Det har stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

Gift eller enlig: Hvor meget kan jeg få i folkepension?

Se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig - eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Senest opdateret: mandag 16. januar 2023

Din folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Folkepensionens grundbeløb er 6.694 kroner (2023). Grundbeløbet er pr. person. Er I et par, får I begge to grundbeløbet.

Har du en arbejdsindtægt ved siden af din folkepension, nedsættes grundbeløbet med 30%, hvis din indtægt er mere end 359.200 kroner (2023) og bortfalder, hvis du har en arbejdsindtægt på omkring 627.000 kroner om året (2023).

Formue eller eventuelle andre indtægter har ingen betydning ved beregning af dit grundbeløb.

Læs mere og beregn dit grundbeløb på seniorhåndbogens hjemmeside her

Stor forskel på pensionstillægget

Hvor meget, du kan få i pensionstillæg, afhænger af, om du har indtægt fra arbejde (løn), renter, arbejdsmarkedspension, ratepension, ATP m.v.

Formue har ingen betydning, men renteafkastet af formuen tæller som indtægt.

Det har også meget stor betydning, om du er enlig, samboende eller gift, og om din ægtefælle er pensionist eller ej.

En gift eller samlevende pensionist med ret til fuldt pensionstillæg får 3.672 kroner mindre om måneden i pensionstillæg end en enlig pensionist. Det har især stor betydning for pensionen, hvis man er gift eller samlevende med en, som endnu ikke er gået på pension.

Enlig, samlevende eller gift

2023 Reelt enlig Gift eller

samlevende (beløb pr. person)

Grundbeløb 6.694 kroner (2023) 6.694 kroner (2023)
Pensionstillæg 7.745 kroner om måneden (2023) 3.963 kroner om måneden (2023)
I alt op til 14.439 kroner (2023) 10.657 kroner (2023)

Dertil kommer eventuelt den årlige ældrecheck på max. 19.200 kroner (2023) pr. person.

Her kan du se, hvad det betyder for din økonomi, hvis du bliver enlig eller vælger at blive gift eller flytte sammen.

Pensionstillæg til enlige

Er du reelt enlig, er pensionstillægget 7.745 kroner om måneden (2023), 92.940 kroner om året (2023).

For at få fuldt pensionstillæg må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 91.300 kroner om året (2023). Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2023).

Pensionstillægget nedsættes med 30,9 % af din indtægt udover 91.300 kroner om året (2023) og bortfalder helt, hvis du tjener 392.100 kroner om året (2023)

Se reglerne for, hvornår du er reelt enlig

Pensionstillæg for pensionistægtepar og samlevende

Når du er gift eller samlevende med en pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Pensionstillægget beregnes på baggrund af den samlede indkomst. Ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst og sociale pensioner tæller ikke med.

For at få fuldt pensionstillæg må indtægten ud over folkepensionen ikke være højere end 182.900 kroner om året (2023) for hver af jer. Her ses bort fra arbejdsindtægt på 122.004 kroner om året (2023) pr. person (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % (16 % til hver). Tillægget bortfalder helt, hvis din indkomst er over 480.100 kroner om året (2023).

Pension før 1. marts 1999

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med én efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen. Hvis du har fået tilkendt folkepensionen før 1. marts 1999, beregnes pensionstillægget uafhængigt af din samlevers indtægter.

Pensionstillæg, når ægtefællen ikke er pensionist

Hvis din ægtefælle eller samlevende ikke er pensionist, er det fulde pensionstillæg 3.963 kroner om måneden (2023). Det svarer til 47.556 kroner om året (2023).

Ved beregning af pensionstillæg ses bort fra din ægtefælles eller samlevendes arbejdsindkomst. Der er et fradrag på 54 % af din ægtefælles eller samlevers øvrige indtægter.

Dine egne indtægter ud over folkepensionen indgår fuldt ud i beregningen, bortset fra arbejdsindkomst på op til 122.004 kroner om året (2023) (bundfradrag).

Pensionstillægget nedsættes med 32 % af beregnet indtægt over 182.900 kroner om året (2023), og bortfalder ved beregnet indtægt på 331.500 kroner om året (2023).

Læs mere og beregn dit pensionstillæg på seniorhåndbogens hjemmeside her

Før eller efter 1. marts 1999?

Hvis du har fået tilkendt pensionen eller er flyttet sammen med en efter den 1. marts 1999 og lever i et ægteskabslignende forhold, skal dit pensionstillæg beregnes, som om du er gift. Det vil sige, at samleverens indtægter indgår i beregningen.

Andre tillæg ændres også

Om du er enlig eller par har også betydning for:

Først publiceret: mandag 15. oktober 2018
Artiklen er sidst opdateret mandag 16. januar 2023 kl. 11:34

  • Gå ikke glip af nyheder fra Faglig Seniorer

  • Hidden
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.