Der lægges nu yderligere på varmechecken til betaling af de øgede varmeudgifter.

Mere varmehjælp på vej: Check hæves til 6.000 kroner

Regeringen og forligspartier er enige om ny varmepakke, der skal hjælpe flere danskere, der er ramt af højere varmepriser.

Senest opdateret: mandag 13. juni 2022

(Artiklen er opdateret onsdag 30. marts efter pressemøde i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).

Der skrues nu ekstra op for hjælpen til danskere, der er ramt af højere udgifter til opvarmning.

Regeringen og forligspartier er enige om endnu varmepakke, der blandt andet betyder en varmecheck på et højere beløb end tidligere – og at grænsen for, hvem der kan få hjælp, hæves.

Ifølge aftalen hæves den skattefri varmecheck fra 3.750 kroner til 6.000 kroner. Omkring 419.000 danskere vil automatisk modtage checken.

Aftalen om varmehjælp

Der er afsat 1 milliard kroner til øget varmehjælp

Indkomstgrænsen hæves til: 650.000 kr. efter AM-bidrag, 706.000 kr., før AM-bidrag

Målgruppen omfatter fortsat:
Husstande, der opvarmes af gasfyr
Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger
Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

Checken udbetales automatisk uden ansøgning
Skattefri varmecheck hæves til 6000 kroner fra 3.750 kroner
Omkring 419.000 danskere vil modtage checken automatisk

100 millioner kroner ekstra til kommunernes hjælp til økonomisk vanskeligt stillede samt forlængelse af ordningen. Hertil opfordres kommunerne til et øget opsøgende arbejde for at sikre viden om mulighed for støtte.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Samtidig fordobles beløbet til 200 millioner kroner til den pulje, som kommunerne kan bevilge til ekstra varmehjælp til værdigt trængende.

Puljens 200 millioner skal dække ekstra hjælp til varmeudgifter i år og næste vinter. Med i aftalen følger en opfordring til kommunerne om at gøre en ekstra indsats for at oplyse borgere om muligheden for at søge støtte fra puljen.

Seniorer: Ekstra håndsrækning

”Det er glædeligt, at regeringen og forligspartierne nu lægger ekstra på hjælpen. De hidtidige ordninger forslår som en skrædder et vist sted, men nu kan mange familier og pensionister glæde sig over, at de får en ekstra håndsrækning i en tid med kraftig stigende udgifter til energi og varme. Det skal der lyde en stor tak for,” siger Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, der har 250.000 medlemmer over 60 år fra en lang række fagforbund.

Aftalen betyder, at indkomst-grænsen for at komme i betragtning for hjælp hæves til 650.000 kroner efter AM-bidrag eller 706.000 kroner før AM-bidrag

Målgruppen vil være hjem, der bliver opvarmet af gasfyr og husstande, hvor det er el-radiatorer eller varmepumper, som er primær varmekilde.

Varmechecken udbetales automatisk i august og september, når data er indsamlet, og udbetalingssystemet er klar.

Yderligere prisstigning efter invasion

Det er regeringen der sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet, der står bag den nye aftale.

Den første aftale om en varmecheck blev indgået i februar.

På daværende tidspunkt havde Rusland ikke invaderet Ukraine, men stigende gaspriser betød allerede dengang forhøjede varmepriser.

Siden har den russiske invasion betydet, at energipriserne er steget yderligere. Det er især gaspriserne, der er skudt i vejret.

”Ruslands invasion af Ukraine har skabt endnu større usikkerhed omkring varmeregningerne og rigtig mange danskere er hårdt ramt på pengepungen. Vi øger derfor varmehjælpen, så flere danskere kan få en check, og vi sætter beløbet markant op. Samtidigt hjælper vi kommunerne med at holde hånden under blandt andet pensionister, som ikke kan betale varmeregningen. Den holdbare løsning er et farvel til sort gas, men på den korte bane er der brug for hjælp til dem, der er kommet i klemme,” siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Vi skriver i Faglige Seniorers nyhedsbrev, når der er nyt om varmechecken. Får du ikke Faglige Seniorers gratis nyhedsbrev, kan du tilmelde dig her.

Se ny aftale om målrettet varmecheck her.

Hvad mener du?

Er det OK, at der med de stigende udgifter ydes varmehjælp – og er det nok? Din holdning er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

Først publiceret: tirsdag 29. marts 2022
Artiklen er sidst opdateret mandag 13. juni 2022 kl. 15:32