på seniorhåndbogens hjemmeside her

Stor forskel på pensionstillægget

Hvor meget du kan få i pensionstillæg afhænger af, om du har indtægt fra arbejde (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.

Formue har ingen betydning, men renteafkastet af formuen tæller som indtægt.

Det har også meget stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

En gift eller samlevende pensionist med ret til fuldt pensionstillæg får 3.576 kroner mindre om måneden i pensionstillæg sammenlignet med en enlig pensionist. Det har især stor betydning for pensionen, hvis man er gift eller samlevende med en, som endnu ikke er gået på pension.

Enlig, samlevende eller gift

2021 Reelt enlig Gift eller

samlevende

Grundbeløb 6.518 kr. 6.518 kr.
Pensionstillæg 7.355 kr. 3.707 kr.
I alt op til 13.853 kr. 10.225 kr.

Det vil sige, at et ægtepar tilsammen højst har 20.450 kroner. Dertil kommer eventuelt den årlige ældrecheck på max. 18.400 kroner pr. person.

Her kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Pensionstillæg til enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.335 kroner om måneden. Det er 88.020 kroner om året.

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 89.700 kroner om året. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 89.700 kroner og bortfalder helt, hvis du tjener 374.600 kroner om året.

Se reglerne for, hvornår du er reel enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.707 kroner om måneden. Det svarer til 44.484 kroner om året.

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst ud over pensionen.

For at få fuldt pensionstillæg må jeres samlede indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 179.700 kroner om året. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillæggene bortfalder helt når jeres samlede indtægter ud over pensionen, er mere end 457.700 kroner om året.

Pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.707 kroner om måneden. Det svarer til 44.484 kroner om året.
Ved beregning af pensionstillæg indgår en andel af din ægtefælle eller samlevers indtægt.

Der er et fradrag på 54 % af hele ægtefællens eller samleverens arbejdsindtægt.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på 122.004 kroner (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 179.700 kroner, og bortfalder ved beregnet indtægt på tilsammen 318.700 kroner.

Læs mere og beregn dit pensionstillæg på seniorhåndbogens hjemmeside her

Før eller efter 1. marts 1999?

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Andre tillæg ændres også

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Først publiceret: mandag 15. oktober 2018
Artiklen er sidst opdateret fredag 15. januar 2021 kl. 13:07