Hovedparten af beboerne på plejehjem lider af demens. Nu har Alzheimerforeningen lavet en oversigt over forholdene i landets kommuner.

Se opgørelsen: Demente på danske plejehjem

Alzheimerforeningen har lavet en oversigt over forholdene for demensramte på plejehjem. Se din kommune her.

Senest opdateret: søndag 14. november 2021

Der bor omkring 40.000 på plejehjem i Danmark og af dem vurderes 60-80 procent at have en demenssygdom.

Alzheimerforeningen har lavet en oversigt over forholdene for demente på plejehjem i samtlige 98 kommuner.

Demensvenligt Danmark

13 organisationer - her i blandt Faglige Seniorer - er gået sammen for at skabe et mere inkluderende, åbent og trygt Danmark for mennesker med demens.

  • Over 85.000 danskere lever i dag med demens.
  • 400.000 er nære pårørende til en person med demens.
  • 200 forskellige demens-sygdomme er registreret - Alzheimers er den mest udbredte.
  • To tredjedele af alle beboere på plejehjem har demens.
  • Hver femte dødsfald skyldes demens.
  • Over 140.000 forventes at lide af en demens-sygdom i 2040.

Læs mere om Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark på bevægelsens hjemmeside.

For hver kommune er der blandt andet fakta om antallet af mennesker med demens på plejehjem, bemandingen på plejehjem og omkostninger til demenspatienter på plejehjem i kommunen.

”Kommunerne har hovedansvaret for behandlingen af de allermest sårbare mennesker i Danmark. Et ansvar der ofte ikke leves op til. For mens der igennem årene er blevet postet milliarder i værdig ældrepleje, er kvaliteten af behandling, pleje og omsorg på plejeboligområdet desværre gået den anden vej,” lyder det fra Alzheimerforeningen, der i en kampagne op til kommune- og ældrerådsvalget 16. november har fokus på behandlingen af plejehjemsbeboere med demens.

Læs mere om demens på Faglige Seniorers hjemmeside HER

Sammen med oversigten opfordrer foreningen borgerne til at forholde politikerne til de lokale faktaoplysninger – for eksempel til vælgermøder, i debatindlæg eller på de sociale medier.

Alzheimerforeningen understreger, at kampagnen ikke er en kritik af det plejepersonale, der hver dag går på arbejde med intentionen om at hjælpe plejehjemsbeboere med demens og andre diagnoser.

”Det er derimod en kritik af et system, der i effektivitetens tegn har mistet fokus på kerneplejeopgaven og den personcentrerede omsorg og behandling,” lyder det.

I følge foreningen er antallet af uddannet og kvalificeret personale på plejehjem  ikke fulgt med det markant stigende antal stærkt behandlings- og plejekrævende beboere – især ikke om natten, hvor normeringen mange steder er “urimeligt lav”.

“Og udfordringerne vokser kun de kommende år, hvor antallet af demenspatienter, som følge af demografien, kommer til at vokse markant og rekrutteringsgrundlaget for faglært personale går den modsatte vej,” er meldingen.

Du kan se Alzheimerforeningens oversigt på foreningens hjemmeside HER

Hvad mener du?

Er behandlingen og plejen af demensramte beboere på plejehjemmene efter din mening OK eller er det plads til forbedringer? Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

 

Først publiceret: fredag 22. oktober 2021
Artiklen er sidst opdateret søndag 14. november 2021 kl. 10:48