Godt nyt til pensionister og deres ægtefæller: Arbejdsindtægt skal ikke længere modregnes i pensionen.

Det betyder det for dig: Slut med modregning af arbejdsindtægt i pensionen

Snart kan både du og din partner arbejde, uden at det går ud over pensionen. Se, hvad det betyder for folkepension, førtidspension og seniorpension.

Senest opdateret: tirsdag 8. marts 2022

Fra næste år kan det bedre betale sig at arbejde, når man er folkepensionist, og helbredet kan holde til det.

Ægtefælles arbejdsindtægt skal ikke længere modregnes i partnerens folkepension, seniorpension eller førtidspension.

Se her, hvad det betyder for dig, når vi siger farvel til ægtefællemodregning.

Ægtefæller og samlevere kan arbejde uden modregning i pensioner

I dag bliver arbejdsindtægten for gifte og samlevende modregnet i pensionen.

Fremover skal arbejdsindtægten ikke modregnes.

De nye regler kommer kun til at gælde for arbejdsindtægt.
Øvrige indtægter kan fortsat modregnes. For eksempel partnerens indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Reglerne kommer til at gælde for folkepension, førtidspension (både ny og gammel ordning) og seniorpension fra 1. januar 2023.

Der er ingen ændringer i forhold til Tidlig Pension, hvor partnerens indtægt i forvejen ikke bliver modregnet.

Du må arbejde uden at blive modregnet

I dag bliver din arbejdsindtægt over 122.004 kroner om året modregnet i din folkepension.

Men fra 1. januar 2023 skal det være slut med modregningen i folkepensionens grundbeløb og dit pensionstillæg. Fremover behøver du derfor ikke at sætte dig ind i modregningsreglerne, før du siger ja til ekstra arbejde.

I dag bliver dit grundbeløb sat ned, hvis du arbejder og tjener mere end  348.700 kroner. Men fra næste år vil du ikke blive modregnet i grundbeløbet.

Pensionstillægget bliver i dag sat ned, hvis du tjener mere end 122.004 kroner. Det er også slut til næste år.

De kommende regler handler kun om modregning af arbejdsindtægt i folkepension. Du kan også fremover blive modregnet for anden indtægt, for eksempel din og din partners indtægt fra arbejdsmarkedspensioner, private pensionsopsparinger, kapitalindkomst og indkomster fra aktier.

Der er heller ikke ændret i opgørelsesprincipperne for indtægt i forbindelse med opgørelsen af din personlige tillægsprocent, og derfor gælder de nuværende regler i forhold til indtægt stadig for ældrechecken og dine personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Denne nye regel om arbejde uden modregning i pensionen kommer kun til at gælde for folkepension.

Hvordan bliver anden indtægt modregnet i fremtiden?

De nye regler gælder kun for arbejdsindtægt.

Anden indtægt vil fortsat blive modregnet i pensionstillæget.

Personlig tillægsprocent

Indtægt kan også påvirke din personlige tillægsprocent, som har betydning for ældrechecken og de personlige tillæg som helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.

Der bliver ikke ændret i den nuværende måde at beregne den personlige tillægsprocent. Her vil arbejdsindtægt over 122.004 kroner fortsat have betydning.

Læs mere om personlig tillægsprocent her

Boligstøtte

Der bliver ikke ændret på den måde, boligstøtte bliver beregnet. Her vil arbejdsindtægt fortsat have betydning.

Læs mere om boligstøtte her

Om forliget

Forliget er indgået af regeringen, SF, DF, Radikale og Kristendemokraterne, som altså er enige og udgør et flertal i Folketinget.

Nu skal de forskellige forslag til behandling i folketingssalen, hvor de endeligt skal vedtages.

Regeringen har efterfølgende fremsat et lovforslag den 7. marts med høringsfrist den 21. marts.

Følg med i vores gratis nyhedsbrev, når forliget skal blive til lov og reglerne skal beskrives nærmere. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her

Det står der i aftalen om modregning

Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg:

  • Aftalepartierne er enige om at afskaffe modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
  • Det vil indebære en forenkling af pensionssystemet, hvor man som folkepensionist ikke behøver at sætte sig ind i modregningsreglerne, før man siger ja til ekstra arbejde.
  • Ændringen vil gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen.
  • De ændrede regler for modregning af egen arbejdsindtægt i folkepension omfatter ikke ændringer i opgørelsesprincipperne for indtægtsgrundlaget for den personlige tillægsprocent, og dermed udbetaling af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og de personlige tillæg såsom helbredstillæg, varmetillæg og mediechecken.
  • Tiltaget træder i udgangspunkt i kraft med virkning pr. 1. januar 2023. Såfremt implementering ikke kan afsluttes inden denne dato, vil tiltaget få virkning med tilbagevirkende kraft.

Kilde: En ny reformpakke for dansk økonomi

Spørg socialrådgiveren om arbejde og modregning

I Faglige Seniorers brevkasse kan du spørge socialrådgiver Carsten Riis om folkepension, modregning og tillæg og andre sociale spørgsmål. Spørg socialrådgiveren

Først publiceret: tirsdag 25. januar 2022
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 8. marts 2022 kl. 12:45