Det kan måske gå ud over det gode naboskab, hvis du bruger den fælles hæk til aftentisseri.

Må du tisse op ad hækken ind mod naboen?

Og tager hækken skade? eller er det kun det gode naboskab, der ryger på grund af hæk-tisseriet? Se det her.

Senest opdateret: tirsdag 15. juni 2021

Hvis naboerne ikke føler sig krænket, må du gerne tisse i haven. Der er gødning i urin, så det kan få planterne til at gro bedre, men en forholdsvis stærk koncentration af kvælstof, så tis ikke det samme sted hver gang.

Det siger loven

Tisser du op ad hækken mod naboen, kan du i ekstreme tilfælde bringe dig på kant med disse regler:

Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse:

“Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år”.

Hegnsloven § 26 om at beskadige et fælleshegn:

“Beskadiger en grundejer hegnet mod nabogrunden eller undlader at udføre et ham påhvilende vedligeholdelsesarbejde, derunder nødvendig renholdelse, eller at træffe de i § 19, stk. 8, påbudte beskyttelsesforanstaltninger, kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse pålægge den pågældende inden en nærmere fastsat frist at udbedre skaden eller udføre det manglende arbejde”.

Der er ingen love eller regler, der forbyder dig at lade vandet på din egen grund. Dermed kan du altså frit tisse i blomsterbedet eller op ad dit og naboens fælleshegn eller hæk.

Du kan dog komme i problemer, hvis din nabo på den anden side af hækken – eller andre – føler sig krænket. Det vil i så fald være Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, du kommer på kant med.

Er det blufærdighedskrænkende?

Det er ikke hverdagskost for politiet, at naboer rager uklare, fordi en af parterne tisser på den anden side af hækken. Og der skal sandsynligvis være tale om, at du blotter de ædlere dele for naboen, før du risikerer en bøde for din handling.

Paragraffen om blufærdighedskrænkelse anvendes nemlig mest ved grovere forhold, og for at blive dømt, skal det kunne bevises, at du vidste eller burde have vidst, at din opførsel var krænkende for andre.

Langt de fleste sager, hvor naboer ikke er helt enige om anstændighedens grænser, bliver løst med en snak over en kop kaffe.

Er urin i haven skadeligt eller gødning?

Urin fra mennesker har faktisk en ganske god gødningsværdi, og der findes haveejere, som bruger urin i haven for at få tingene til at gro bedre.

Derfor er der ikke så stor sandsynlighed for, at hækken tager skade. Dog indeholder urin en forholdsvis stærk koncentration af kvælstof. Du kan derfor risikere gule, afsvedne pletter i hækken, græsset eller blomsterbedet, hvis du vælger at tisse det samme sted hver gang.

 

Få gratis råd om din bolig

Faglige Seniorer samarbejder med Videncentret Bolius, der er en uvildig nonprofitorganisation, der har til formål gøre danskerne klogere på deres bolig.

Videncentret Bolius sælger ikke produkter eller tjenester, men formidler gratis rådgivning og inspiration om alt fra vedligeholdelse af hus og have til energirenovering, økonomi og godt naboskab.

Foreningen Realdania ejer Videncentret Bolius, og hvert år får over en million brugere hjælp, råd og inspiration.

 

Først publiceret: mandag 14. juni 2021
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 15. juni 2021 kl. 08:14