Jeanne Granild Freytag, der har demens, kan godt opleve, at det er et pres at handle ind.

Nu bliver det tryggere for mennesker med demens at købe ind

Mere end hver anden med demens oplever udfordringer, når de handler i butikker. En ny national indsats sætter fokus på demensvenlighed i detailbranchen og branchen bakker op.

Senest opdateret: onsdag 11. maj 2022

Det kan være en stor opgave at bevæge sig ud at handle.

”Nogle gange går det helt fint, men andre gange bliver jeg forvirret og presset, især hvis jeg kan mærke de andre i køen bliver utålmodige. I de situationer vil en lille smule hjælp og forståelse gøre en stor forskel,” siger Jeanne Granild Freytag, der har demens.

I den nationale demensuge – der startede mandag 9. maj – sætter en ny indsats sætte fokus på demensvenlighed i de danske butikker.

Så mange lever med demens

Mange er berørt af demens: Cirka én gang i timen bliver en ny borger diagnosticeret med demens. Det estimeres at 90.000 mennesker lever med demens, mens knap halvdelen af befolkningen er eller har været i berøring med demens som pårørende, bekendt, fagperson, frivillig eller via uddannelse. Heraf er 400.000 nære pårørende.

Også mange i detailbranchen har demens inde på livet: 22 pct. af butiksansatte er selv pårørende til en person med demens.

Over hele landet vil demensfaglige og frivillige fra blandt andet Alzheimerforeningen uddele informationsmateriale om demens og det nationale demenssymbol i flere tusinde af landets fysiske butikker.

Der har været så stor opbakning til initiativet, at mere end hver femte butik får besøg.

Der vil i Demensugen være aktiviteter i mere end 82 procent af landets kommuner.

Købmændene bakker op

Hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd – der repræsenterer godt 1.500 selvstændige købmænd i blandt andet REMA 1000, Meny, Spar og Min Købmand – tager man godt imod initiativet.

Her vil man gerne udbrede kendskabet til demenssymbolet, så de ansatte og kunderne kan genkende symbolet, når de møder det i butikkerne.

”Det skal være trygt at handle sine dagligvarer, og kan demenssymbolet være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er ramt af demens og dermed gøre deres hverdag lettere og mere tryg, så bidrager vi gerne til, at omverden udviser ekstra forståelse og hensyn til de demente,” siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd.

Også brillekæden Louis Nielsen har man besluttet at udbrede demenssymbolet.

Stor velvilje

Sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, Lone Harlev, oplever, at der er stor velvilje omkring initiativet.

”Vi ved, at netop det at mestre helt almindelige hverdagsting, som at handle ind, betyder utrolig meget for mennesker med demens og deres oplevelse af at være en del af samfundet. Derfor er vi glade for, at der er stor opbakning til indsatsen fra detailbranchen, mennesker med demens, demensfaglige og frivillige,” siger hun.

Information i baglokalerne

I løbet af demensugen modtager 6.500 af landets butikker plakater til at hænge op i baglokaler.

Formålet er enkelt; at klæde medarbejderne på med kendskab til demenssymbolet og viden om, hvad de skal gøre, når de ser det.

”Plakaterne skal hænge i butikkernes baglokaler, personalerum eller sågar på toiletdøren, så personalet ser dem hver gang de holder pause eller kommer forbi. Vi håber, at de bliver hængende i lang tid, så også nye medarbejdere kommer til at kende symbolet,” siger Lone Harlev.

En undersøgelse viser, at butiksmedarbejdere og andet servicepersonale mangler viden om demens.

62 procent af pårørende, fagpersoner og frivillige mener ikke, at butikspersonale og andet servicepersonale har tilstrækkelig viden om, hvordan de bedst hjælper mennesker med demens.

Artiklen fortsætter efter videoen

Nationalt symbol for demens

Det er femte år i træk, at Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark afholder demensuge.

Sidste år blev det nationale demenssymbol lanceret. Symbolet bliver i dag distribueret over hele landet, og det estimeres, at omkring 4.000 demenssymboler i dag bliver anvendt af mennesker med demens.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark består af Faglige Seniorer, Alzheimerforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Professionshøjskoler, Demenskoordinatorer i Danmark, Ergoterapeutforeningen, FOA, Pårørende i Danmark, Socialpædagogerne og Ældre Sagen.

5 om demens-symbol

Demenssymbolet: Demenssymbolet blev lanceret i 2021 og er udviklet i samarbejde med mennesker med demens.

Demenssymbolet udleveres i et demenskit, hvor der findes en demensnål og et udvalg af andre genstande til at signalere, at man kan få brug for støtte eller tålmodighed i det offentlige rum. Symbolet kan sidde på jakke, pung, betalingskort mm.

Hvad betyder symbolet? Symbolet er en gensidig håndsrækning. Det kan bruges af mennesker med demens, der kan have behov for lidt ekstra tålmodighed fra omverdenen.

Symbolet er samtidig et signal til andre om at vi roligt kan tage kontakt til den, der bærer symbolet, hvis personen ser ud til at have behov for hjælp.

Hvordan får jeg fat i et demenskit? Du kan kontakte demenskoordinatorerne i din kommune eller dit lokale rådgivnings- og aktivitetscenter, som udleverer det gratis. Ellers kan det bestilles online fra flere af Demensvenligt Danmarks medlemsorganisationer. Her betaler du forsendelsesomkostninger.

Find en samlet oversigt over udleveringssteder samt webshops med demenskittet på demensvenligtdanmark.dk

Kan alle gå med symbolet? Symbolet er til mennesker med let til moderat demens, som ønsker at anvende det som et hjælpesymbol. Det er ikke et støttesymbol for pårørende og andre.

Hvis man gerne vil vise, at man bakker op om mennesker med demens kan man blive Demensven og få Demensven-hjertet hos demensven.dk

Hvor mange kender på nuværende tidspunkt symbolet? Efter lanceringen af demenssymbolet i 2021 genkendes det af 20% af danskere over 18 år.

 

Først publiceret: mandag 9. maj 2022
Artiklen er sidst opdateret onsdag 11. maj 2022 kl. 09:10